Ciències Socials

Recull de Treballs de Recerca realitzats per l’alumnat de Batxillerat de la promoció 2020-2022 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Ciències Socials.

Aamarouch Idahri, Rania. Construcció d’una identitat. Dona catalana i musulmana

L’objectiu principal d’aquesta recerca és definir la identitat d’una dona nascuda a Vic i que viu a cavall entre la cultura vigatana i la cultura amazigh. El treball s’inicia amb la cerca d’informació al voltant dels conceptes àrab, islam, marroc i musulmà, que sovint s’entenen de forma equivocada. Seguidament s’analitza el paper de la dona dins la religió i la cultura musulmana. Finalment es fa una comparativa entre la dona vigatana i la dona amazigh i s’assenyalen els punts de convergència i diferència culturals entre elles. La investigació segueix una metodologia clarament qualitativa i se serveix de diferents instruments de treball com l’entrevista, la conversa i el diari biogràfic.

Tutora: Mireia Puntí

Alcoba Salat, Judit. Enter la bellesa i el dolor, l’ànima d’una ballarina

Aquest treball estudia, des d’una perspectiva psicològica, el perfil anatòmic i estètic ideal de la ballarina de ballet clàssic tal com s’ha anat definint des dels orígens d’aquest art. En la contextualització s’han tingut en compte les companyies més famoses en l’actualitat i els seus mètodes d’aprenentatge, així com la tendència a desenvolupar trastorns mentals per perseguir l’esmentat ideal. En aquest sentit, s’han analitzat factors com l’autoestima dels ballarins, la seva dieta, la seva relació amb el dolor, l’autoexigència i la competitivitat a què es veuen sotmesos i les frustracions que comporta la seva situació. També s’ha valorat la influència de les xarxes socials, l’impacte que suposa voler assolir la perfecció i les conseqüències d’aquest fet. El treball es planteja com a objectiu complementari conscienciar el públic des d’un enfocament diferent del clixé que fa veure el ballet com un món de color rosa.

Tutora: Anna Arumí

López Alsina, Paula. L’amor i la violència

La recerca planteja si la posició ideològica en relació al feminisme influeix d’alguna manera en la violència de gènere. El treball està dividit en dues parts: en la primera es detallen els conceptes clau del moviment feminista, tenint en compte el rol que aquest estableix per a l’home i la dona en la societat actual, i s’analitzen els punts forts i dèbils de la llei de violència de gènere, de manera que s’evidencien les mancances que presenta. En la part pràctica es presenta una enquesta destinada a saber quina impressió té la societat sobre les relacions sentimentals i la violència de gènere. Aquesta enquesta ha permès constatar que existeixen idees errònies que poden perjudicar les víctimes. Tot i que la majoria de les víctimes són les dones, s’observa una discriminació cap als homes, que són la minoria dels casos.

Tutora: Anna Arumí

Balcells Oslé, Martí. Esport, fes-me créixer

Aquest treball consisteix en una recerca dels beneficis que obtenen els infants quan practiquen un esport o una activitat física, i finalitza amb el desenvolupament d’un projecte que conté un recull d’activitats físiques i esportives per tal d’incentivar la pràctica d’una d’elles. També mostra la diversitat esportiva de la ciutat de Vic, que promou una població activa.

Tutora: Montse Rovira

Bernat Arboix, Alba. Una empresa vigatana de llonganissa tradicional, Casa Sendra

Casa Sendra és una empresa vigatana fundada el 1849, iniciada per Ana Maria Vilar, amb l’objectiu d’elaborar llonganissa a l’estil tradicional amb carn de porc, sal i pebre. En aquest treball es presenta un recorregut històric des d’abans que Pau Arboix (avi de l’autora) comprés l’empresa el 1975 fins que la va tancar al 2014 i es complementa amb l’explicació del procés d’elaboració dels diversos tipus de llonganissa que hi havia. En aquest viatge en el temps a través de diverses fonts, sobretot orals i visuals, destaquen l’entrevista a l’antic propietari, l’esmentat Pau Arboix, i a l’exgestora de clients i vendes de l’empresa, Anna Arboix. D’aquesta manera, s’obté una lectura històrica i molt vivencial de l’empresa a partir de les persones que la van conduir.

