In_certeses 5

In_certeses 5 és l’últim volum de la col·lecció In_certeses que el Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic edita, cada any, des del 2014, tot coincidint amb la Jornada de Recerca promoguda pel centre. In_certeses és una publicació amb caràcter anual que reuneix en un únic document els diferents Treballs de Recerca presentats al centre. Els títols s’acompanyen d’un resum, de l’autoria, de la tutorització, de les col·laboracions si és el cas, així com de la disciplina a la qual pertany la investigació, entre altres dades. Els títols d’aquesta col·lecció són: