Ciències

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2020-2022 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Ciències.

Álvarez Fajula, Laia. El Bruxisme

El bruxisme és un trastorn bucal cada vegada més estès en la població, que provoca desgast dental o desgast de l’articulació temporomandibular. L’estrès o l’ansietat en poden ser unes de les principals causes. L’objectiu principal del treball és conèixer quins són els principals mètodes per tractar aquest trastorn. Per fer-ho s’han realitzat entrevistes a més de quaranta pacients de bruxisme i s’han analitzat quins són els diferents mètodes o tractaments que segueixen. A partir dels resultats obtinguts s’ha entrevistat a especialistes de diferents àmbits (odontologia, fisioteràpia i psicologia) que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb bruxisme.

Tutora: Ariadna Palacios

Amils Alarcón, Miquel. Les lesions al món del futbol

Aquest treball fa un estudi sobre les lesions que amb més freqüència es produeixen en el món del futbol, a partir de jugadors de futbol base masculí de la categoria juvenil. L’objectiu teòric ha estat adquirir els coneixements necessaris per demostrar com i per què succeeixen les lesions i com prevenir-les. La metodologia utilitzada a la part pràctica del treball és una enquesta, que ha permès trobar les lesions més freqüents en el futbol i relacionar-les amb la posició que ocupen els futbolistes dins del camp, la classe de terreny de joc o les característiques de la bota.

Tutora: Lluïsa Prat

Barril Sanglas, Laia. Els hàbits d’avui són la salut del demà

L’adolescència és una època en la qual es produeixen canvis substancials en les funcions i les estructures cerebrals dels individus. Per aquest motiu és important que els i les joves tinguin i adquireixin uns hàbits saludables, entre ells una bona alimentació. L’objectiu d’aquest treball és estudiar els hàbits alimentaris i nutricionals dels adolescents de la plana de Vic i els factors que hi influeixen. Per assolir aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta que ha permès esbrinar, entre altres coses, si aquests adolescents segueixen una alimentació o dieta que els permeti complir les seves necessitats nutricionals. Després de l’estudi s’ha observat que la majoria d’adolescents duen a terme una alimentació poc equilibrada. Aquesta situació es deu principalment al fet que no tenen uns hàbits adequats, no realitzen tots els àpats quan toquen i consumeixen força aliments de baixa qualitat, com els ultraprocessats.

Tutora: Ariadna Palacios

Bertran Canicio, Lluc. So i geometria. Estudi de les figures de Chladni

Les figures de Chladni són patrons geomètrics formats en fer vibrar una placa metàl·lica mitjançant la transmissió d’ones sonores d’unes determinades freqüències. Les ones estacionàries formades en la superfície de la membrana metàl·lica donen lloc a les línies nodals, que visualitzem amb petites partícules que hi queden situades formant figures geomètriques. L’experiment de Chladni, publicat el 1787, és el que permet visualitzar aquests fenòmens. L’objectiu de la recerca és estudiar com afecten en la formació de les figures de Chladni en una placa metàl·lica quadrada els canvis en la seva àrea, el seu gruix o bé la naturalesa del metall. Per assolir aquest objectiu s’ha reproduït l’experiment fent vibrar una placa empolsinada amb sucre mitjançant un altaveu connectat a un generador de freqüències i determinant la freqüència de formació de cada mode de vibració en funció de les variables abans esmentades.

Tutor: Miquel Padilla

Canadell Sala, Martí. Les propietats dels materials: comprovem la resistència dels materials amb unes joguines de fusta

A partir de la motivació de l’autor per la tecnologia, en el treball s’estudien les propietats dels materials a través d’un marc teòric i, a continuació, es fan diverses proves amb unes joguines de fusta i s’analitzen els seus resultats. Aquestes proves són el més semblant possible a les accions que poden fer els nens en el seu dia a dia. Es fa una comparativa entre l’abans i el després de l’estat de l’objecte, i també es realitzen les mateixes proves amb unes joguines de plàstic. L’objectiu principal del treball és veure quin dels dos materials mencionats és més resistent, i explicar el perquè. Pel que fa als resultats, es conclou que la fusta és més resistent als cops que el plàstic, però les joguines de plàstic han resistit més a l’hora de deixar-les a la intempèrie.

