Art, Disseny i Esport

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2021-2023 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Art, Disseny i Esport.

Aguilar Cabrera, Thiago Leonel. El disseny ideal d’una cadira

Quan una persona s’asseu en una cadira es pregunta: És còmoda? Com s’ha dissenyat? Què han pensat a l’hora de fer-la? Hi ha molta història darrere d’aquestes preguntes: una evolució al llarg de temps d’estudi i anàlisi, per buscar les millors característiques a l’hora de crear una cadira. A partir d’aquests coneixements, l’objectiu d’aquesta recerca és crear finalment el disseny ideal 3D de la cadira mitjançant un programa de modelatge per ordinador.

Tutora: Sílvia Junoy

Clota Om, Martina. La importància del color i les formes en el disseny d’interiors

El món de l’interiorisme sempre s’ha vist com un àmbit més aviat tecnològic i artístic. En aquest treball, però, s’ha buscat la seva relació amb la psicologia, per la qual cosa s’ha volgut conèixer, concretament, la psicologia del color i de les formes, que estudia com afecten aquests factors als humans. Per a un interiorista és important tenir clara la disposició dels elements quan es vol crear un espai interior confortable per a la persona que hi habita. Un cop obtinguts els coneixements esmentats, s’ha procedit a preparar una enquesta elaborant prèviament unes hipòtesis i s’ha enviat a usuaris de diferent sexe, edat i cultura. A partir de les respostes, s’han contrastat les hipòtesis fetes i s’ha arribat a una conclusió final.

Tutora: Sílvia Junoy

Nuako Anaman, Ronnie Kwesi. Moda i modelatge/Evolució temporal de les característiques d’un model professional

L’objectiu principal d’aquesta investigació és comprendre la definició i les característiques dels models de la “high fashion” dels segles XX al XXI. El treball comença amb la recopilació d’informació sobre la història de la moda des dels seus inicis fins a l’actualitat i se centra en el període comprès entre 1990 i 2022. En l’estudi descobrim, concretament, si és possible que un model que tingui com a referència clixés de l’any 2022 pugui servir també per a altres dècades de la història de la moda amb patrons de referència diferents. A continuació, es compara l’abastador principal d’aquest estudi, Ronnie Kwesi Anaman Nuako, amb models professionals d’altres moments històrics, assenyalant els elements que tenen en comú i les diferències significatives. La recerca segueix una metodologia clarament qualitativa i els resultats s’il·lustren en un book fotogràfic.

Tutora: Mireia Puntí

Penadès Jiménez, Uma. Del mar a la pasarel·la/Disseny d’un vestit d’alta costura amb teixit reciclat

La societat d’avui cada vegada és més conscient del nivell de contaminació del planeta com a conseqüència de l’activitat humana. És per aquest motiu que molts sectors diferents busquen formes alternatives amb la intenció d’equilibrar els recursos i la producció. L’objectiu principal del treball és estudiar la sostenibilitat en el món de la moda i concretament en l’àmbit de l’alta costura. La primera part estudia les diferents naturaleses i origen de les teles, i la segona part planteja un model d’aquest tipus de confecció, original, únic i basat en fibres tèxtils obtingudes de deixalles marines a través d’un procés de transformació. En la part final del treball, i de forma conclusiva, es presenta un procés de disseny complet d’un vestit d’alta costura amb criteris de sostenibilitat sense renunciar en cap cas a l’estètica, l’originalitat, l’elegància i l’espectacularitat.

Tutora: Mireia Puntí

Povedano López, Júlia. Remodelació del disseny interior d’un habitatge

El disseny d’interiors és l’art de canviar la sensació d’un espai a partir de diferents combinacions de materials, colors, textures i instal·lacions. Hi ha diferents estils de disseny que s’adapten a les característiques de cada persona per tal de satisfer les seves necessitats. Així doncs, en aquest treball s’han aplicat aquests dos conceptes (disseny i necessitats) per remodelar l’espai interior d’un habitatge, i s’ha acabat desenvolupant una solució minimalista. Per a fer aquesta remodelació també s’ha tingut en compte la influència dels colors, la seva psicologia i les formes per així transmetre correctament la sensació de l’espai que es tenia com a objectiu. S’ha presentat la proposta a partir d’uns plànols on s’aprecia l’abans i el després des de diferents perspectives a partir del programa Autocad.

