Matemàtica i Informàtica

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2019-2021 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Matemàtica i l’Informàtica.

Estavillo Bonet, Unai. La creació de Wizarder

Wizarder és un videojoc per a dispositius mòbils. En aquest treball s’hi poden veure moltes de les tasques i àrees que fan referència a la indústria del videojoc, i el pes i la importància que tenen a l’hora de crear un producte final. Es toquen temes que van des de la intel·ligència artificial, les mecàniques i dinàmiques de joc i els diferents gèneres, i fins a tot allò que fa referència a les xarxes socials i al màrqueting per a la difusió i la publicitat. També es pot veure tot el procés de creació de Wizarder en particular, amb tots els passos implicats, amb la superació de diferents obstacles i amb la dificultat afegida d’haver de coordinar una gran quantitat de col·laboracions que inclouen traductors, artistes, programadors i altres professionals del sector. Per acabar, cal destacar que s’ha pogut aconseguir crear el videojoc desitjat gràcies a moltes hores d’esforç i a la increïble ajuda rebuda durant tot el procés, i que el següent pas serà la seva publicació a les principals botigues per a dispositius mòbils.

Tutor: Oriol Marsó

Mas Baurier, Abril. Wizarder. Dibuixant un videojoc

Un videojoc el podem dividir en dos grans apartats: el primer és el que el jugador veu directament quan hi juga, és a dir, els espais i els personatges, i l’altre és tot el que inclou el procés d’ensamblatge de les petites peces que el conformen, en una experiència interactiva que posa en relació els espais, els personatges i altres elements amb què podem jugar. En aquest projecte se segueix el procés de la creació dels escenaris i el personatge principal d’un videojoc per a mòbil, Wizarder. S’explica la recerca que acaba portant a les idees dels escenaris i el procés mitjançant el qual posteriorment aquestes idees es transmeten en una il·lustració que es pot visitar virtualment i on es coneixeran els diferents personatges que conviuen dins el videojoc. El mateix procés se segueix per a Ragusa, el personatge protagonista de la història, del qual s’explica tot el procés, des del concepte i la idealització fins a la seva animació.

Tutor: Oriol Marsó

Pineda Vidal, Gerard. Big Data, el petroli del segle XXI

Ja fa molt de temps que se sent a parlar del concepte de Big Data, però en aquests últims temps aquest ha adquirit una rellevància molt important. Durant tot el desenvolupament de la còvid-19 s’ha destacat l’ús del Big Data com un recurs molt útil per al control i la regulació d’aquesta pandèmia, ja que ens proporciona molta informació sobre com en certes zones augmenten els contagis o quins medicaments poden ser més efectius. També s’ha dit que gràcies al Big Data s’ha pogut trobar una vacuna. Però, realment, com pot ser possible que una tecnologia com aquesta pugui proporcionar tantes respostes? Aquest treball s’ha abordat amb l’ojectiu de fer entendre al lector què és el Big Data, com és que s’ha anomenat «el petroli del segle XXI» i per què mitjançant moltíssimes dades es poden obtenir tantes respostes davant de problemes molt complexos. Com tota tecnologia, té avantatges i inconvenients, i en aquest cas s’ha volgut ensenyar com ens certs casos el Big Data pot ser molt útil, però també molt perillós si no s’utilitza correctament. Degut a aquests inconvenients que ens genera, s’ha explicat el problema de la seguretat i la privacitat davant del món virtual. Aquesta és una qüestió qual molta gent no és conscient, perquè molta no sap què hi ha darrere de les famoses «cookies», o què passa quan acceptem que una empresa pugui accedir a la nostra informació, o què es desprèn del simple fet de tenir un compte a Facebook.

Tutor: Oriol Marsó

<<<