Matemàtica i informàtica

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2020-2022 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de la Matemàtica i la informàtica.

Coll Barneto, Miquel. Nunc, una aplicació per ser més productiu

El treball consisteix en la creació d’una aplicació mòbil amb l’ajuda de l’entorn de desenvolupament Android Studio. L’objectiu principal és que a partir de l’aplicació sigui possible ajudar les persones a gestionar d’una forma més òptima el seu temps. També es busca empènyer la gent a intentar aprendre coses noves i a fer nous projectes, millorant els seus hàbits a partir de donar informació i motivació. També s’inclou una base teòrica a partir de la qual s’han justificat els motius de la creació i un estudi de la competència per comparar l’aplicació. Tot i que no s’ha aconseguit la totalitat del producte final plantejat en un principi, s’ha considerat que la idea era bona i innovadora i que, per tant, podria tenir un lloc en el mercat.

Tutor: Oriol Marsó

Kwabeng Thompson, Max Owusu. La màgia de l’animació

L’animació 2D és el mètode per simular moviments amb dibuixos desplaçats a molta velocitat. En aquest treball s’explica l’origen d’aquesta tècnica i l’evolució que ha tingut al llarg del temps, i es presenta una guia amb la recopilació de tots els conceptes bàsics i les normes que s’han de tenir en compte per tal de començar qualsevol projecte animat, partint de la idea inicial i dels primers esbossos fins al resultat definitiu. Amb totes aquestes eines s’ha fet una animació com a projecte final, consistent en un anunci publicitari, sobre un assistent virtual que té aparença física animada, i cada vegada que se li demana actuar es veu com realitza les ordres a la pantalla.

Tutor: Oriol Marsó

Rodríguez Otero, Emma. Combinació de mètodes d’encriptació i com fer que un criptosistema sigui més segur

Viure en un món on les noves tecnologies s’estan desenvolupant constantment significa que la protecció de les dades que hi ha al núvol és una qüestió cada vegada més important. Per tal de protegir els missatges que s’envien entre usuaris o les dades que s’emmagatzemen a les webs s’utilitzen mètodes d’encriptació de dades. En aquest treball s’estudien dos dels diversos mètodes tradicionals d’encriptació que existeixen, el RSA i el Gamal, així com la seguretat dels criptosistemes que formen i les possibles amenaces que poden patir els missatges encriptats. Com que aquests mètodes són coneguts, hi ha més probabilitats que els missatges siguin desxifrats per possibles agressors. Per tal d’augmentar la seguretat dels mètodes es proposen sistemes híbrids, on es fan servir els dos mètodes criptogràfics per poder tenir els beneficis d’ambdós i aconseguir una transmissió d’informació més protegida de possibles amenaces.

Tutora: Núria Molet

<<<