Enginyeria i Arquitectura

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2020-2022 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Enginyeria i Arquitectura.

Aalla Oualkadi, Yassine. Habitant el desert

Aquest treball ha comportat el disseny d’un habitatge adaptat a les condicions ambientals del desert. Per assolir aquest objectiu, s’han investigat els materials òptims, les característiques que han de tenir les edificacions i la viabilitat logística del projecte. Com a part pràctica s’ha dissenyat l’habitatge amb eines de dibuix 3D i s’ha construït una maqueta. Les principals motivacions han estat estudiar la viabilitat de la redistribució de les persones arreu del planeta, per prevenir la sobrepoblació en determinades àrees, i rehabilitar el desert com a espai útil. La principal conclusió és que amb l’ajuda de la tecnologia i l’enginyeria es pot reconvertir un espai que històricament ha estat ineficient.

Tutor: Carles Saborit

Capdevila Oriol, Roger. Remodelació arquitectònica de la Fàbrica de Can Bauman

Heu passat mai per davant d’un edifici abandonat i us heu plantejat donar-li alguna utilitat? Aquesta pregunta és la que va generar aquest treball. S’ha realitzat un projecte arquitectònic com a proposta de remodelació de la Fàbrica de Can Bauman de Vic, amb la finalitat de donar-li una utilitat que complementi les necessitats actuals de la Facultat de Medicina de Vic. És per això que s’ha proposat fer-hi una biblioteca. D’altra banda, la remodelació final ha adoptat algunes característiques estretament relacionades amb el medi ambient per tal que l’edifici no només sigui modern i creatiu, sinó que presenti un cert nivell de sostenibilitat. S’han realitzat també una sèrie de plànols amb l’Autocad per tal de presentar la proposta al públic.

Tutora: Sílvia Junoy

Gaya Belart, Marc. Sistema d’emmagatzematge dinàmic

El treball sorgeix de l’interès per l’aprenentatge de diversos sistemes mecànics i de gestió informàtica utilitzats en un magatzem automàtic, així com per la programació d’un sistema d’emmagatzematge més reduït a partir del llenguatge de programació Python. La part teòrica té per objectiu comprendre com funcionen els magatzems automàtics, i estudia diverses plaques de programació per tal de construir una maqueta que faci aquesta funció. La part pràctica correspon al disseny, construcció i programació de la pròpia maqueta. El resultat final ha estat una maqueta que representa un tipus de sistema d’emmagatzematge a petita escala, vàlid per a una empresa on es treballi amb peces petites.

Tutor: Carles Saborit

Menson Amarboah, Obed. L’automoció

L’objectiu d’aquest treball és conèixer els orígens de l’automoció, així com el seu present i, sobretot, el seu futur. Comença amb els primers vehicles dissenyats i construïts per persones tan conegudes avui en dia com Ford, Benz, Renault o Opel. Explica també el funcionament dels diferents tipus de motors (tèrmics, híbrids i elèctrics) diferents tipus de propulsió que poden ser importants en el futur, i també altres aspectes destacables com l’aerodinàmica i la tracció. La metodologia que s’ha seguit ha estat la recerca d’informació en diferents fonts, per poder fer després una comparativa sobre diversos aspectes dels cotxes actuals. Després d’analitzar aquesta informació, s’han extret conclusions sobre quins canvis farà l’automoció en un futur no molt llunyà i com afectaran, tant positivament com negativament, al medi ambient.

Tutor: Carles Saborit

Riera Segalés, Jordi. Els colors vistos amb uns altres ulls

Aquest treball té com a objectiu principal la construcció d’un aparell electrònic que faciliti a les persones amb discapacitats visuals la identificació dels colors. Entre d’altres finalitats, l’aparell els permetria combinar bé els colors de les diferents peces de roba a l’hora de vestir-se. L’estudi s’ha dividit en dues parts. A la part teòrica s’han aconseguit els coneixements necessaris per poder comprendre millor el funcionament de l’aparell visual i les seves discapacitats més freqüents, i aquells relacionats amb el tema de l’electrònica i la programació, amb la finalitat de poder realitzar la part pràctica. A la segona part s’ha dissenyat, construït i programat l’aparell electrònic. El resultat final ha estat un aparell que detecta els diferents colors, a partir del qual s’han realitzat diverses proves per tal d’extreure’n unes conclusions finals.

Tutor: Carles Saborit

Singh, Kamalpreet. Modificant la nostra passió automobilística

L’objectiu d’aquest treball és realitzar un estudi de les modificacions que es poden fer en els vehicles, veure’n tots els tipus, les parts positives i negatives i les seves conseqüències en el vehicle modificat. Per fer aquest estudi, en primer lloc s’ha definit el terme de modificació i se n’han investigat els orígens. En segon lloc, s’han vist els diferents estils, passats i actuals, s’han investigat les personalitzacions estètiques (de carrosseria), les mecàniques (de motor), i les elèctriques, així com els tipus de sobrealimentació i els seus avantatges i desavantatges. A la part pràctica s’han dut a terme diverses modificacions mecàniques, i s’ha comprovat que han tingut efectes positius en el vehicle. Finalment, s’han tret conclusions en les quals s’ha pogut veure que les modificacions mecàniques i elèctriques sí que tenen efectes en el vehicle, mentre que les modificacions estètiques no en tenen cap.

Tutor: Carles Saborit

Solà Inaraja, Bru. Aviació: mirant al passat per volar al futur

Des del primer vol dels germans Wright, fa 118 anys, fins avui, l’aviació ha evolucionat contínuament. La primera meitat del segle XX va permetre assajar nous motors i noves millores tècniques per aconseguir aeronaus cada vegada més ràpides. Arribats al Concorde l’any 1976, el progrés de l’aviació va bandejar la velocitat per centrar-se principalment en augmentar la durada dels vols i l’estalvi de combustible; en definitiva, en l’eficiència. Si l’aviació militar centra els seus esforços a proveir de millor armament els avions, l’aviació comercial ha optat per créixer en seguretat, confortabilitat, rendiment i abast. La visió històrica de l’evolució de l’aviació permet analitzar quins seran els aspectes d’innovació en el futur i intuir cap a on evolucionarà l’aviació comercial. El treball, fruit de l’anàlisi històrica d’aquesta evolució, planteja un prototipus d’avió que incorpora elements de sostenibilitat, energies renovables i eficiència, d’acord amb les necessitats futures del mercat aeronàutic.

Tutora: Sílvia Junoy

Tió Barfull, Núria. Visualitzar, dissenyar, crear

L’objectiu del treball és fer el canvi de disseny d’un establiment comercial per convertir-lo en un bar musical de copes. En primer lloc s’han estudiat els diferents criteris de disseny d’interiors, a partir de tres exemples de bars de referència que han tingut èxit pel seu disseny. També s’especifiquen les característiques dels diferents materials que es poden utilitzar per a la fabricació del mobiliari i dels acabats interiors. A la part pràctica s’ha creat un model d’interiorisme d’un bar de Taradell, que representa una visió geomètrica del Castell, que és un element emblemàtic del poble. S’han dibuixat diferents plànols per tal d’explicar i detallar cada espai i s’ha tingut en compte la supressió de barreres arquitectòniques.

Tutora: Sílvia Junoy

<<<