Tutora: Anna Jiménez

Bisquert Sellarès, Pau. L’evasió i l’elusió fiscal

L’objectiu del treball és comprendre les causes i els efectes del fet que algunes grans fortunes es decantin per l’evasió d’impostos. La metodologia que s’ha seguit en el marc teòric ha consistit en una anàlisi documental a partir d’articles acadèmics i periodístics, d’estudis i treballs finals de grau, que ha permès exposar les diferents pràctiques i fenòmens actuals, com l’elusió i l’evasió fiscal, el dumping fiscal, els paradisos fiscals i les societats offshore, i també els instruments per corregir-les i els acords multilaterals per tal d’eliminar-los. A la part pràctica, s’ha realitzat una anàlisi comparativa de diversos casos d’evasió fiscal dels últims anys. Concretament, els casos que s’han comparat són Swiss leaks, la llista Falciani, els papers de Panamà, els Luxembourg leaks i els
recents papers de Pandora.

Tutora: Mireia Carbonell

Canadell Sala, Genís. La publicitat enganyosa: eficàcia i contextualització

A partir de l’interès per la publicitat enganyosa i les claus del màrqueting, s’ha aprofundit en la recerca de quins son els millors tipus de publicitat i els factors que influeixen més en el consumidor. Primer s’ha investigat sobre els tipus de publicitat i l’evolució en el màrqueting i en relació a la publicitat enganyosa s’ha estudiat si és eficaç i quins són els factors que influeixen en el consumidor a l’hora de comprar. A més, s’ha avaluat, mitjançant un qüestionari, quins són els mitjans de comunicació on hi apareixen més anuncis i quins aspectes repercuteixen més en la compra online. Així, s’ha observat que la majoria dels anuncis publicitaris i el preu del producte o servei influeixen en els hàbits de compra i que un 84% de les persones tenen en compte el factor preu a l’hora de comprar online.

Tutora: Anna Pla

Casadesús Albó, Jan. Del mite a l’actualitat: el Perseu i l’Antiga Grècia en contraposició al cinema modern

El treball es divideix en tres punts teòrics i la part pràctica. En primer lloc s’explica el concepte de mite, s’estudia la mitologia grega i s’introdueix la figura de Perseu juntament amb el mite on apareix. Per a la part pràctica s’han consultat diverses fonts bibliogràfiques digitals i s’ha escollit l’article d’un expert sobre la pel·lícula Lluita de titans, dirigida per Louis Leterrier, basada en el mite esmentat. S’ha realitzat una taula comparativa entre l’article i el mite original per observar les semblances i diferències entre un i altre, que posteriorment s’han analitzat. Finalment es conclou que per molt a l’abast que es tingui la informació sobre temes relacionats amb la mitologia, la seva representació al cinema l’exposa de manera diferent, amb la intenció d’aconseguir els interessos propis de la indústria cinematogràfica.

Tutora: M. Teresa Godayol

Castells Musachs, Gerard. Beneficiats del Sneakerhead

El concepte “sneakerhead” fa referència als seguidors de la moda anomenada Hypebeast, persones que col·leccionen articles del streetwear -moda urbana- de diferents marques amb productes i oferta limitada. El terme també fa referència a productes exclusius i limitats de peces de roba, objectes de col·leccionistes i accessoris diversos. En aquest treball es mostra i s’analitza tot el procés vinculat a aquesta moda, s’exposen els fets més destacats i rellevants del mercat actual i s’explica el procés que fa servir la gent per obtenir-ne beneficis. La recerca s’acompanya de casos reals de l’activitat de l’autor del treball en aquest àmbit.

Tutora: Anna Pla

Codina Cros, Gemma. Les lleis són justes?