Tutor: Carles Saborit

de Ribot Ladero, Aniol. La màgia de l’electromagnetisme. Estudi del moviment de caiguda d’un imant per l’interior d’un tub metàl·lic

Fem un truc de màgia. Deixem caure una bola de ferro verticalment per l’interior d’un tub de coure; la bola es desplaça molt ràpidament. Ara deixem caure un imant de neodimi de la mateixa mida que la bola per l’interior del mateix tub; sorprenentment l’imant cau molt lentament. Si el coure no se sent atret per l’imant, com pot haver passat això? La llei de Faraday-Lenz i els corrents de Foucault tenen la resposta. Aquets corrents ens ajuden a explicar el funcionament de les cuines d’inducció, els arcs de seguretat dels aeroports, els detectors de metalls o els frens magnètics d’una muntanya russa. Aquesta recerca estudia la dependència de la velocitat límit assolida per l’imant durant la caiguda respecte de paràmetres com el gruix del tub metàl·lic, el tipus d’imant o el material del tub. La metodologia experimental s’ha centrat en la captació de dades mitjançant vídeo digital i la seva posterior anàlisi.

Tutor: Miquel Padilla

Masgrau Castells, Anna. Estudi comparatiu d’un antibiòtic de síntesi i un producte natural amb propietats bactericides sobre el creixement de Escherichia coli i Bacilus cereus

Durant els darrers anys ha augmentat la preocupació envers el desenvolupament de certa resistència als antibiòtics i al mateix temps ha augmentat l’interès en l’ús de productes naturals per reforçar el sistema immunològic i tractar infeccions bacterianes. L’objectiu d’aquest treball és estudiar la possibilitat de substituir el tractament d’una infecció bacteriana amb un antibiòtic de síntesi com és l’amoxicil·lina per l’extracte de pròpolis, un producte natural amb propietats antibiòtiques. En primer lloc, s’ha observat l’efecte de diverses concentracions dels dos agents antibiòtics en el creixement de cultius de bacteris E. coli i B. cereus. S’ha arribat a la conclusió que l’efecte antibacterià de l’amoxicil·lina és major que l’extracte de pròpolis en el creixement d’ambdós bacteris. En segon lloc, s’ha estudiat si es podia incrementar la inhibició del creixement bacterià combinant els dos agents antibacterians. Els resultats obtinguts han permès confirmar la hipòtesi establerta.

Tutora: Berta Sánchez

Massó Muntada, Marta. El trencaclosques de l’Univers

Des de l’ésser més insignificant que podem trobar sobre la Terra fins a l’astre més gran, tot el que hi ha a l’univers està compost del mateix. El treball, que presenta una ullada al món subatòmic, té per objectiu entendre què hi ha més enllà del que veiem a través de l’estudi i comprensió de l’anomenat Model Estàndard i la construcció d’un detector de partícules. El treball s’estructura en dues parts: la primera és un marc teòric que introdueix els passos que han seguit els científics fins a establir el Model Estàndard, el seu concepte, les partícules que presenta, les seves propietats i els instruments destinats al seu estudi. A la segona part s’hi explica la construcció i l’ús d’un detector de partícules senzill amb el qual han estat resoltes les hipòtesis.

Tutora: Aina Màrquez

Mendieta González, Federico Martín. Malalties respiratòries associades al consum de tabac. Anàlisi d’una consulta de pneumologia d’un hospital comarcal

Les malalties o patologies que afecten l’aparell respiratori són producte tant d’elements interns de l’organisme com de factors externs. Una de les causes externes més conegudes per la societat actual és el tabac. Aquest és perjudicial per a la salut dels éssers humans i és de total i vital importància intentar erradicar-ne el consum. En aquest treball s’han recollit dades d’historials clínics anònims de pacients fumadors i exfumadors de la comarca d’Osona, amb l’objectiu d’esbrinar quines són les malalties que més afecten aquests pacients. L’anàlisi s’ha centrat en la gravetat de la patologia, el gènere i les edats més freqüents. Per fer aquest estudi s’ha utilitzat el programa d’estadística, SPSS Statistics.

