Ciències Socials

Recull de Treballs de Recerca realitzats per l’alumnat de Batxillerat de la promoció 2021-2023 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Ciències Socials.

Anglada Buacier, Mel. Co-Housing

El repte d’aquest treball, motivat en part per les conseqüències de la pandèmia, és presentar un pla urbanístic acompanyat d’un projecte propi, respectuós amb el medi ambient. El projecte consisteix a desenvolupar uns habitatges a Cantonigròs que compleixin els requisits medioambientals i que també cobreixin les necessitats de les persones d’edat avançada.

Tutora: Maite Godayol

Bagaria Ribó, Xavier. Fins a quin punt Tesla Inc. està realitzant la transcició a l’energia sostenible?

La companyia automobilística Tesla afirma que està realitzant la transició a l’energia sostenible. Aquesta monografia analitza fins a quin punt és cert que l´empresa compleix aquest objectiu i com ho està fent. D’acord amb això, la pregunta d’investigació és ¿Fins a quin punt Tesla Inc. està realitzant la transició a l’energia sostenible? Per poder respondre aquesta pregunta s’utilitzen diferents eines de gestió empresarial. Primerament s´ha dut a terme una anàlisi STEEPLE, seguida d’una anàlisi SWOT, després un Mapa de posicionament i finalment una Triple Bottom Line. A partir de les diferents anàlisis s´han valorat diversos aspectes externs i interns de l´empresa, que afecten a la manufacturació dels automòbils elèctrics. D’aquesta manera s´ha arribat a la conclusió que, realment, Tesla està realitzant l’esmentada transició a l’energia sostenible, i també s’ha pogut entendre per quins mitjans.

Tutora: Anna Pla

Baranera Aguilera, Miquel. Anàlisi comparativa entre l’estagflació dels anys 70 i l’actual

En quina situació econòmica es troba el món en l’actualitat? Durarà gaire? L’estagflació és una situació d’incertesa econòmica que caracteritxza el moment actual. Aquesta ha despertat l’interès de la recerca, en primer lloc per saber com diferents corrents de pensament econòmic han tractat aquest aquest fenomen, i en segon lloc per conèixer altres períodes amb la mateixa situació viscuda, prenent com a referència els anys 70. A partir d’aquí s’ha buscat similituds i diferències entre els dos moments i entre dues àrees monetàries, els EUA i la Unió Econòmica Monetària, realitzant, primerament, una radiografia de les dues àrees monetàries a través d’indicadors macroeconòmics i analitzant, seguidament, les causes, els instruments de política monetària utilitzats per la Reserva Federal i el BCE i les mesures fiscals aplicades per combatre l’estagflació. Per acabar, i en el marc de la UE, s’ha fet una comparativa entre alguns estats membres de fora i dins de l’eurozona per detectar diferències pel fet de no compartir la mateixa política monetària.

Tutora: Mireia Carbonell

Boada Castells, Arnau. Neymar Jr.: D’un somni a un judici

En aquest treball es desglossa la complexitat d’un fitxatge. Concretament, es porta a terme una recerca sobre els factors, principalment l’econòmic i el legal, que intervenen en el procés, a partir de l’anàlisi d’un cas pràctic, el de Neymar Jr., i de les causes i les conseqüències del judici que a dia d’avui afronta.

Tutor: Roger Nadal

Brown Boakye, Clàudia Ausama. El costat ocult de la immigració

Des del moment que una persona migrant decideix abandonar el seu país d’origen, passa per un conjunt de situacions i dificultats (amb una forta càrrega de tensió) que tenen inevitables efectes tant de tipus físic com mental. De fet, els diversos factors (individuals i col·lectius) associats al procés migratori deriven sovint en trastorns clínicament descrits (com el dol migratori i, en casos extrems, la síndrome d’Ulisses), que acostumen a no ser tinguts en compte i que poques vegades són objecte d’estudi. Aquest treball, ubicat en l’àmbit de la sociologia, pretén estudiar el fenomen migratori a partir de l’experiència de l’immigrant individual, centrant-se en les conseqüències de tipus psíquic, que poden arribar als seus fills. La part pràctica (que utilitza la metodologia qualitativa) es basa en una sèrie d’entrevistes que presenten la forma d’històries de vida.

