Internacional

Recull de Treballs de Recerca, amb mirada internacional, realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2019-2021 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.

Font Bau, Júlia. Vuit estudiants del món

L’educació és la base fonamental per tenir un coneixement que a la llarga permeti a cadascú poder estudiar i treballar en allò que li agradi i li apassioni. Avui en dia podem dir que la majoria de la població té accés a una educació bàsica, però això no significa que l’educació que es dona sigui la mateixa a tot arreu. Tots els sistemes educatius del món són diferents, tinguin o no similituds, i de fet n’hi ha d’exclusius d’algun país, com en el cas del Líban. Aquest treball consisteix a fer una comparació de vuit sistemes educatius del món amb l’ajuda de vuit alumnes d’entre setze i divuit anys a través d’un qüestionari elaborat específicament per investigar com és l’educació en cada país i, al final, poder comparar-los, veure’n les similituds i les diferències i extreure’n conclusions.

Tutora: Maite Godayol

Lozano Martínez, Marc. La política monetària del BCE i de la Reserva Federal davant les últimes recessions econòmiques

Aquesta recerca tracta sobre els dos bancs centrals més importants i influents en l’actualitat: el Banc Central Europeu i la Reserva Federal. La pregunta de partida és: ¿han actuat igual els dos bancs centrals davant les últimes recessions d’aquest segle? És evident que hi ha diferències entre ells en relació amb els objectius i també pel que fa a l’aplicació de la política monetària. A partir d’aquesta constatació, s’ha plantejat per què, tot i vivint les mateixes crisis, una de les dues zones econòmiques continua sent la primera potencia mundial i en canvi l’altra ha tingut més dificultats per refer-se, amb estats que fan fallida. Per tant, s’ha mirat d’entendre quines són les diferències que fan canviar el resultat i que fan que amb uns mateixos processos de declivi econòmic les situacions postcrisi resultin tan diferents. La metodologia ha consistit, primer de tot, a conèixer en profunditat els dos bancs centrals i buscar les diferències entre ells, tant pel que fa a la seva composició com a l’execució de la seva política monetària. A més d’aquesta part comparativa, s’ha portat a terme una entrevista a un exdirector de banca perquè expliqués desde la visió del sector financer el seu punt de vista sobre les crisis, com han afectat els consumidors i quines han estat les mesures que s’han pres davant de les dues recessions esmentades. Finalment, s’ha establert contacte amb diverses institucions, entre elles l’Institut de Crèdit Oficial de Catalunya, per saber com és l’actuació de l’administració pública de cara als consumidors i quina ha estat la seva emissió de préstecs en etapes recessives del cicle econòmic.

Tutora: Mireia Carbonell

Montal Morta, Mariona. En quina mesura el lideratge de Satya Nadella podria contribuir a l’augment del valor de les accions de Microsoft Corporation?

Des que Satya Nadella va esdevenir director executiu de Microsoft Corporation, el 2014, l’empresa s’ha reinventat: els productes tenen un enfocament diferent, els ingressos no han parat d’augmentar i el valor de les accions ha arribat a incrementar-se un 535 % respecte al 2013. L’augment de valor de les accions ha provocat que la capitalització borsària de Microsoft arribés a $1 bilió, i es posicionés entre les empreses més grans en cinc anys. Tot això sembla que és degut a la capacitat de lideratge i de motivació del nou líder, que l’ha fet reviure. No obstant, atesa la situació actual i les perspectives de futur, serà capaç Satya Nadella de mantenir el nivell de les accions? En aquest treball s’han analitzat certs aspectes de l’empresa, com els grups interessats i els factors externs (anàlisi STEEPLE) i interns (anàlisi FODA), per tal de proposar possibles estratègies de futur que Microsoft podria seguir per mantenir el creixement del valor de les accions. A més a més, s’ha investigat el seu passat i el que ha estat fent el seu actual líder aquests anys. D’aquesta manera s’ha arribat a la conclusió que gràcies a les estratègies que Satya Nadella va implementar als seus inicis i al canvi de mentalitat que va aportar a l’empresa, Microsoft es troba en una posició forta en la qual és capaç d’afrontar tot tipus d’obstacles. S’ha comprovat com els factors externs i interns no afecten en gran mesura l’empresa i que el fet que el valor de les accions segueixi pujant és un fet viable.

Tutora: Anna Pla

Pérez Raurell, Roger. És realment un organisme útil, el Fons Monetari Internacional?

Aquest treball de recerca pretén respondre a la pregunta següent: «És realment un organisme útil, el Fons Monetari Internacional?». Per obtenir aquesta resposta s’ha analitzat l’organisme conegut com a Fons Monetari Internacional (FMI), amb l’objectiu de fer una valoració de la seva trajectòria, des de la seva creació fins a l’actualitat, comprovar si ha portat a terme les funcions encomanades i, finalment, analitzar si ha estat un suport important en les diferents recessions econòmiques mundials. El treball està separat en dues parts: la part teòrica, que conté una anàlisi profunda de la institució i de tot el recorregut que ha tingut des del seu origen, i la part pràctica, que consta d’una anàlisi i una comparació de les recessions econòmiques més importants que hi ha hagut i de com ha actuat el FMI davant d’aquestes situacions per tal de contribuir al desenvolupament econòmic mundial.

Tutora: Mireia Carbonell

<<<