Tutora: Ariadna Palacios

Miranda Arimany, Jaume. Aerodinàmica de l’ala d’avió

Partint d’un interès general per les aeronaus, el treball se centra específicament en l’estudi de les ales, amb l’objectiu d’observar quines forces actuen, i com , sobre els diversos tipus d’ala. Després de fer un estudi molt complet sobre les diferents ales que porten les aeronaus en funció de les seves necessitats, la part pràctica del treball consisteix en la confecció d’un tub de vent i en la introducció, en el seu interior, d’un model d’ala d’avió. Posteriorment, es porta a terme una anàlisi d’aquest tub de vent, observant les diferents forces i la influència que tindrà l’ala segons els diferents angles d’atac que s’hi apliquen. En aquest sentit, val a dir que el treball ha permès comprovar que les ales tenen una gran influència en el comportament dels avions durant el vol.

Tutora: Aina Màrquez

Morera Carrera, Marc. Engabiats. Estudi comparatiu de les conductes salvatges dels ximpanzés nascuts al Zoo de Barcelona respecte als nascuts en llibertat

Els ximpanzés són els animals més propers a nosaltres des del punt de vista taxonòmic i, amb el pas dels anys, està disminuint la seva població en llibertat. La seva captivitat està força normalitzada; tant és així que se’n poden trobar en el món de l’espectacle o com a mascotes. L’objectiu d’aquest treball és saber si la captivitat afecta les conductes salvatges d’aquests animals. Per això s’ha realitzat un estudi comparatiu entre els ximpanzés nascuts al Zoo de Barcelona i els nascuts en llibertat i posteriorment traslladats al Zoo. Les conductes dels ximpanzés s’han estudiat realitzant etogrames, amb els quals s’ha pogut determinar que els ximpanzés nascuts en llibertat van viure tan poc amb la seva mare que no van adquirir cap conducta característica d’animals en llibertat. Pel que fa als nascuts en captivitat, tampoc presenten aquestes conductes perquè la captivitat no en permet el desenvolupament.

Tutora: Lluïsa Prat

Nogué Cruells, Artur. Domini del so per rebre informació

Gairebé tothom ha sentit parlar del sonar de qualsevol vaixell, i poc o molt sap que serveix per identificar objectes submergits al mar. Aquest sistema de detecció d’objectes es basa en el llançament d’ones sonores i l’estudi d’aquestes segons el temps de retorn. En aquesta recerca s’ha estudiat el funcionament d’un sonar, que mol poques persones coneixen, i el domini de les ones sonores per fer-les viatjar a grans distàncies i poder detectar amb gran precisió la presència d’un cos. També s’ha construït una versió reduïda d’un sonar aplicant tots els coneixements exposats i demostrant de forma clara el seu funcionament i manera d’expressar-se. No és tan difícil com sembla ser capaç d’entendre el funcionament d’aquest tipus d’aparells i el comportament de les ones sonores, tant a la superfície com en un àmbit marítim i submergit.

Tutora: Aina Màrquez

Orra Godayol, Pau. Levitació magnètica: Levitron

Aquest treball engloba les característiques, les funcions i les curiositats més destacades del magnetisme i les seves branques més importants, com ara la levitació magnètica i l’electromagnetisme. L’objectiu principal és fer conèixer la importància que té el fenomen magnètic en el dia a dia i conèixer l’espectacular cas de la levitació magnètica constatat per l’experiment amb el Levitron. La part pràctica consisteix en l’estudi del funcionament i la creació d’un Levitron, un aparell de levitació magnètica composat per una baldufa i una base imantada, que es poden confeccionar amb materials accessibles per a tothom. Les conclusions són que la creació d’un Levitron funcional és possible però molt difícil i entretinguda, que la levitació magnètica és un fenomen poc concorrent i versemblant amb materials no superconductors i que la diferència entre l’electromagnetisme i el magnetisme és mínima.

Tutora: Aina Màrquez

Pagès Marpons, Miquel. La física en el patinatge artístic sobre rodes

Aquest treball es basa sobretot en l’aplicació de conceptes físics, com la velocitat angular, a l’estudi del patinatge artístic sobre rodes. En la part teòrica es fa un resum de l’evolució del patinatge artístic fins al present, i de la reglamentació actual d’aquest esport, i s’hi expliquen els conceptes físics implicats, a més d’alguns elements tècnics del patinatge: quatre salts (àxel, dobleflip, flip i toeloop) i totes les piruetes bàsiques. En la part pràctica, aquests elements tècnics són estudiats a partir de l’aplicació dels conceptes físics anteriorment explicats. Els resultats obtinguts són bàsicament coincidents amb les hipòtesis plantejades, tot i que en algun dels experiments no han estat concloents, a causa de la falta de rèpliques o de mala execució de l’element tècnic.