Tutor: Albert Espona

Bussano Sanchez, Milagros. L’ansietat i la pressió social a l’adolescència

Aquest treball presenta una recerca extensa sobre l’adolescència des de diversos punts de vista, així com també del transtorn d’ansietat en aquesta etapa de la vida. A partir d’aquest estudi s’han comparat quatre sèries de moda entre els adolescents espanyols protagonitzades per joves amb la intenció de conèixer els patrons que aquestes sèries reprodueixen i relacionar-los amb l’ansietat i la pressió social.

Tutora: Maite Godayol

Cabanas Parés, Júlia. Anàlisi del consumidor online

Per què proliferen les compres online? Com canvien els hàbits de consum? El treball parteix de la pregunta sobre el perquè de les compres online i els canvis en els hàbits de consum. Per respondre a la pregunta s’ha analitzat el consum electrònic a partir de mostres europees, espanyoles i catalanes. Finalment s’ha fet una anàlisi comparativa per observar les diferències o similituds en el comportament dels consumidors online.

Tutora: Maite Godayol

Castells Musach, Carlota. L’impacte de la guerra d’Ucraïna a les empreses catalanes

El present treball estudia els efectes que la guerra d’Ucraïna està tenint en les empreses catalanes. El fet que el tema sigui de tanta actualitat fa que sigui agosarat presentar unes conclusions tancades. De tota manera, ja es preveu que els efectes devastadors d’aquesta crisi recauran sobre les empreses amb més dificultats i les persones més dèbils. Les repercusions econòmiques no només es troben en la immediata actualitat sinó que persistiran durant molt de temps. En general, els efectes perjudiquen tant Ucraïna com Rússia, així com a Europa i a la resta de l’economia mundial.

Tutor: Ignasi Roviró

Caus Font, Carla. Una família, un ofici

El treball vol reconstruir l’origen i el desenvolupament del negoci de la família Caus dins de la indústria fustera de Catalunya. Des dels anys cinquanta del segle passat i fins a l’actualitat aquesta família ha convertit la seva empresa en pionera dins el sector de la construcció amb fusta. Les fonts orals i documentals de l’arxiu de l’empresa han servit de base per a la redacció de la seva història. S’han observat els diferents patrons de comportament de les quatre generacions que han dirigit l’empresa i també les semblances i diferències en aquest comportament, però sempre amb un denominador comú: avançar malgrat les dificultats.

Tutora: Maite Godayol

Cerezo Rovira, Pau. Els successos de Montejurra (Navarra 1976) – L’inici de la fi per al Carlisme

El carlisme com a moviment polític és avui dia desconegut i considerat extint per a molts, però continua sent present en aquells que coneixen la seva història. És per això que en aquesta investigació s’ha optat per determinar els factors que van portar a la gairebé extinció d’un partit pòlític que va arribar a moure masses vuitanta anys enrere. S’ha treballat amb fonts bibliogràfiques i amb fonts orals. El resultat ha estat l’anàlisi dels esdeveniments de Montejurra (1976) en el context del franquisme per entendre l’inici de la fi del Carlisme.

Tutora: Maite Godayol

Compte Verdaguer, Arnau. La derrota de l’exèrcit de l’Eix

Aquesta recerca gira al voltant de la indústria armamentística de la Segona Guerra Mundial en relació als tres exèrcits: terra, mar i aire. En el treball s’analitzen les innovacions tecnològiques del bàndol anomenat L’Eix i dirigit pel III Reich. A partir d’aquesta analisi es busca descobrir fins a quint punt la tecnologia va portar a la derrota de l’Eix o, dit d’altra manera, a la victòria dels Aliats.

Tutora: Maite Godayol

Conill Godoy, Ariadna. La influència de la publicitat en el comportament del consumidor

Realment la publicitat és el que influeix als consumidors a l’hora de comprar diferents productes, o poden ser altres factors no tan evidents els que els acaben convencent? Aquesta recerca es proposa descobrir quins són els elements que més criden l’atenció dels receptors de la publicitat comercial i fins a quin punt aquesta assoleix els seus objectius. També es fixa en la influència que (més enllà dels seus fins comercials) els continguts publicitaris tenen en la societat i la cultura. El marc teòric ha estat complementat amb una entrevista exploratòria a un psicòleg especialitzat, mentre que la part pràctica es basa en una enquesta a una mostra representativa de persones de diverses edats.