Viure en societat requereix assumir certes normes pel bé comú de la població. Però les lleis són sempre justes? L´objectiu del treball és fer un repàs jurídic-normatiu sobre diferents àmbits que ens afecten, resolent les qüestions següents: En quin model de món vivim? I en quin món volem viure? Existeixen diferents necessitats socials on el dret hi té una aplicació directa en comparació amb altres àmbits on manca regulació, com per exemple la tecnologia i la salut. Concretament, dins de l´àmbit de la salut s´aprofundeix en el dret a la vida, contrastant estudis sobre la llei de la interrupció de l´embaràs i sobre el dret a la mort, amb l´estudi de la recent aprovació de la llei de l´eutanàsia. Per altra banda, dintre de la tecnologia, s´explica la manca legislativa d’aquest sector, en concret de la robòtica.

Tutora: Anna Pla

Col·laboradors: Dra. Anna Albó (Hospital Santa Creu) i Dra. Núria Fusté (CEMGINE)

Dari Bachiri, Mohamed. El creixement que uns quants no van degustar

Les desigualtats econòmiques són diferències en la disponibilitat de recursos en una societat, que han augmentat durant els últims anys per diversos factors. Les conseqüències de la desigualtat no només perjudiquen el sistema econòmic, limitant la capacitat de creixement d’una economia, sinó que també amenacen el sistema polític. La lectura de llibres, articles i estudis relacionats amb les desigualtats i el creixement econòmic és el procediment que s’ha seguit per elaborar el marc teòric. Per a la part pràctica s’ha entrevistat un expert en la matèria i s’han analitzat indicadors econòmics corresponents a dos grans períodes amb dues tendències completament diferents. La desigualtat d’ingressos limita el creixement perquè una gran part de la població no pot invertir en educació i formació i, per tant, es redueix el capital humà. L’increment de les desigualtats econòmiques s’ha produït per la globalització, el canvi tecnològic i l’auge del neoliberalisme.

Tutora: Mireia Carbonell

Farré Casacuberta, Gil. Implementació de la metodologia Lean Management al sector de la restauració

El treball té com a objectiu l’aplicació de la metodologia Lean al sector de la restauració, concretament en l’estandarització de totes les elaboracions de la carta d’un restaurant. En primer lloc, s’ha realitzat una anàlisi documental d’articles sobre la teoria Lean, vinculada a la millora i l’optimització del sistema productiu, amb l’objectiu d’identificar i eliminar tots els malbarataments i fer arribar el producte tal com el consumidor espera i exigeix, amb el mínim temps i cost. A la part pràctica, s’han estandarditzat les elaboracions d’un restaurant utilitzant una aplicació que facilita tota la feina d’entrada de dades i que permet guardar i visualitzar amb facilitat tota la informació. Mitjançant aquest sistema s’estableixen uns paràmetres de treball que garanteixen que els aliments arribin als clients en condicions òptimes, independentment de la persona que les prepari, i que sempre se segueixin els estàndards de qualitat establerts.

Tutora: Mireia Carbonell

Col·laboradors: El Restaurant Petit Bistro

Ferrer Ferrer, Laia. Always, Cosmetics

La publicitat cada vegada és més present en la vida de les persones i la trobem en qualsevol activitat diària com mirar al mòbil o passejar pel carrer. Una bona campanya de màrqueting pot marcar la diferència entre l’èxit d’un producte o el seu fracàs. En aquest treball s’ha volgut elaborar una marca pròpia de cosmètics, “Always. Cosmetics” i, per donar-la a conèixer, s’ha elaborat una campanya de màrqueting. Per fer-ho s’ha realitzat un anunci publicitari, s’ha creat una pàgina web i s’ha obert un perfil a Instagram. L’objectiu d’aquesta publicitat és que la marca destaqui de la competència i que sigui fàcil de recordar pels espectadors.