Tutora: Aina Màrquez

Payà Capdevila, Heribert. De la Terra a la Lluna amb una moneda

Aquest treball tracta de la Lluna, de les seves característiques principals, la seva formació i evolució, el seu relleu i els fenòmens que produeix sobre la Terra. També es plantegen diverses maneres de calcular valors de la Lluna, com el radi o la distància a la Terra. L’objectiu pràctic de la recerca és calcular la distància entre la Terra i la Lluna utilitzant únicament una moneda i conèixer el radi de la Lluna a través del mètode de la paral·laxi.

Tutora: Aina Màrquez

Quintana Costa, Martina. Depuració natural d’aigües residuals

Els sistemes de depuració convencionals actualment són implementats a tot tipus de poblacions. És per això que s’ha plantejat demostrar la viabilitat i l’eficiència d’aplicar un sistema de depuració natural a les aigües residuals. Els objectius de l’estudi, per tant, són comprovar si una depuradora natural és capaç de depurar les aigües residuals que arriben a l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) de Vic, igual que una depuradora convencional, i comparar el rendiment de dos sistemes diferents de depuració natural. Pel que fa a la metodologia utilitzada es van construir, a escala pilot, dues depuradores d’aiguamolls artificials de flux subsuperficial horitzontal utilitzant lliris o canyes i es va analitzar l’aigua resultant de la depuració, per així poder demostrar quin tipus de sistema de depuració, el natural o el convencional, és millor i quina planta, lliris o canyes, és la més eficient per depurar les aigües residuals de forma natural.

Tutora: Lluïsa Prat

Reniu Calahorro, Clàudia. Determinació de la substància de neteja més efectiva per tal d’eliminar els bacteris presents en les superfícies de les nostres llars

La neteja de les llars és essencial per al benestar. Molts productes de neteja poden ser nocius i, amb un ús inapropiat o prolongat, poden arribar a causar problemes al nostre sistema respiratori. És per això que actualment l’interès en l’ús de productes de neteja més naturals ha augmentat considerablement. Aquets treball vol determinar quina substància és la més eficient a l’hora d’eliminar els bacteris de les nostres llars. S’ha estudiat el creixement de tres tipus de bacteris diferents en presència de quatre substàncies: lleixiu, alcohol, vinagre i llimona. A través dels antibiogrames s’ha pogut determinar que el lleixiu és la substància que més inhibeix el creixement bacterià i que el vinagre podria ser una possible alternativa a l’hora d’eliminar els bacteris.

Tutora: Berta Sánchez

Riera Lauri, Joaquim. Rotació + fluid = força. Estudi de l’efecte Magnus en el tennis

En un partit de tennis, a més del joc del fons de la pista, se solen veure deixades increïbles i cops espectaculars amb efecte, gràcies a canvis produïts en la trajectòria de la pilota. La responsable d’aquests canvis és la força de Magnus, que s’origina quan la pilota gira en l’aire. En funció del sentit de la rotació, la trajectòria s’allargarà, s’escurçarà o es corbarà més per no sortir de la pista. La investigació que es presenta té com a objectiu estudiar les variables que influeixen en la força de Magnus en dues configuracions diferents: el moviment d’un cilindre en rotació immers en aigua i la trajectòria creada pels llançaments d’una pilota de tennis, executats per un robot a l’aire lliure. Els dos experiments s’han analitzat a partir de la captació de dades mitjançant vídeo digital. Per portar a terme aquest estudi ha estat important determinar l’efecte de les diferents forces que actuen sobre aquests cossos.