Tutor: Albert Espona

Cortina Marco, Ona. Amb ulls de nen. Una mirada a un centre de menors

Què se’n sap del menors no acompanyats que entren a Espanya cada any? Qui els acull? Quines són les lleis que regularitzen la seva entrada i/o la seva sortida? En aquest treball de recerca s’ha volgut investigar els MENA (Menors Estrangers No Acompanyats) i els centres de menors des de la seva pròpia visió. En la part teòrica s’ha cercat informació sobre la legislació relacionada amb aquest tipus d’immigrants, així com sobre els tipus de centres que els acullen. La part pràctica consisteix en un reportatge realitzat en un d’aquests centres amb l’objectiu de conèixer de primera mà les històries de vida d’alguns joves.

Tutor: Albert Espona

Creixans Clopés, Ona. En quina mesura l’estil de lideratge de Jørgen Vig Knudstorp ha contribuït a l’èxit actual de la companyia The LEGO Group?

Distingida per la qualitat i varietat, i pel seu icònic bloc, LEGO és avui una de les marques mundialment més reconegudes en el mercat de joguines. Tanmateix, l’any 2003, en els inicis de la globalització i amb la successiva expansió del mercat, l’empresa va patir una crisi que la va deixar en un nivell de dèficit alarmant. Amb el propòsit de reconduir la situació, Jørgen Vig Knudstorp va ser nomenat director executiu. Mitjançant anàlisis situacionals s’ha realitzat una comparació entre els contextos anterior i posterior a l’entrada de Knudstorp, indicant les tècniques utilitzades per a superar les diverses adversitats. Aquesta monografia, per tant, es centra en l’estudi de l’ús de diverses estratègies de lideratge i de l’aplicació de diferents teories de motivació, instaurades durant la direcció de Knudstorp, per determinar quina ha estat la seva constribució a l’èxit actual de la companyia.

Tutora: Anna Pla

Domènech Arcarons, Marc. Lamb Export

L’objectiu d’aquest treball de recerca és l’estudi del comerç exterior i, més concretament, sobre com es pot dur a terme un procés de comercialització industrial, especialment en la ramaderia. Primerament s’ha investigat sobre el comerç exterior, per poder apropar-nos a la pregunta inicial: Realment l’exportació i la modernització de l’empresa és imprescindible per al seu creixement? Seguidament s’ha focalitzat la investigació, concretament, en l’exportació de xais. A partir de visites, entrevistes i recerca teòrica es va resoldre la hipòtesi plantejada i es va arribar a la conclusió que en el món actual, les empreses han de buscar sempre el màxim benefici per poder seguir creixent. En el cas de la ramaderia, el mercat interior cada vegada és més limitat, i per això actualment l’exportació agafa un rol molt important en aquest sector empresarial.

Tutora: Anna Pla

Espar Puigoriol, Joana. Les perspectives del músic. Interpretant la “Introducció i Tarantel·la” de Sarasate

La “Introducció i Tarantel·la” per a violí i acompanyament del compositor espanyol Pablo de Sarasate és l’objectiu central del treball. S’analitza l’obra des de perspectives diferents: històrica, harmònica, formal, tècnica, expressiva i estilística. S’ha reflectit i metoditzat tot el treball que hi ha al darrere de la interpretació d’una obra i s’han comprovat els resultats.

Tutora: Maite Godayol

Espona Clot, Clàudia. Des del primer a l’últim fil

Aquest treball permet endinsar-se en el món de l’alta costura i aprendre de les seves arrels i dels inicis de les marques que encara són vigents avui dia. Aquests elements són la base per a la creació d’una empresa pròpia dedicada a la moda, la firma Claudette, una marca que es desenvolupa en dos sectors: el primer és el de l’alta costura, el qual és el motor principal, i el segon el de prêt-à-porter. El títol és Del primer a l’últim fil perquè es duu a terme tot el procés, des de zero.

Tutor: Roger Nadal

Fernández Crespi, Martina. Un canvi educatiu aplicat a l’aula

El 29 de desembre de 2020, l’Estat Espanyol va publicar una nova llei educativa, la LOMLOE, que representa un canvi en totes les etapes escolars, des d’I3 fins a segon de batxillerat. És una modificació que afecta molts àmbits, com a les avaluacions o a la promoció de curs, entre d’altres. Però, ¿sabem perquè s’està implantant aquesta nova llei, i què suposa aquesta implantació? Per entendre si aquest canvi legislatiu representa una millora, s’ha transformat una didàctica de la matèria de matemàtiques, pensada inicialment per implantar a una classe de primer de secundària de LOMCE, a la nova LOMLOE, i s’ha portat a la pràctica amb l’objectiu de confirmar o refutar les hipòtesis marcades.