Tutora: Ariadna Palacios

Fontarnau Carbonell, Carlota. Revolució i lideratge mundial de la moda low-cost

L’objectiu del treball és estudiar i comparar el pla estratègic i el pla de màrqueting de dues de les empreses fast fashion més importants i competitives del moment, el grup Inditex -en concret la cadena Zara-, i la multinacional sueca H&M, amb l’objectiu de determinar quina ha tingut més èxit. En primer lloc, s’ha realitzat una anàlisi documental de llibres i articles acadèmics per obtenir una base teòrica sobre els models d’anàlisi extern i intern d’una empresa i la teoria sobre el màrqueting mixt. En segon lloc, s’ha realitzat l’anàlisi comparativa de les dues empreses per tal de buscar similituds i diferències en relació als models estudiats. L’estudi acaba amb una enquesta al públic objectiu per conèixer els perfils dels consumidors d’aquestes empreses.

Tutora: Mireia Carbonell

González de Velasco Valeri, Pol. L’home de l’ombra. Procés de creació i elaboració d’un curtmetratge

La producció audiovisual és llarga i complexa. Requereix temps, planificació i organització. En aquest treball s’explica l’experiència personal de tot aquest llarg procés. Es comença pels passos inicials fins a obtenir un curtmetratge enregistrat i editat, que porta per títol L’home de l’ombra. El plantejament parteix de fer una producció de baix cost econòmic, la qual cosa significa l’adaptació tant en el guió com en la producció de procediments molt ajustats de pressupost. És per això que la història se centra en un únic personatge, que és el protagonista i també el guionista i el responsable de la post-producció. Cal destacar que, més enllà del resultat final que es pot visualitzar en el curtmetratge, s’ha posat molt interès en el fet que és una experiència de l’autor del treball, pràcticament sense suport de professionals, de tots els processos que impliquen la realització d’un projecte cinematogràfic.

Tutor: Ignasi Roviró

González del Val, Pau. Futbol i Covid-19

Aquest treball consisteix a buscar informació sobre l’afectació de la Covid-19 en els jugadors de futbol, tant psicològicament com físicament. S’estudia quins són els principis de l’entrenament esportiu i també s’analitza la repercussió esportiva i social del futbol al món i als clubs que hi ha a Catalunya i a Osona. La part pràctica consisteix en l’elaboració d’unes enquestes que s’han passat als jugadors, per esbrinar els efectes que va tenir la parada dels entrenaments quan va haver-hi el confinament.

Tutora: Montse Rovira

Jucglà Luna, Guifré. Les dreceres dels Estats. Estudi de la intervenció del poder polític en l’economia

El treball, situat entre la filosofia i l’economia política, té per objectiu la recerca del model ideal d’intervenció per part l’Estat, partint de la base que la clau es troba en l’equilibri entre desenvolupament econòmic i benestar social. Per aconseguir aquest objectiu, es parteix d’una anàlisi teòrica de les formes de pensament econòmic més importants, des de les liberals fins a les socialistes, que obté com a conclusió que el model perseguit es troba en la posició equidistant representada per la socialdemocràcia. La recerca es complementa amb un exercici de política comparada que analitza diferents casos reals amb la intenció de contrastar, en la pràctica, els resultats de l’anàlisi teòrica.

Tutor: Albert Espona

López Martínez, Roser. L’entrenament del CrossFit

El treball tracta sobre els mètodes, sistemes i planificació de l’entrenament del CrossFit. La part teòrica consta de la recerca d’informació sobre la teoria i els mètodes d’entrenament, els seus principis bàsics i el desenvolupament de les qualitats físiques que intervenen en aquesta disciplina. L’objectiu de la part pràctica és analitzar, a partir d’un entrenament setmanal, si el descans i la recuperació tenen una influència directa en el rendiment de la persona.

Tutor: Toni Vidal

Molina Perpinyà, Clara. Cabretes a la Creu: equipament d’una vida d’escalada

El treball parteix de la cerca de la informació bàsica i necessària per entrar al món de l’escalada, que inclou el reconeixement de les tècniques bàsiques, el material i una breu explicació sobre geologia i geomorfologia. L’objectiu ha estat realitzar l’equipament d’una via d’escalada en un entorn natural aplicant els recursos trobats. Finalment, s’ha enregistrat un vídeo que resumeix el projecte en la seva fase pràctica.

