Art i Disseny

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2020-2022 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Art i Disseny.

Amils Garcia-Talavera, Anaïs. Pintura i emocions. Taller d’artteràpia a l’escola Estel de Vic

El treball es planteja la recerca de mitjans per comunicar i compartir les emocions. Es parteix d’una recerca d’informació al voltant de les emocions, els sentiments i l’artteràpia, i en una segona part s’estudien les possibilitats expressives de la pintura a través de la forma, el color, la textura i la diversitat de tècniques i suports. Paral·lelament es fa una lectura de la relació entre la pintura de Pablo Picasso i els diferents estats emocionals que van marcar la seva biografia. Seguidament es fa una aproximació a la manera de ser, de fer i d’expressar-se dels alumnes amb discapacitat intel·lectual. La part final, de caràcter pràctic, ha consistit a dissenyar i realitzar un taller d’artteràpia per a un grup d’alumnes de l’Escola Estel de Vic. L’objectiu principal del treball és ajudar aquests alumnes a comprendre i a canalitzar tot allò que senten. S’ha utilitzat una metodologia fonamentalment qualitativa, basada en l’observació i la conversa durant la realització del taller.

Tutora: Mireia Puntí

Casanovas Pons, Enric. Útil, creació d’una marca

El treball tracta sobre l’evolució de la moda des del principi de la història fins a l’actualitat. L’objectiu principal és crear una marca de roba on les peces segueixin un estil casual, que es puguin portar en el dia a dia, però que a la vegada també siguin elegants. Prèviament s’ha realitzat un estudi de marques, després s’han seleccionat les que més agraden a l’autor i, d’aquestes, les que el poden inspirar a l’hora de dur a terme el disseny propi. Una vegada creada la marca, s’ha creat un logotip a partir d’un altre ja existent. A partir d’un procés de recerca sobre patrons i moda, s’han realitzat uns patrons concrets que es poden convertir, en un futur, en un producte final. També s’han creat petits esbossos de diferents tipus de dessuadores, a partir de la peça creada gràcies
als patrons.

Tutora: Sílvia Junoy

Molera López, Jana. Una alternativa al Fast Fashion/Col·leció de moda sostenible

En aquest treball s’introdueix el tema de la moda. Primerament s’analitza la definició del concepte “moda” i es presenta una visió general de la seva evolució, des dels seus inicis fins a principis del segle XXI. Seguidament es fa una llista de les raons per les quals els humans es vesteixen, i es posen de manifest l’hiperconsumisme de la societat actual i els problemes mediambientals que se’n deriven. La part central del treball tracta del fenomen del fast fashion des del seu sorgiment fins a la indústria actual, dels seus processos de producció i de la relació amb la mà d’obra i el medi ambient. El treball conclou presentant una solució sostenible al problema del fast fashion. Es tracta d’una col·lecció de models de moda basada en la utilització de poques peces de vestir bàsiques que, combinades entre elles, defineixen un mostrari d’una gran diversitat de conjunts que permeten vestir en diferents ocasions i temporades.

Tutora: Mireia Puntí

<<<