Tutora: Anna Pla

Figueras Planas, Emma. El neuromàrqueting i les decisions de compra

El neuromàrqueting és una disciplina avui en dia poc coneguda que estudia el cervell humà per predir la conducta del consumidor i així vendre millor un producte. A partir de la comprensió teòrica d’aquest concepte s’ha portat a terme un estudi en una mostra de la població catalana per comprovar si seguien se segueoixen les conductes preestablertes pels científics. En les conclusions s’han pogut observar les diferències en funció de l’edat i el gènere.

Tutora: Maite Godayol

Flores Serrano, Christian. Causes i efectes de la violència al futbol. Diagnòstic comparatiu

Les conductes violentes que viu el futbol han arribat al punt de convertir-se en un problema social. Aquest treball es proposa estudiar quins són els factors que expliquen aquestes conductes i analitzar la seva incidència. En la part teòrica, basada en recerca bibliogràfica i en una entrevista a una psicòloga professional, es defineixen diversos conceptes relacionats amb la sociologia, la psicologia de grups i la pressió psicològica, mentre que la part pràctica consta d’una enquesta a la població general i d’una anàlisi comparada de qüestionaris passats a diversos equips seleccionats prèviament en funció de diverses variables (sexe, edat, categoria, etc.).

Tutor: Albert Espona

Font Fabregat, Mariona. Compra compulsiva: un transtorn innat o incorporat?

El treball se centra en les Trastorns de Compra Compulsiva (coneguts com a TCC). S’investiga el paper que juguen, en relació a la qüestió estudiada, les addiccions, les múltiples motivacions i la pressió mediàtica feta a través de tota classe de publicitat, i s’analitza especialment el cas del Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC). Els resultats es basen en els estudis de la psicòloga i psiquiatra Susan McElroy.

Tutor: Ignasi Roviró

Fort Autet, Iu. El repte d’una experiència laboral als Països Baixos

Aconseguir feina implica un seguit de processos que poden variar en funció del país. En alguns casos aquests són similars i en altres s’hi poden trobar més diferències. En aquesta recerca es detallarà com assolir un lloc de treball als Països Baixos i tots els aspectes que s’han de tenir en compte: el marc legal, el procés de selecció i la cerca d’habitatge i de feina. Com a exemple, s’explica l’experiència viscuda en primera persona.

Tutor: Roger Nadal

Franquesa Bové, Mariona. “Ustedes piden para Dios y no dan ni a Cristo”. Biografia de José Luís Aguado Rosales

Néixer al centre de la cort del rei d’Espanya i ser educat per formar part de la Guàrdia Civil no és cosa fàcil per a un esperit abocat a la contradicció. La vida de José Luis Aguado va estar marcada per la dualitat ideològica: falangisme versus republicanisme. Aquest treball dona veu a la seva història. Treballant amb fonts orals i fonts documentals que s’han trobat a diversos arxius de titularitat pública, s’ha reconstruit la seva vida, des del Palau del Pardo fins a l’arribada a la ciutat de Vic. És una vida que transcorre des de la segona república, passant per la guerra civil i la dictadura. S’ha pogut concloure com el context històric va perfilant la vida d’una persona.

Tutora: Maite Godayol

Garriga Codony, Carla. Efectes d’una crisi en el consum. L’èxit de les marques blanques

Els ingressos i estalvis de les famílies s’han vist afectats per variacions durant els últims anys, coincidint amb un consum més alt de productes de marques blanques. El màrqueting mixt ha ajudat molt a la comercialització i la competició d’aquestes marques contra les marques tradicionals. Els consumidors pensen que amb aquest tipus de marques es pot oferir productes de qualitat a un preu assequible i competitiu. En aquest treball s’analitza i s’estudia quins son el efectes que té una crisi en el consum i, concretament, si l’èxit de les marques blanques té relació amb els efectes d’una crisi tan profunda com l’actual.

