Psicologia

Recull de Treballs de Recerca realitzats per l’alumnat de Batxillerat de la promoció 2020-2022 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de la Psicologia.

Arbós Gómez, Clàudia. La realitat dels trastorns mentals. En som prou conscients?

Els trastorns mentals són malalties molt més comunes del que s’acostuma a pensar. Tot i això, sempre han estat un tema tabú, i de fet molts d’ells són completament desconeguts per la majoria. Hi ha moltes persones que quan senten parlar d’algú amb algun tipus de malaltia mental pensen en termes de bogeria, cosa que fa que molts afectats pateixin discriminació. És per això que l’objectiu d’aquest treball és conscienciar sobre aquesta qüestió i donar-li veu. La part teòrica consisteix en l’anàlisi d’un ventall de trastorns mentals i el seu tractament, i en l’exposició de problemàtiques com l’estigma amb què viuen les persones afectades. La part pràctica es centra en el trastorn de personalitat per mitjà d’un documental que mostra la visió d’una persona especialitzada i d’una pacient.

Tutora: Anna Arumí

Farrés Carreter, Carlota. La influència de la psicologia en el tennis

La psicologia és una part fonamental del món de l’esport, especialment en el món de la competició. En aquest treball s’analitza la influència que pot tenir la psicologia en el rendiment esportiu dels jugadors/es de tennis tant de nivell amateur com professional. S’emmarca amb l’explicació de què és el tennis, la seva història, i una sèrie d’habilitats i estratègies de millora del rendiment psicològic en l’esport. A partir d’aquests fonaments teòrics s’ha utilitzat el mètode de les enquestes a jugadors/es de diferents edats i nivells, que s’ha reforçat amb una entrevista a Laura Pous, número 72 del rànquing mundial (WTA) de l’any 2012. Amb l’anàlisi posterior d’aquestes fonts, s’ha pogut comprovar la hipòtesi principal de l’estudi, que determina que la psicologia és un element clau en el rendiment dels jugadors/es en l’esport del tennis.

Tutora: Anna Jiménez

Marcos Aoukhiyad, Nil. La influència dels factors sexuals en la personalitat

La “sexualitat”, en un sentit molt més ampli del que se li acostuma a donar, té una important influència en el desenvolupament de la personalitat i en el procés de socialització a partir de la infantesa i, molt especialment, durant l’adolescència. El principal objectiu d’aquest treball, emmarcat en l’àmbit de la psicologia, és conèixer aquesta influència a partir de fonts teòriques i entrevistes a especialistes, i comprovar-la en la pràctica per mitjà d’una enquesta.

Tutor: Albert Espona

Orozco Vilardell, Martina. Els traumes infantils en el desenvolupament humà

L’objectiu de la recerca és conèixer quines són les conseqüències dels traumes infantils en la personalitat adulta. La part teòrica recull els conceptes de trauma i personalitat i una aproximació als conceptes clau de la psicologia del desenvolupament, que estudia les etapes de la vida. La part pràctica, que utilitza la metodologia quantitativa, combina una enquesta d’on s’extreuen diferents dades personals d’una mostra significativa d’individus amb un test de personalitat, amb l’objectiu de contrastar les relacions entre les diverses variables i elaborar uns perfils que permetin comprovar a quin tipus de persona li pot afectar un trauma amb major o menor intensitat.

Tutor: Albert Espona

Rovira Alemany, Júlia. Les intel·ligències múltiples

Des del segle XlX s’estudia sobre el concepte Intel·ligència, fet que ha permès que sorgeixin una gran varietat de teories per explicar- la. Una d’aquestes la va proposar Howard Gardner i ha passat a la història com la teoria de les intel·ligències múltiples, que són nou: la lingüística, la logicomatemàtica, la visual- spacial, la naturalista, la intrapersonal, la interpersonal, la cinestèsicacorporal, la musical i l’espiritual. Totes elles s’estudien al treball. Segons Gardner, cada persona en té algunes de més desenvolupades gràcies a factors genètics, socials i educatius. A més, cada una està relacionada amb unes certes professions. La part pràctica del treball parteix d’una enquesta realitzada amb l’objectiu de conèixer si la intel·ligència més desenvolupada coincideix amb la professió a què cadascú es vol dedicar. A l’estudi s’ha pogut constatar que en la majoria dels casos no té per què donar-se aquesta coincidència.

Tutora: Anna Jiménez

<<<