Ciències

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2017-2019 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Ciències.

Ausió Font, Anna. Microvesícules com a biomarcadors de diferències biològiques i patològiques

La insuficiència cardíaca (IC) es manifesta quan el cor és incapaç d’expulsar la sang que li arriba en cada cicle cardíac en la mesura en què ho hauria de fer. És la primera causa d’hospitalització en persones majors de 65 anys i és la patologia del cor que creix més en prevalença en el nostre entorn. El treball s’ha centrat en una qüestió primordial: la seva deducció abans que es manifesti. Amb aquest objectiu s’han estudiat les microvesícules en sang de pacients amb diferents nivells d’aquesta patologia. Això ens permet conèixer el tipus cel·lular del qual provenen aquestes microvesícules per tal de distingir les diferents cèl·lules que es presenten a la sang dels pacients estudiats, amb la finalitat de tenirles com a referència per preveure la possibilitat d’una insuficiència cardíaca en un futur.

Tutor: Enric Roca

Badia Aixut, Miquel.Estudi de la resposta immunitària de les cèl·lules de retinoblastoma en un medi amb interferó gamma

El retinoblastoma és el càncer ocular pediàtric més freqüent. En aquest treball s’estudia la resposta immunitària de les cèl·lules de retinoblastoma davant d’un medi amb Interferó gamma, mitjançant la tècnica de la citometria de flux i la realització d’un Array de citoquines. Es tracta de determinar l’expressió de les proteïnes PD-L1 i CTLA-4 que permeten al tumor evadir-se del sistema immunitari. L’objectiu de l’estudi és millorar una nova teràpia que s’ha desenvolupat per tractar aquest tipus de càncer. Aquesta teràpia utilitza un adenovirus oncolític modificat genèticament per matar les cèl·lules canceroses, i representa una nova opció per a aquells pacients amb tumors quimioresistents, per als quals no existeix cap altre tractament que l’extirpació de l’ull o ulls afectats, cosa que causa la ceguera parcial o total.

Tutor: Enric Roca

Barniol Colom, Marina. L’ortoqueratologia: la gran desconeguda

Actualment, i de forma exponencial, està creixent en la població la miopia, un defecte refractiu de l’ull que impedeix que tinguem una visió nítida a distàncies llunyanes. El treball es basa en l’estudi de tres casos que utilitzen l’ortoqueratologia, un mètode desconegut per molta gent, que es basa en l’ús de lentilles nocturnes per tal de veure-hi bé durant el dia sense la necessitat de portar ni ulleres ni lents de contacte. És un mètode conservador (ja que no hi ha intervenció quirúrgica) que redueix l’evolució de la miopia i és reversible, de manera que sempre es pot abandonar per tornar al tractament convencional. A més, a partir de la realització d’una enquesta, s’intenta mostrar el coneixement i les falses creences relacionades amb la visió. La pregunta clau és: per què un mètode tan còmode i pràctic és utilitzat per tan poca gent?

Tutor: Ariadna Palacios

Castro Soldevila, Carla. El color bru dels aliments 

L’oxidació enzimàtica és el procés pel qual els aliments passen a ser de color bru i sovint es deterioren i no són comestibles. Aquest treball té com a objectiu principal buscar la manera més eficaç d’evitar aquest procés. Per estudiar el retard en l’embruniment dels aliments, a partir de l’experimentació s’ha comprovat la influència de diferents factors ambientals i l’eficàcia del tractament amb solucions de diferent pH.

Tutor: Lluïsa Prat

Comellas Ortega, Júlia. Els nens bombolla

La immunodeficiència combinada greu (IDCG) és una malaltia minoritària (ja que només es dona en 1 de cada 50.000 naixements) causada per diferents defectes genètics, que afecta el sistema immunitari. En el treball s’expliquen una sèrie de conceptes bàsics sobre aquest sistema i, a partir de la informació obtinguda amb entrevistes a diferents professionals, es descriuen la malaltia i la seva evolució des dels anys cinquanta fins a l’actualitat, tant pel que fa a la seva detecció com al seu tractament i a l’índex de supervivència dels pacients. També es realitza un estudi del grau de coneixement de la malaltia per part dels joves de setze i disset anys a partir d’una enquesta.