Tutora: Sílvia Junoy

Puig Tordera, Gil. Com puc aconseguir un canvi físic?

El treball consisteix en la realització d’una planificació a partir de la teoria de l’entrenament, que, juntament amb una dieta adequada i un treball físic pràctic, permet obtenir una millora de la condició física basada en la força.

Tutor: Antoni Vidal

Saborit Sayós, Anna. Una nova visió/Disseny d’un cartell pel MMVV

El disseny és omnipresent en la vida quotidiana. El dissenyador gràfic comunica una informació concreta fent ús de la capacitat persuasiva de la imatge. Per tal de conèixer els elements i els mètodes que fan efectiva aquesta comunicació s’ha estudiat el cartellisme des d’una òptica global. La gamma cromàtica, la composició, la tipografia i la imatge són alguns dels elements clau en la configuració d’un cartell. Seguidament s’ha realitzat una anàlisi comparativa d’un mostrari ampli de diferents edicions del Mercat de Música Viva de Vic per tal de trobar un patró de referència. El treball culmina amb la creació d’un cartell publicitari per al MMVV del 2023 on hi convergeixen els coneixements i estratègies estudiats.

Tutora: Mireia Puntí

Sala Busquets, Queralt. L’esport en la seva etapa escolar i la seva continuïtat

El treball presenta un estudi sobre l’esport en l’etapa escolar i la seva continuïtat, amb l’objectiu de conèixer en quina mesura les persones practiquen o no esport (i per quins motius) i de quina manera l’exerciten. Aquest estudi se centra especialment en els hàbits esportius de la població més jove i mostra la importància que té la pràctica esportiva en la societat actual, sobretot en l’etapa de desenvolupament. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que des que els projectes educatius inclouen l’educació física dins l’horari lectiu escolar s’està transmetent el missatge de la rellevància d’aquest tipus d’aprenentatge. Com a conclusions, s’ha considerat que l’esport avui dia és un factor clau per la qualitat de vida dels individus en els àmbits físic, estètic, social o mental, la qual cosa també es reflecteix en el fet que la seva pràctica resulta més transversal en diferents àmbits de la societat.

Tutor: Antoni Vidal

Sallés Fargas, Jordi. Contribució de les noves tecnologies al futbol

L’evolució i la digitalització actual ens permeten conèixer molts paràmetres i enregistrar imatges fins a un punt que resultava impossible amb els mitjans que teníem fa uns anys. Aquest treball analitza els aparells que poden estar a l’abast de qualsevol futbolista (i que per tant no són excessivament cars) i que permeten l’obtenció de dades físiques de jugadors de futbol, tant les presencials com les virtuals. Mitjançant aquestes dades s’ha avaluat la posició d’un mig centre juvenil i s’han obtingut els paràmetres físics òptims que li corresponen. Paral·lelament s’han realitzat enquestes a entrenadors per avaluar quins són els paràmetres d’elecció preferits per aquest col·lectiu, i si ja es tenen en compte les noves tecnologies per a l’adquisició de dades de jugadors i per la millora d’aquests a nivell professional.

Tutora: Montse Rovira

Viñas Portús, Anna. Amb els ulls de Jonathan Larson

Avui dia, la cultura és una gran part de la vida de les persones i tothom la té present, sigui en l’àmbit musical, del teatre, de la pintura o d’altres formes artístiques. Però: quins són els factors que hi ha darrere d’una peça teatral? El treball detalla els components que formen una obra musical, com els tipus de personatges, l’escenografia i el vestuari, entre d’altres, i ho combina amb l’anàlisi concreta del musical Rent, de Jonathan Larson. El treball és, doncs, el resultat de la combinació de l’anàlisi d’aquest musical concret i de la comprensió dels passos que s’han de seguir en la creació d’un musical en general, amb tota la seva complexitat.

Tutora: Montse Rovira

<<<