Tutor: Ignasi Roviró

Godayol Bassas, Oriol. Tècniques d’organització industrial

En un món tan competitiu com és l’actual les empreses han d’adoptar una sèrie de metodologies i tècniques per organitzar-se i oferir un servei competent que els permeti destacar en el mercat. En aquest treball s’expliquen dues de les metodologies d’organització industrial més habituals de l’actualitat. Aquestes són el Lean Manufacturing i el Quick Response Manufacturing, totes dues amb objectius diferents però amb els mateixos principis, els d’eliminar la variabilitat i els desperdicis dels processos de producció. S’han estudiat sobretot aquestes dues metodologies i s’ha arribat a la conclusió que per aconseguir una empresa el màxim de competitiva el millor és implementar-les totes dues alhora, ja que són totalment compatibles entre si i permeten processar quasi qualsevol tipus de comanda.

Tutor: Roger Nadal

Griera Serra, Jordi. Estudi de la inversió i ús de criptomonedes a Osona

L’interès per conèixer les principals criptomonedes, i com invertir en elles, és un dels principals objectius de la recerca. El treball conté una part aplicada que planteja un diagnòstic del nivell d’inversió en criptomonedes i els seu ús com a mitjà de pagament a Osona. Per aquesta part s’ha utilitzat una metodologia quantitativa a través de l’enquesta. I finalment, després de tota la documentació llegida en el marc teòric, s’han pres decisions d’inversió en alguna criptomoneda durant un període concret per comprovar la seva rendibilitat.

Tutora: Mireia Carbonell

Kaur, Satwinder. Indira Gandhi, una dona poderosa

Què és una dona? Previsiblement un ésser de tova escorça, i de caracter sensible i càlid; símbol de la maternitat i de l’amor; una figura que desprèn afecte i confiança. Tractarem el cas d’una dona, la que va ser primera ministra de l’Índia, Indira Gandhi. Esbrinarem si fou una líder democràtica, justa i propera o si fou una dèspota dictadora. Amb testimonis de persones d’orígens, castes i professions diverses respondrem a aquestes qüestions. Les conclusions ens fan adonar de com una mateixa gestió política és vista des de diverses perspectives.

Tutora: Maite Godayol

Malavé Miralles, Pau. Anàlisi de les criptomonedes i la seva influència

El concepte de criptomoneda és recent, tant en els aspectes teòrics com en la pràctica i en l’ús bancari. Aquest mercat s’ha expandit molt en els últims tres anys i es considera que és una forma d’actius que es potenciarà en el futur més immediat. El present treball mostra i analitza la varietat del processos vinculats al mercat de les criptomonades i n’exposa els fets més destacats i rellevants. L’objectiu és donar a conèixer el món de les criptomonedes i, en concret, del Bitcoin, la moneda mare de totes i la més important en l’actualitat. L’anàlisi del Bitcoin es basa en un recerca històrica, funcional, estratègica i econòmica.

Tutor: Ignasi Roviró

Miranda Arimany, Gerard. És el bitcoin un futur mètode de pagament?

Actualment, la societat disposa d’una diversitat de formes de pagaments molt més elevada que uns quants anys enrere gràcies a la introducció de les monedes virtuals, que es caracteritzen per la seva descentralització. Aquestes, però, no s’accepten com a forma de pagament en molts establiments, la qual cosa qüestiona el seu ús. Aquesta realitat dona lloc a l’objectiu del treball, que vol demostrar si podria ser viable l’ús de pagament amb Bitcoin únicament en els béns i serveis. S’ha escollit el Bitcoin ja que en aquests moments és la moneda amb més capitalització del mercat, i amb el treball es vol exposar la seguretat que ofereix. La investigació s’ha realitzat a través d’una recerca a partir diferents plataformes digitals, fonts documentals i una anàlisi d’un qüestionari, que han mostrat diferents punts de vista sobre la hipòtesi inicial.

Tutora: Anna Pla

Molas Casellas, Pol. Els trastorns de l’aprenentatge. El cas de la dislèxia al Col·legi Sant Miquel dels Sants

Què se sap de la dislèxia? Quina atenció se li dona en un centre escolar? Aquesta investigació té com a objectiu oferir un diagnòstic de la incidència i el tractament de la dislèxia al Col·legi Sant Miquel dels Sants. Un cop plantejats els elements clau per al coneixement d’aquest trastorn en el marc dels anomenats “trastorns de l’aprenentatge” (quines causes i conseqüències té, quines són les diferents comorbiditats que hi estan associades, etc.), la part pràctica del treball parteix de diverses entrevistes a professionals del centre (psicòlegs, professors, tutors i coordinadors) i culmina amb una pràctica en la qual han participat, de manera anònima, diversos alumnes afectats.