Tutor: Lluïsa Prat

Espinosa Vila, Clàudia. Estudi de l’obesitat infantil al Col·legi Sant Miquel dels Sants

L’obesitat infantil és una malaltia molt estesa al món occidental, i en els últims quaranta anys ha multiplicat per deu les seves xifres. Aquest fet és conseqüència bàsicament d’un augment en la ingesta d’aliments d’alt contingut calòric i rics en greixos, i d’un descens en l’activitat física. L’objectiu d’aquest treball ha estat buscar si hi ha un relació directa entre els nens i nenes de primer i segon de primària del Col·legi Sant Miquel dels Sants que tenen obesitat i els hàbits alimentaris i l’estil de vida que segueixen. També s’ha estudiat els seus hàbits generals de vida. Per veure si hi ha aquesta relació s’han realitzat enquestes als alumnes, i se’ls ha pesat i se n’ha mesurat l’alçada i el perímetre de la cintura i del maluc.

Tutor: Ariadna Palacios

Farrés Serra, Roger. Entre formigues 

Les formigues són insectes de l’ordre dels himenòpters i de la família Formicidae. En aquest treball es busca identificar i quantificar el nombre de gèneres de la família Formicidae presents en un tram de la ciutat de Vic, ubicat prop del riu Gurri, i comparar-lo amb els gèneres presents a Catalunya. Les formigues són obtingudes a través de la captura directa a la zona d’estudi i posteriorment són identificades al laboratori amb l’ajut de la lupa binocular i mitjançant claus dicotòmiques per determinar-ne els gèneres.

Tutor: Lluïsa Prat

Guillamet Alegre, Adrià. Viure en microgravetat. Estudi de l’absència de gravetat en fenòmens de la vida quotidiana 

Possiblement un dels camps de més recorregut actual i futur, i que comporta el disseny i l’ús de les tecnologies més avançades, és el que té com a finalitat l’estudi de les condicions de vida en un viatge interplanetari. L’ésser humà ja ha viatjat a la Lluna i ara posa la seva mirada en el planeta Mart. L’Estació Espacial Internacional (ISS) és un bon camp de proves per als efectes que tant els futurs exploradors com altres éssers vius que realitzin aquest viatge interplanetari (animals i plantes) patiran per l’absència de gravetat a l’interior de les naus espacials. Abans, però, de la ISS o dels vols de gravetat zero, els efectes de gravetat reduïda s’estudiaven en torres de llançament. L’objectiu d’aquesta recerca és reproduir condicions de microgravetat en una torre de llançament dissenyada i construïda a aquest efecte. S’han analitzat les característiques que proporciona la torre, s’han estudiat fenòmens com oscil·lacions, combustions o dinàmica de fluids en condicions de microgravetat i s’han comparat els resultats amb els que es produeixen a la superfície terrestre.

Tutor: Miquel Padilla

López Catalán, Marina. Què és el que mengem? Estudi organolèptic de productes ecològics i convencionals

Cada vegada són més les persones que es preocupen per la seva salut, i com a conseqüència intenten portar una alimentació sana i equilibrada. El problema, però, apareix a l’hora de comprar. Tots hauríem de preguntar-nos si els productes amb els quals omplim els nostres carros de la compra són suficientment bons i sans. Aquí apareix la idea d’aquest projecte: quan ens parem a pensar què és el que realment mengem? Tots nosaltres hem sentit a parlar dels aliments ecològics, però realment sabem què són? Per què es denominen així? Què els diferencia de la resta d’aliments? Aquest treball de recerca té com a objectiu respondre totes aquestes qüestions. Per fer-ho s’ha dut a terme una comparació a nivell organolèptic de dos aliments, tomàquets i patates, amb tres procedències diferents: d’un proveïdor convencional, d’un proveïdor ecològic i d’un hort convencional.