Tutora: Montse Rovira

Col·laboradors: Marc Humbert (Oxineu)

Moreno Gilabert, Miquel. El patrimoni eclesiàstic durant la guerra civil

En el treball s’estudien els danys en edificis i infraestructures a Osona durant la Guerra Civil. L’estudi se centra en la destrucció del patrimoni eclesiàstic i l’estat actual d’aquest patrimoni danyat, i en la destrucció de ponts i la finalitat d’aquestes destruccions. Finalment, a la part pràctica s’inclou un recull de fotografies de les diferents estructures danyades i del seu estat actual, amb una comparativa per tal d’observar-ne els canvis.

Tutora: M. Teresa Godayol

Muntal Castany, Sira. Evolució de les retransmissions esportives a la televisió

Per a l’elaboració d’aquest treball ha estat necessària la recerca de diverses fonts per tal de localitzar les primeres retransmissions esportives a la televisió. En concret, les del futbol. S’exposa quin va ser el primer partit retransmès i quins equips es van enfrontar. A més d’aquestes qüestions es posa interès en l’esport dins dels mass mèdia, l’evolució tècnica (càmeres i altre material) i l’evolució de les unitats mòbils. Es para també atenció en la importància del guionatge de les retransmissions, així com en les diferències entre les retransmissions radiofòniques i televisives. Es dedica un capítol al mestratge i a la influència d’una persona determinant en les retransmissions esportives a Catalunya: Joaquim Maria Puyal.

Tutor: Ignasi Roviró

Palomeque Casals, Raimon. Peaky Blinders: realitat o ficció?

Aquest treball s’ha realitzat amb la finalitat d’esbrinar si la sèrie Peaky Blinders s’acosta més a la realitat o a la ficció. La metodologia que s’ha usat ha estat basar-se en l’origen de la sèrie, és a dir el llibre Peaky Blinders: La verdadera historia, així com fonts digitals que tracten sobre el tema. Tots aquests recursos s’han utilitzat per poder fer un estudi a fons de la ficció i comparar-la amb la realitat. Al final de la recerca, després d’haver estudiat els trets més característics de la sèrie i de comparar-los amb la realitat, s’ha pogut arribar a la conclusió que la sèrie Peaky Blinders té molta part de ficció, però el que fa que sigui única és que manté fets i trets de la realitat. Es pot dir, doncs, que es tracta d’una sèrie de ficció però que manté el més essencial de la realitat.

Tutora: M. Teresa Godayol

Panadès Mas, Pol. L’ajuntament democràtic de Vic

El treball planteja un estudi de l’ajuntament de Vic des de la restauració de la democràcia, i es pregunta pels motius de la continuïtat ininterrompuda de CiU en el poder, fins a la desaparició d’aquesta formació i la seva substitució per JxCat. A partir de fonts documentals i d’entrevistes a alguns dels principals protagonistes, el treball repassa els principals elements de l’evolució política de la ciutat des de 1979, ressegueix les diverses alcaldies i planteja una anàlisi ideològica de les principals formacions que hi ha hagut al consistori. L’estudi es complementa amb el plantejament d’un projecte polític alternatiu i la creació de la corresponent campanya electoral.

Tutor: Albert Espona

Parareda Tanyà, Ivet. Un sistema educatiu més ideal

Amb l’objectiu de saber quin seria el mètode adient per aprendre a nivell escolar, s’ha plantejat conèixer com seria un sistema educatiu ideal. Amb aquest objectiu, s’han recercat totes les lleis educatives espanyoles que hi ha hagut des del 1970 fins a l’actualitat i se n’ha fet un buidatge. En paral·lel, s’han exposat les metodologies educatives existents, emfatitzant en les pedagogies de Maria Montessori i Rudolf Steiner Waldorf. Per endinsar-se més en aquest món, s’ha completat el treball amb la realització de diverses entrevistes a familiars i amics segons la llei educativa que van viure o viuen, per conèixer de primera mà la seva vivència. Tot plegat ha permès proposar el que podria ser un sistema educatiu més ideal per tal de millorar el desenvolupament, capacitats i habilitats de l’alumne, i intentar evitar un aprenentatge més enciclopèdic i memorístic.

