Col·legi Sant Miquel dels Sants

El Col·legi Sant Miquel dels Sants té un caràcter propi i una manera de fer que també es fa visible en les metodologies utilitzades. El Col·legi entén fer recerca com estar en camí cap a la veritat, sense posseir-la. La recerca com una manera de perfeccionar i acotar les incerteses.

Fer recerca és estar en camí cap a la veritat, no posseir-la. És en la incertesa, no en la seguretat impossible, mesquina, que aquest camí té el seu origen, i només a partir d’ella apareix, audaç, la pregunta. Privilegi del savi, la pregunta ens permet avançar en el sentit del coneixement i de la ciència, on cada hipòtesi és, encara i sempre, allò que ja era quan la paraula es deia en grec: únicament un pas que ha de ser cada vegada superat. En la recerca no assolim definitivament la veritat: només perfeccionem i acotem les nostres incerteses.

Per copiar la veritat ens cal un òrgan molt més fi que per defensar l’error”

J. W. Goethe (1749 – 1832)