Art i Disseny

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2019-2021 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Art i el Disseny.

Caracuel Juvanteny, Clàudia. Maria Antonieta, influencer de moda. Disseny i confecció d’un vestit per la reina

Maria Antonieta, l’última reina de França, va tenir una gran influència en la moda de la vida cortesana del seu temps. La seva indumentària, costosa i molt personal, fruit del treball conjunt amb la seva modista, convertia en espectacular cadascuna de les seves aparicions públiques. L’objectiu principal d’aquest treball és dissenyar i confeccionar un vestit per a la reina per a un dia qualsevol de primavera a Versalles. La proposta està emmarcada en un context d’esperit exuberant i excessiu on cada dama només podia lluir el mateix model en una sola ocasió i se sentia obligada a impressionar la resta de la cort. Un altre objectiu és poder idear un vestit per a una «Maria Antonieta actual», amb tots els atributs propis de la nostra època. L’estudi de la història i l’art del Barroc i el Rococó, l’anàlisi de les pintures protagonitzades per Maria Antonieta i l’observació de pel·lícules ambientades a Versalles han estat les metodologies emprades per fer el treball, juntament amb l’experimentació i l’aplicació dels coneixements relacionats amb el disseny de moda i la confecció.

Tutora: Mireia Puntí

Font Valero, Marta. Les futures edicions de Vogue

L’objectiu principal del treball és realitzar una portada innovadora per a la revista Vogue, que va néixer als Estats Units ara fa 128 anys, i que avui dia és un referent a tot el món en la divulgació de la moda, així com una de les més influents en aquest àmbit. El treball s’inicia amb la elecció de les portades editades sota la direcció d’Anna Wintour. Una part important de la recerca consisteix a realitzar una anàlisi comparativa del conjunt seleccionat a partir de la definició de quatre paràmetres: els elements gràfics, els plans fotogràfics, la tipografia i la composició de la pàgina. Cada un d’aquests elements és portador de significat i responsable dels canvis esdevinguts al llarg del temps. La part final de la recerca
consisteix a aconseguir el disseny d’una portada per a Vogue que defineixi una nova tendència i al mateix temps permeti representar les inquietuds i els reptes més actuals sense renunciar a la seva identitat i personalitat.

Tutora: Mireia Puntí

Ortiz Barniol, Sergi. Nike, la promoció d’una idea. Estudi de la publicitat i creació d’un espot

La publicitat és una acció comunicativa que té com a finalitat principal persuadir el receptor amb la intenció de convertir-lo en consumidor d’idees o productes. Per tal de conèixer els elements i les estratègies que fan efectiva aquesta persuasió s’ha estudiat la publicitat des d’una òptica global, i s’ha parat atenció a la capacitat de convèncer de la retòrica grega i a la influència que la psicologia i el neuromàrqueting han tingut en l’èxit dels objectius publicitaris. Paral·lelament, s’han cercat els elements explícits que configuren un espot publicitari: la imatge, el llenguatge, el so i els personatges. Seguidament s’ha realitzat una anàlisi comparativa dels espots de l’empresa Nike per tal de trobar el patró o la matriu d’un anunci d’aquesta marca. Finalment, el treball culmina amb la creació d’un espot publicitari per a Nike que pren com a referents tots els coneixements i estratègies estudiats.

Tutora: Mireia Puntí

Valls Masoliver, Laura. The fabulous creation process of haute couture

Què us ve a la ment quan penseu en l’alta costura? En aquest treball es pot trobar una anàlisi d’aquesta indústria multimilionària que pretén proporcionar una comprensió de com va sorgir, què la diferencia de les marques prêt-à-porter i com crea les seves col·leccions. A partir de llibres de costura, documentals i blogs, es narra la història de la moda des dels seus inicis fins avui, així com la història concreta de l’alta costura, i a continuació s’investiga més específicament aquesta indústria: com es creen les peces, quins factors s’han de tenir en compte, els materials utilitzats, les tècniques, els costos, les actuals firmes del sector, així com el procés de creació seguit pels diferents tallers. D’acord amb aquests coneixements, es porta a terme el desenvolupament d’un vestit d’alta costura, que anirà des del procés d’inspiració fins a la creació de la peça. En aquest sentit, la part pràctica consisteix en la creació d’un «portafolis», una eina que explica com s’arriba a un disseny concret i al mateix temps n’explica el significat. Un cop revisat el disseny, el projecte continua amb l’elecció dels teixits i materials i, seguidament, amb el desenvolupament d’aquest disseny per obtenir la peça de roba final.

Tutora: Sílvia Junoy

<<<