Tutora: Anna Jiménez

Parramon Domingo, Anna. En quina mesura el comportament del consumidor de Nike ha contribuït a un augment de vendes en la companyia?

L’objectiu d’aquesta monografia és, a partir d’una anàlisi del comportament del consumidor de Nike, valorar l’augment de les vendes d’aquesta empresa i mantenir el seu posicionament com a marca més valuosa del sector del tèxtil. Primerament s’han contextualitzat els termes del màrqueting, el màrqueting digital i el comportament del consumidor. Això permet establir l’anàlisi des del moment de la detecció d’una necessitat, passant per la compra efectuada i acabant amb l’ús posterior del producte. Seguidament, es determinen les 4 P del respectiu màrqueting, un anàlisi FODA i una matriu d’Ansoff, entre d’altres. I finalment es conclou el treball determinant la influència que el comportament del consumidor té sobre l’estratègia i les vendes de la companyia.

Tutora: Anna Pla

Reig Galisteo, Guillem. L’últim rei de Roma

L’assassinat de Juli Cèsar als idus de març del 44 aC és un dels esdeveniments més importants de la història. Des de la Guerra de les Gàl·lies i la guerra civil Juli Cèsar anava acumulant poders, i els conspiradors argumentaven que era un tirà i es volia convertir en rei. Els historiadors estan d’acord en què ja era un rei a la pràctica i no hauria aconseguit res amb la seva coronació. Analitzant les seves opinions, la vida de Cèsar i la progressió de la República Romana es pot analitzar si tenia la intenció o la capacitat de fer aquest pas. Es pot concloure que Cèsar no tenia aquestes intencions, no volia perdre el suport del poble, contrari a la idea, i tampoc en tenia la capacitat. No volia acabar assassinat, com realment va acabar. La República Romana ja estava en decadència i la mort de Cèsar només en va accelerar la caiguda.

Tutora: M. Teresa Godayol

Roqueta Fusté, Laia. Els límits de la publicitat

De manera conscient o inconscient, la publicitat forma part del dia a dia, influeix en la presa de decisions i genera necessitats de les quals les persones no són conscients. Però tot és vàlid en publicitat? On són els límits? L´objectiu d’aquest treball és descobrir aquests límits i poder distingir entre allò legal i èticament vàlid i el que no ho és, prenent per base diferents estudis, en els quals es busquen respostes sobre la presa de consciència del paper que juga la publicitat i el seu percentatge d´èxit. Després de fer recerca sobre la publicitat, les seves estratègies, els marcs normatius, els valors i l’ètica, entre d’altres coses, s’ha procedit a entrevistar un professional i a fer una anàlisi dels anuncis d’una famosa marca de cervesa com a exemple d’èxit. Finalment, s’ha pogut observar quins són els límits legals de la publicitat deixant la part ètica i la subjectivitat de cada individu.

Tutora: Anna Pla

Col·laboradors: Sra. Letícia González García

Sala Villena, Aïna. Diana, la princesa que va revolucionar la monarquia britànica

Diana Frances Spencer, més coneguda com a Diana de Gal·les, és una de les persones que sens dubte van marcar el segle XX. Va passar de ser una jove aristòcrata britànica a formar part de la monarquia anglesa i, alhora, a revolucionar-la. Va ser una dona transgressora que va canviar les normes del periodisme. L’objectiu del treball és plasmar la vida de Diana, fent referència també als motius pels quals va ser tan popular. La metodologia que s’ha seguit, a través de la cerca de diverses fonts documentals, de llibres, de revistes i diaris, ha permès elaborar una biografia detallada i acabar realitzant un whympas de la vida de la princesa.

