Fem Recerca

Fer recerca, investigar, vol dir fer-se preguntes sobre les coses, plantejar-se un qui, un què un quan, un per què o un com sobre algun aspecte de la nostra realitat o del passat. La recerca ha de permetre donar resposta a aquestes preguntes. Investigar implica buscar i ordenar informació, relacionar-la i interpretar-la. 

L’Horitzó 2030, el document que guia la línia estratègica de l’escola en els propers deu anys, recull que la recerca ha de ser potenciada “a tots els nivells”. I és per això que l’objectiu 2 del document H2030 és “Afavorir un aprenentatge actiu basat en la recerca, que potenciï la formulació de preguntes, el rigor metòdic i l’exploració, i faci possible una comprensió crítica tant del medi natural com del social. Propiciar l’assoliment de la competència investigadora en tots els nivells i entendre el coneixement com un procés creatiu, arrelat en una gestió honesta de la informació i encaminat a l’elaboració d’un discurs propi i compromès”.  

Al Col·legi Sant Miquel, la recerca és present en tots els àmbits, si bé a Batxillerat agafa visibilitat amb el Treball de Recerca. Aquest espai en línia, Fem Recerca, que dóna continuïtat a la col·lecció In_certeses que el centre va començar a editar l’any 2014, busca potenciar la recerca i la mirada investigadora als estudiants de Batxillerat. Fem Recerca té un doble objectiu: donar visibilitat als Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat del centre i donar pautes als estudiants que han de fer front al Treball de Recerca.