Tutor: Albert Espona

Montal Morta, Marta. En quina mesura la tendència del consumidor cap a una moda més sostenible impacta en les estratègies de Zara?

Actualment la tendència del consumidor està anant cap a un consum més sostenible i que respecti el medi ambient, cosa que s’ha vist sobretot en joves després de la pandèmia. El sector tèxtil no n’és una excepció, sobretot després de ser considerat la segona indústria més contaminant del planeta. La recerca tracta de veure com aquest canvi de tendència en el consum està canviant l’estratègia de producció i distribució del seu producte d’un dels líders del sector del fast fashion, Zara. A través de diverses eines empresarials s’ha analitzat l’estratègia de sostenibilitat de Zara i s’ha comparat amb la seva competència. S’ha detectat com s’està desmarcant d’aquest mercat de moda ràpida i s’està introduint a l’slow fashion. A més d’aplicar noves estratègies, ho està fent amb col·leccions més sostenibles i amb més qualitat, però a la vegada amb el preu més alt. A més, ha implementat diverses opcions per als consumidors per reutilitzar la roba i allargar la vida dels productes.

Tutora: Maite Godayol

Prat Serra, Carla. Història entre murs – El Mas Vivet de Taradell

Conèixer és la base per poder estimar. La inquietud per conèixer el passat sempre ha estat motivada per la necessitat de cercar les nostres arrels. El Mas Vivet de Taradell amaga en les seves pedres les vivències dels avantspassats de l’autora del treball, que han despertat un interès personal per saber la història de la casa. S’ha estudiat l’arquitectura, el funcionament i la genealogia del Mas a partir de documentació original de la pròpia casa. El resultat final és la redacció per primera vegada de la vida del Mas i la porta per ampliar, en un futur, aquesta recerca tan enriquidora per la família.

Tutora: Maite Godayol

Puig Clota, Martina. Descobrint realitats: els joves migrants sols

La immigració és una realitat amb la qual la societat actual ha de viure constantment. Per a aquesta recerca s’ha posat el focus en un col·lectiu específic: els joves migrants sols. Sovint s’han de sentir afirmacions tòpiques segons les quals es tracta de persones violentes o que prenen la feina a les persones autòctones. Què hi ha al darrere d’aquestes afirmacions? S’ajusten a la situació real? L’objectiu és constatar quina és la percepció social d’aquest col·lectiu i comprovar si aquesta s’ajusta o no a la realitat. El marc teòric, que ha estat complementat amb entrevistes exploratòries a alguns professionals, mostra tant els condicionants de tipus legislatiu (lleis d’estrangeria i d’acollida) com les protocols d’acollida i els plans i polítiques d’immigració de les diverses administracions. La part pràctica combina metodologies qualitatives i quantitatives, amb entrevistes a alguns d’aquests joves migrants, una enquesta digital i una anàlisi de notícies i articles de premsa.

Tutor: Albert Espona

Rovira Alier, Jana. La gestió del patrimoni d’un esportista d’elit

L’economia i l’esport són dos àmbits que actualment solen anar lligats, fins al punt que hi ha professionals que s’hi dediquen en règim d’exclusivitat. Els ingressos econòmics a conseqüència de la seva activitat són elevats i, per aquest motiu, és molt important saber els factors pels quals s’obtenen, la legislació del país aplicable i, finalment, la correcta gestió d’aquests per evitar en un futur patir la ruïna. A partir d’aquí, s’analitza quins han estat els encerts i els errors d’esportistes d’elit i si han estat suficientment assessorats per experts de la matèria.

Tutor: Roger Nadal

Rueda Cortadellas, Gerard. L’anàlisi de gràfics de corbes de valors criptogràfics permet detectar tendències d’inversió?

La descentralització del diner fa referència a la influència que han tingut i estan tenint les criptomonedes dins del sistema capitalista actual. En el treball s’investiga el perquè de l’augment constant de les criptomonedes, des d’un punt de vista més analític i sociològic, en el qual es comença parlant del mètode que segueixen aquestes per poder dir-se “monedes”, comparant-les amb la divisa. La segona qüestió plantejada és saber quan s’ha d’invertir en criptomonedes i per aquest motiu s’ha estudiat com es mouen les criptomonedes pel ciberespai, per conèixer el valor criptogràfic. L’eina utilitzada per dur a terme la part analítica de la recerca ha estat la xarxa borsària “eToro”; des d’aquesta aplicació s’ha pogut analitzar els gràfics de la cotització de diverses criptomonedes en un cert temps per poder analitzar les corbes i detectar tendències, i així conèixer el millor moment per invertir.

