Educació

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2019-2021 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Educació.

Jufré Vilamala, Núria. Dues maneres d’educar. Tan diferents són?

L’autora d’aquest treball en els últims anys ha tingut un gran interès per realitzar una recerca sobre diferents sistemes educatius i fer-ne una comparació i, per aquest motiu, l’objectiu principal d’aquesta investigació és estudiar l’educació i descobrir quines són les millors metodologies i mètodes per portar a terme el procés d’ensenyament. La metodologia que s’ha utilitzat per realitzar-lo ha partit de fonts orals i escrites. La primera part d’aquest treball és teòrica, s’hi troba explicat el concepte d’educació, des del que entenen persones expertes en el tema fins al de persones de l’entorn, i s’acompanya amb un ampli recorregut per la història de l’educació dels dos sistemes educatius s’han comparat, l’espanyol i el canadenc. També, es fa un seguiment de les metodologies que s’empren en els dos territoris. A la segona part del treball, de caràcter més pràctic, es realitzen diferents entrevistes per avaluar i analitzar l’estudi de l’educació en ambdós casos, per donar valor al treball i per entendre dos sistemes educatius ben diferents.

Tutora: Anna Jiménez

Plans Bellavista, Mireia. Un sistema educatiu referent

L’educació és un factor clau per al desenvolupament i per a un bon futur de la societat. Al mateix temps és un avenç. Sense ella no hauríem evolucionat i ens hauríem quedat estancats en un mateix lloc. Cada país té uns fonaments diferents en relació a l’educació, i allò que per a un és un factor de gran importància per a un altre no ho és tant. Concretar aquests factors i decidir quins han de ser estudiats i quins no, no sempre és fàcil, ja que en depèn el futur de moltes persones. D’altra banda, l’educació és un punt clau per construir les ideologies dels alumnes i, també, per modificar-les, i és per això que s’ha de tenir en compte tot el que s’ensenya. El treball estudia els sistemes educatius català i el nord-americà, i té per objectiu determinar quin és més eficient i proporciona els recursos més factibles de cara als estudis superiors o a la vida laboral de l’alumne. També fa una proposta de sistema educatiu a partir dels factors valorats més positivament de cada un dels dos models. Per assolir aquests objectius s’han estudiat els fonaments de cada un i se n’ha realitzat una comparació, basada en la motivació, l’estrès i la compaginació entre la vida social i la vida acadèmica de l’estudiant. L’autora aporta al treball la seva experiència a parir d’una estada de deu mesos estudiant en un centre de Nebraska (EUA).

Tutora: Anna Arumí

<<<