Psicologia

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2021-2023 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de la Psicologia.

Cumeras Verdaguer, Artur. Transtorns de la conducta alimentària. La vigorèxia

L’objectiu d’aquest treball de recerca és l’estudi dels efectes de les xarxes socials i la pandèmia en els trastorns de conducta alimentària, especialment en el cas de la vigorèxia (síndrome d’Adonis). Els objectius han estat identificar els efectes que comporta patir aquest trastorn, difondre “el món dels trastorns de conducta alimentària” en general, per tal que la societat en prengui consciència, i demostrar la falta de coneixement que se’n té, juntament amb els factors de risc i conseqüències que poden comportar. El treball també deixa constància de les conseqüències per a la societat de l’excessiu culte al cos i la cerca de la perfecció.

Tutora: Montse Rovira

Farrés del Castillo, Guillem. Estudi de les addiccions en el joc online

L’addicció al joc online és relativament nova i va lligada a la ràpida evolució d’internet, les xarxes socials i altres canals que han proliferat durant els últims anys. Els símptomes són els mateixos que els de qualsevol altra addicció i la dificultat per deixar-la és també molt elevada. El present treball analitza aquestes addiccions i les seves repercusions en el funcionament del nostre cervell. El joc online és una nova ludopatia que cal atendre adequadament. S’estudia el negoci que genera, la publicitat que l’envolta i el poc risc que molta gent hi veu. Tota aquest problemàtica inesperada ha portat les autoritats a haver-lo de regular.

Tutor: Ignasi Roviró

Guitart Ventura, Aina. El preu de la perfecció

Partint com a objecte d’estudi el ballet clàssic, s’ha plantejat conèixer el perfil de la ballarina a nivell anatòmic i estètic des dels seus orígens i analitzar com aquest repercuteix negativament en el desenvolupament de trastorns mentals. Per contrarestar aquesta informació s’han fet entrevistes: la primera a una ballarina amb un trastorn mental i per l’altra a la ballarina, professora i psicòloga Mariona Cassany. S’han plasmat els conceptes apresos en un reportatge fotogràfic que simbolitza aquesta cara fosca del ballet.

Tutora: Anna Arumí

Morató Fiter, Berta. Una mirada de la societat envers els transtorns mentals

Partint de l’interès per la psicologia i la salut mental, s’ha plantejat conèixer i estudiar l’estigmatització present en la societat envers les persones amb trastorns mentals. Per assolir aquest objectiu, s’ha realitzat una recerca de les principals característiques i causes de la discriminació, com aquesta afecta les persones que la pateixen i com actualment es lluita per tal de minimitzar-la. Després, per aprofundir en la situació actual, s’ha entrevistat la Brenda Montañés, psicòloga especialitzada, i s’ha analitzat, mitjançant una enquesta a la població general, quin és el nivell de discriminació i conscienciació. Finalment s’ha conclòs que, a dia d’avui, gràcies a diverses campanyes que lluiten contra l’estigma, la població té més tolerància i una actitud menys discriminatòria cap a persones que pateixen trastorns mentals.

Tutora: Anna Arumí

Vinyeta Roca, Maria. Els traumes infantils i el Transtorn d’Estrès Posttraumàtic

La personalitat és un dels elements principals que ens caracteritza com a humans i ens diferencia entre nosaltres, fent que esdevinguem únics. És un patró que comprèn les actituds, pensaments o sentiments d’una persona cada dia. En bona part, la personalitat està determinada pels gens, que ens proporcionen una gran varietat de predisposicions, però l’ambient i les experiències de la vida s’ocupen de modelar-les. Per tant, des que una persona neix la seva personalitat està en formació. En aquest treball s’ha estudiat aquesta formació en una persona que ha tingut una infància normal i en una altra que ha patit un trauma infantil i ha desenvolupat un Trastorn d’Estrès Posttraumàtic. L’objectiu principal és crear una eina útil per poder identificar i ajudar infants que han patit un trauma infantil i poder controlar el desenvolupament i l’evolució del trastorn d’estrès posttraumàtic.

Tutora: Anna Arumí

<<<