Tutora: Mireia Carbonell

Serrat Menéndez, Roger. L’afectació dels patrocinadors en l’esport professional

Els patrocinadors cada vegada es troben més integrats dins del negoci dels esports, un món amb molt potencial comercial. Aquestes oportunitats són el reconeixement aconseguit per l’empresa en relació amb el club que patrocina. Per a l’empresa, el reconeixement aconseguit gràcies a aquest club, i els ingressos que aquest li pot generar, suposen una oportunitat. Per la seva banda, el club també en surt beneficiat, ja que assoleix uns ingressos que ajuden a la millora del seu rendiment esportiu, a partir de nous fitxatges de jugadors o millores en les instal·lacions del club. Tot i això, només pocs clubs reben una xifra molt elevada amb aquest tipus d’ingressos, mentre que d’altres obtenen la major part dels seus ingressos d’altres fonts. La repercussió dels clubs és clau per a la generació d’aquests ingressos, ja que gràcies al nombre d’aficionats es poden generar més o menys vendes. L’objectiu del treball és analitzar com afecten aquests diners als comptes financers dels clubs professionals.

Tutor: Roger Nadal

Solans Vendrell, Maria. En quina mesura afecta el canvi d’estratègies corporatives de Mango de 2013 en el seu resultat econòmic entre 2015 i 2017?

Mango, exemple d’una empresa gasela, no ha parat de créixer i expandir-se internacionalment des dels seus inicis. Però el 2013, per continuar adaptant-se al mercat, va fer un canvi d’estratègia corporativa basada en la implementació de les “Flagships stores”, botigues referents de la marca, situades en els carrers més emblemàtics i comercials de les grans ciutat del món, i en edificis d’una arquitectura significativa. Són espais molt grans, d’entre 800 a 3.000 m2, que permeten a l’empresa mostrar tota la seva gamma de productes. Aquest canvi d’estratègia en el punt de venda ha portat, entre altres aspectes, a les primeres pèrdues de la companyia i ha fet que aquesta quedés sobreendeutada. La recerca analitza l’impacte en els resultats econòmics i financers de MANGO entre 2015 i el 2017, i què fa l’empresa per tornar a reprendre el rumb de creixement amb l’ús d’eines empresarials com el DAFO, el punt d’equilibri o alguns ratios d’eficiència i endeutament.

Tutora: Mireia Carbonell

Col·laboradors: Dra. Carme Viladecans Riera, professora de la UVic i coordinardora del Grau ADE

Suñé Vila, Pol. Les noves tecnologies, una nova forma de desigualtat?

Una de les principals causes de l’increment de la desigualtat econòmica en els últims quaranta anys és el desenvolupament de les noves tecnologies. A què es deu aquest fet? Té alguna relació amb la transformació sense precedents que està experimentant el mercat de treball, per la substitució de llocs de treball per robots? Quin paper hi juga la globalització? La recerca s’ha plantejat respondre questions com aquestes. L’anàlisi documental de llibres i articles acadèmics han permès elaborar el marc teòric, mentre que en la part pràctica s’ha portat a terme una diagnosi de la possible substitució tecnològica del mercat de treball osonenc gràcies a les bases de dades d’ocupacions proporcionades per l’Observatori Socioeconòmic d’Osona.

Tutora: Mireia Carbonell

Col·laboradors: Josep Maria Zaragoza Radua. Dr. en Pedagogia per UAB i Observatori Socioeconòmic d’Osona.

Vilacís Sala, Anna. Vilacís de Munt, el llegat d’una masia

Estudiar història mai havia estat tan fàcil com quan es fa l’estudi de les generacions que han passat davant de la pròpia família, en aquest cas l’autora del treball. S’ha reconstruït la història del Mas Vilacís de Munt del segle XX. Prèviament, s’ha fet una catalogació dels documents de l’arxiu del Mas datats des del segle X. A partir de la catalogació s’ha escrit sobre la vida de la família i de la casa i s’ha realitzat un arbre genealògic.

Tutora: Maite Godayol

<<<