Masoliver Bigas, Marta. Resistència als antibiòtics. Anàlisi de l’efecte de l’amoxicil·lina i la doxiciclina sobre el bacteri Lactobacillus acidophilus

L’objectiu global del treball és respondre a la pregunta sobre si els usos que donem als antibiòtics poden ser perjudicials. De manera específica s’ha estudiat l’efecte de l’amoxicil·lina i de la doxiciclina sobre un dels bacteris de la flora intestinal humana, el Lactobacillus acidophilus. Aquest microorganisme té un notable efecte beneficiós per a l’home, ja que regenera la flora intestinal i inhibeix el creixement d’altres organismes patògens. Per mitjà de la prova MIC (Minimum inhibitory concentration), s’ha realitzat una comparativa de la capacitat d’aquests dos antibiòtics d’inhibir el creixement del bacteri obtingut del iogurt i s’ha identificat la concentració més baixa en la qual resulten més eficaços. L’ús d’antibiòtics és una via temporal per al control de poblacions bacterianes. Després d’aplicar un medicament antimicrobià sobre una soca durant un llarg període de temps, aquesta desenvolupa resistències per sobreviure en un entorn amb la seva presència.

Tutor: Enric Roca

Mompin Sánchez, Ivet. Estem sols a l’Univers? Paradoxa de Fermi i exoplanetes

Aquest treball intenta valorar el compliment dels postulats de la paradoxa d’Enrico Fermi en un exoplaneta concret. Es parteix d’una anàlisi quantitativa de les característiques físiques de K2-3d, un planeta extrasolar relativament proper a nosaltres. El marc teòric estableix les condicions que requereix un planeta per ser habitable i les causes que van afavorir l’aparició de la vida a la Terra, les quals ens serveixen com a model a l’hora d’estudiar altres sistemes planetaris. En el treball s’intenta fer evident la paradoxa que suposa disposar de dades que indiquen altes possibilitats d’existència de vida al planeta esmentat i, en canvi, constatar que les observacions no corroboren el que l’estudi suggereix, de manera que apareixen noves preguntes: podria ser que les dades obtingudes fins ara fossin defectuoses o incompletes?

Tutor: Toni Torrents

Noguera Pol, Joan.La farmaciola natural. Remeis amb plantes medicinals

El camp de la medicina ha evolucionat molt des que a l’antiguitat l’home va introduir en la seva dieta les primeres plantes remeieres. Amb el temps, s’ha passat de les substàncies naturals a substàncies més artificials. L’objectiu d’aquest treball és recuperar l’ús de plantes medicinals com a remeis, per tal de substituir els medicaments d’una farmaciola. Les metodologies emprades han estat la recerca bibliogràfica i les entrevistes a una farmacèutica i a un herbolari. Finalment, s’han elaborat remeis com pomades, tintures i olis.

Tutor: Lluïsa Prat

Pallarès Riera, Jordi. Pla de xoc! Estudi dels principis de conservació en les col·lisions entre hover balls en el pla

L’estudi de les col·lisions es basa en dos principis fonamentals de la física: la conservació de l’energia i la conservació del moment lineal o quantitat de moviment. Cap de les col·lisions imaginables, des dels accidents de trànsit fins als xocs protó-protó al Gran Col·lisionador d’Hadrons del CERN, poden violar-los. La present recerca vol estudiar aquests dos principis de conservació en les col·lisions produïdes entre dues pilotes aerolliscadores o hover balls, tant en una com en dues dimensions. Per poder-ho fer, s’han analitzat les dades captades mitjançant vídeo digital de diferents situacions i s’ha comprovat si els xocs eren elàstics o inelàstics estudiant-ne el coeficient de restitució. S’ha utilitzat el concepte de centre de masses del sistema per demostrar els principis de conservació i, a més, s’ha determinat la variació de l’energia cinètica en col·lisions totalment inelàstiques.

Tutor: Miquel Padilla

Plans Bellavista, Ariadna. Comparativa d’una dieta cetogènica respecte a l’alimentació de Catalunya, de Michigan (EUA) i de l’alimentació equilibrada recomanada universalment

El càncer o neoplàsia és una malaltia molt coneguda per la seva gran incidència i la seva elevada taxa de mortalitat. Durant el seu tractament, una alimentació correcta pot tenir un paper clau per millorar la qualitat de vida del pacient, afavorint-ne la recuperació. Un exemple del que es coneix com a tractament nutricional és la dieta cetogènica. L’objectiu del treball és determinar quina alimentació haurà de canviar més aspectes per adaptar-se a una dieta cetogènica: l’alimentació de Catalunya, la de Michigan o l’alimentació equilibrada recomanada per l’Organització Mundial de la Salut. Per fer-ho s’ha fet una recerca inicial per definir cada alimentació, s’han estudiat els fonaments d’una dieta cetogènica i s’ha realitzat una comparació entre alimentacions basada en la ingesta de les biomolècules energètiques i dels valors energètics totals.