Tutora: Anna Jiménez

Tolea, Cristiana Alissa. Comparació del treballador autònom i el treballador assalariat

La recerca se centra a buscar les principals diferències entre el treballador autònom i el treballador assalariat, per tal d’exposar que hi ha casos en els quals potser no és convenient ser autònom. El marc teòric comença amb l’anàlisi documental de la legislació laboral espanyola. Posteriorment s’expliquen, a partir de la lectura de diversos articles acadèmics, les característiques dels dos tipus de treballadors, tot aprofundint una mica més en els autònoms, en relació als quals destaquen els termes de treballador autònom econòmicament dependent i de fals autònom. En la part pràctica, es duu a terme una anàlisi comparativa de la comptabilitat i els drets laborals en els dos tipus de treballadors. Després d’aquesta comparació trobem una anàlisi del cas del fals autònom amb exemples de la vida real, com el d’Uber.

Tutora: Mireia Carbonell

Col·laboradors: Serveis Administratius d’Osona

Torres Alemany, Joan. La distopia en el cinema

El terme distopia -antònim del terme utopia, també d’origen grec- és aplicat en aquest treball de recerca per connotar aquelles pel·lícules que presenten un món fictici amb clares ressonàncies apocalíptiques. Es determinen tres tipus de distopies: la mèdica, la tecnològica i l’orgànica. Un cop presentada aquesta estructura es passa a l’anàlisi de nou pel·lícules altament significatives de la història del cinema: Fahrenheit 451, Divergent, 1984, Elysium, Terminator, 12 monkeys, La ola, Matrix i Blade Runner. L’anàlisi de cada una d’aquestes pel·lícules s’acompanya d’una fitxa tècnica específica.

Tutor: Ignasi Roviró

Tortadès Segura, Júlia. Rafael López Rivera, un jove al front

La Guerra Civil Espanyola, la participació a la resistència francesa i les deportacions d’espanyols a camps de concentració són una realitat que moltes persones van haver de viure; entre ells un familiar de l’autora del treball, Rafael López Rivera. És per això que l’objectiu és donar veu a la seva història de vida des de la seva infància fins al seu últim destí al camp de concentració de Gusen. La metodologia ha consistit en la utilització de diverses fonts primàries, com l’entrevista a un nebot de López Rivera, José Molero López; i també l’ús de documents proporcionats pel Govern espanyol, l’Ajuntament de Villaharta i l’entitat Mauthausen, entre altres webs d’interès. Els resultats obtinguts han permès conèixer gran part de la vida de Rafael López Rivera, la qual era totalment desconeguda per la majoria de la família, i donar veu a un dels testimonis dels grans esdeveniments històrics del segle XX.

Tutora: M. Teresa Godayol

Vilà Dosta, Maria. Medi ambient o fast fashion

El treball presenta una investigació relacionada amb el model de negoci que fa servir el fast fashion i el màrqueting que l´envolta, el volum que suposa en la indústria tèxtil i el preu de la seva producció. Es mostren les cinc grans marques predominants a nivell mundial en el mercat de la moda ràpida, a partir de les quals s’explica l’origen d’aquest fenomen i el seu impacte mediambiental. Com a exemple s’ha escollit l’empresa més important i fundadora d’un model de negoci: Inditex. S’ha realitzat un estudi del seu màrqueting i de l’impacte mediambiental que provoca la seva producció. Al mateix temps, s’ha volgut estudiar el grau de coneixement per part de la societat d’aquest impacte. Per fer-ho s’ha realitzat una enquesta sobre el grau actual de conscienciació dirigida a consumidors de la moda ràpida de diferents edats.

Tutora: Anna Pla

Viñas Álvarez, Oriol. La Vola Ciclista de 1965 fotografiada per Pere Guix

El ciclisme i les seves curses a l’Estat espanyol al llarg dels anys han fet sorgir un gran nombre de corredors coneguts a escala mundial, així com també un gran nombre d’aficionats a aquest esport. Els objectius del treball són recuperar la memòria històrica de la volta ciclista a Espanya del 1965 a través de les fotografies d’un aficionat al ciclisme i a la fotografia, Pere Guix, besavi de l’autor del treball. També es destaquen les èpoques del ciclisme espanyol, per determinar l’evolució dels equips ciclistes fins a l’actualitat. A la part pràctica s’analitzen les fotografies antigues esmentades, a partir de les quals s’ha pogut descriure com es va viure el ciclisme en aquells anys.

Tutora: M. Teresa Godayol

<<<