Tutor: Miquel Padilla

Riera Lauri, Sergi. Estudi de l’efecte de la nicotina sobre Dapnia pulex

El tabaquisme és una de les addiccions a substàncies més acceptades per la societat. Tot i això el tabac és la primera causa de mort evitable i previsible a nivell mundial i les conseqüències del seu consum estan ben establertes. Aquest treball té com a objectiu estudiar l’efecte de la nicotina sobre un organisme model i així poder reafirmar els efectes d’aquesta substància. Per assolir l’objectiu s’ha sotmès Daphnia pulex a diferents concentracions de nicotina i s’ha observat, sota el microscopi òptic, com varia la freqüència cardíaca i la dilatació de l’ull d’aquest organisme. Malgrat que els efectes de la nicotina com a droga estimulant s’han demostrat en l’experiment, la complexitat que presenta el sistema nerviós humà no és equiparable amb allò observat en la Daphnia pulex.

Tutora: Ariadna Palacios

Roca Solé, Miquel. Ping, pong, pum! Estudi de coeficient de restitució d’una pilota de tennis de taula en dues dimensions

En alguns esports com el tennis o el ping-pong, la manera com es colpeja la pilota o com aquesta rebota al terra ajuda a guanyar punts. En el ping-pong, quan la pilota bota sobre la taula perd part de la seva energia cinètica i, a més, el seu angle de sortida pot ser diferent de l’angle incident si se l’ha colpejat prèviament amb un cert efecte de rotació (topspin o backspin). Per mesurar el grau de conservació de l’energia cinètica en una col·lisió s’utilitza el coeficient de restitució. Aquesta recerca se centra en l’estudi del coeficient de restitució d’una pilota de ping-pong en el bot en dues dimensions. S’investiga la dependència d’aquest coeficient respecte a la velocitat i l’angle d’impacte, i com afecta si el cop previ no té efecte o bé és topskin o backspin. La metodologia de treball ha estat la captació de dades mitjançant vídeo digital i la seva posterior anàlisi.

Tutor: Miquel Padilla

Romeu Martí, Jofre. Frenar sense contacte. Estudi experimental dels frens magnètics

Els frens magnètics s’apliquen a la vida quotidiana més del que creiem: tots els trens actuals, les muntanyes russes i molts camions pesats en són l’exemple. Malgrat això, el desconeixement per part de la població d’aquest sistema de frenada és elevat. Bàsicament, un fre magnètic consisteix en la interacció entre un imant i un a placa metàl·lica on es produeixen corrents de Foucault o paràsits. Aquests corrents originen camps magnètics que exerciran forces d’atracció o repulsió sobre l’imant contràries al sentit del seu moviment. En la investigació portada a terme s’ha estudiat com afecten a la velocitat de frenada d’un mòbil equipat amb un sistema d’imants aspectes com el gruix de la placa metàl·lica o la velocitat relativa entre mòbil i placa. La captació de dades s’ha realitzat mitjançant un sensor d’ultrasons que detecta la posició del mòbil en cada instant de temps, i per a la seva posterior anàlisi s’ha utilitzat un programari de recopilació de dades.

Tutor: Miquel Padilla

Rubio Solà, Emma. Estudi de la influència de la concentració de nitrats en el creixement del rave (Raphanus sativus)

La fertilització dels cultius pot produir un impacte sobre la concentració de nitrats en les aigües de reg. Aquest treball consisteix en l’estudi de la influència d’aquesta font de nitrogen en el creixement de les plantes. L’objectiu de la investigació és trobar la concentració del rave (Raphanus sativus) i observar si, a partir d’una concentració concreta, la influència en el creixement es redueix. S’utilitzen vuit concentracions diferents de nitrats que s’incorporen a l’aigua de reg diària i, al llarg de l’experiment, s’estudien diferents paràmetres del fruit i de la planta en conjunt per tal de veure quina concentració de nitrats és la que genera un impacte positiu més significatiu. Finalment, s’ha observat que la part comestible de la planta, el fruit, ha assolit un creixement òptim quan l’aigua de reg contenia una concentració de nitrats de 300 mb/dm3.

Tutora: Berta Sánchez

Salvans Segalés, Albert. Estudi de l’efecte de diferents fertilitzants orgànics sobre el creixement de la tomaquera

Cada cop és més habitual veure créixer fruites i hortalisses als balcons i a les terrasses dels nuclis urbans. Tenir un hort a casa ens pot aportar aliments frescos, amb més valor nutricional, i afavoreix el consum de productes de proximitat i de temporada. El tomàquet és un dels aliments clau en la dieta mediterrània i el podem trobar a molts plats. A més, ens aporta certes propietats nutricionals, com alt contingut en fibra, minerals i vitamines, que afecten positivament l’organisme. L’objectiu principal del treball és comparar l’efecte de tres fertilitzants orgànics sobre el creixement de la tomaquera, els quals provenen de productes quotidians: les peles de plàtan, les closques d’ou i el marro del cafè. Val a dir, a més, que la reutilització d’aquests residus alimentaris podria contribuir a la reducció de la brossa orgànica. Finalment, s’ha pogut observar que les plantes tractades amb peles de plàtan han vist afavorit el seu creixement.

Tutora: Berta Sánchez

Sanglas Vilarrubia, Jan. Xocs en conserva. Estudi de les col·lisions elàstiques i inelàstiques en dues dimensions

En el joc del billar, les col·lisions entre les boles es produeixen sense que hi hagi deformacions i, per tant, sense pèrdua d’energia cinètica; diem que els xocs són elàstics. En canvi, en un accident de trànsit els automòbils es deformen i no s’ha conservat l’energia cinètica; són els anomenats xocs inelàstics. En aquesta recerca s’estudia el principi de conservació de la quantitat de moviment i el de conservació de l’energia mecànica en col·lisions elàstiques i totalment inelàstiques entre dos hoverballs (pilotes flotants) en dues dimensions. Per portar a terme l’estudi s’han filmat les col·lisions en vídeo digital i s’han analitzat a través d’un programari de recopilació de dades. L’estudi se centra en el comportament del centre de masses del sistema format pels dos hoverballs ja que, en un sistema aïllat, el centre de masses s’ha de moure a velocitat constant.

Tutor: Miquel Padilla

Sentias Carbó, Clàudia. Salvia rosmarinus, un antibiòtic natural

Les malalties infeccioses estan més que mai al nostre ordre del dia. En els últims dos anys la SARS-CoV-2 ha capgirat la nostra manera d’entendre la vida. Val a dir, però, que els antibiòtics que coneixem actualment cada vegada són menys eficients a l’hora de donar resposta a les malalties infeccioses causades per bacteris. L’objectiu d’aquest treball és veure si el romaní, Salvia rosmarinus, pot servir com a agent bactericida. A través de diferents antibiogrames s’ha volgut determinar l’eficàcia del romaní de dues maneres, sol o combinat amb amoxicil·lina, estudiant si té un efecte potenciador d’aquest antibiòtic.

Tutora: Ariadna Palacios

Torres Alemany, Raimon. Uns veïns desconeguts. Anàlisi poblacional i morfològica dels eriçons de mar

Aquest treball té per objectiu esbrinar la influència que tenen sobre la mida i la dinàmica poblacional dels eriçons de mar diverses variables independents, com l’alimentació, l’espai on els individus són criats o la temperatura de l’aigua. La metodologia ha consistit en una anàlisi comparada d’estudis realitzats en diversos llocs i rigorosament seleccionats, els quals són resumits amb l’objectiu de relacionar les variables que hi apareixen. Al final, una de les dues hipòtesis plantejades, relacionada amb l’afectació de la temperatura sobre la mida dels eriçons, acaba essent refutada, mentre que l’altra, relacionada amb l’alimentació, és confirmada.

Tutor: Albert Espona

Vilaplana Lluch, Anna. Immunodeficiència combinada greu (IDCG) degut a la manca de l’enzim ADA. A una bombolla de la realitat

Les immunodeficiències són un grup de malalties genètiques que provoquen que el sistema immunitari no sigui capaç de respondre correctament davant la presència d’un antigen estrany. Aquets treball se centra en els infants que pateixen la deficiència de l’enzim ADA, més coneguts com a “nens bombolla”. L’objectiu és esbrinar si aquests infants poden arribar a tenir una vida “normal”. Per tal d’assolir aquest objectiu es va realitzar, primer, una entrevista per conèixer els detalls de la malaltia al Dr. Pere Soler Palacín. Després, es va definir què es considera “fer vida normal” a través d’enquestes a la població general. Finalment, es va realitzar una trobada amb la mare d’un pacient per conèixer de primera mà com és el dia a dia d’un “infant bombolla”. Amb aquest treball es pretén donar a conèixer aquesta malaltia des d’un punt de vista científic i emocional.

Tutora: Berta Sánchez

<<<