Tutor: Ariadna Palacios

Roqueta Fusté, Anna. Cèl·lules mare: la nostra assegurança de vida. Anàlisi de la metodologia emprada per a l’obtenció i utilització de les cèl·lules mare neonatals

Les cèl·lules mare són cèl·lules indiferenciades que tenen la capacitat d’autorenovació i/o la potencialitat de diferenciació cap a diversos tipus cel·lulars. Aquest és el motiu pel qual tenen aplicacions en el camp de la medicina regenerativa. Un dels objectius principals d’aquest treball se centra en l’anàlisi de la metodologia emprada per a l’obtenció i la conservació de les cèl·lules mare neonatals. S’ha realitzat el seguiment d’un cas clínic d’isquèmia irreversible del peu, tractat amb cèl·lules mare mesenquimals, i s’ha efectuat una anàlisi d’altres malalties tractades amb cèl·lules mare mesenquimals i de sang de cordó umbilical. La part pràctica de l’estudi, que inclou una prospecció del coneixement que té un sector de la població sobre aquest tipus cel·lular, s’ha realitzat en un banc de cèl·lules mare de cordó umbilical.

Tutor: Enric Roca

Salvans Baucells, Judit. Paràsits a la cuina! Estudi de les variables que afecten els corrents de Foucault

En el nostre dia a dia utilitzem aparells dels quals desconeixem el funcionament. Un d’aquests és la cuina d’inducció que actualment podem trobar a moltes llars. Poques persones saben que funciona amb el mateix principi que els detectors de metalls o els frens utilitzats en els trens d’alta velocitat i en les muntanyes russes. En aquest treball s’estudien les variables que afecten el fenomen físic implicat en els exemples anteriors: els corrents de Foucault o corrents paràsits. A partir de l’anàlisi de dades captades amb vídeo digital del moviment relatiu de diferents imants de neodimi respecte de plans inclinats metàl·lics, s’ha estudiat la influència de la intensitat dels imants i de la naturalesa dels metalls utilitzats en l’aparició i efecte dels citats corrents.

Tutor: Miquel Padilla

Santamaria Aldomà, Martí. Punt de partit. Estudi de l’efecte Magnus en la trajectòria d’una pilota de ping-pong

Molts de nosaltres hem quedat fascinats alguna vegada per una jugada de futbol, ping-pong o tennis en la qual s’ha donat un efecte gairebé impensat a la pilota, corbant-la i fent-li descriure trajectòries difícilment predictibles. Aquest fenomen és anomenat efecte Magnus i és el responsable que un cos en rotació immers en un fluid experimenti una desviació de la direcció original del moviment. En aquesta recerca s’ha identificat la força de Magnus en diferents punts de la trajectòria d’una pilota de ping-pong amb efecte i s’han estudiat les variables que afecten la intensitat d’aquesta força, com les que influeixen en la força de fregament de l’aire. Per fer-ho, s’han analitzat els llançaments de pilotes de ping-pong amb efecte executats per un robot a partir de la captació de dades mitjançant vídeo digital.

Tutor: Miquel Padilla

Torrescasana Pujols, Oriol. El domini dels cels. Estudi cinemàtic i dinàmic del vol acrobàtic

L’ésser humà sempre ha tingut fascinació per volar. La tecnologia ens ha permès no només assolir el somni del vol sinó també dominar àmpliament els seus fonaments. Aquest fet queda reflectit en la destresa i capacitat física dels pilots d’acrobàcia. El vol acrobàtic té la categoria d’esport (se celebra el Campionat del Món d’aquesta disciplina des del 1969) i el públic queda meravellat de les maniobres que els pilots són capaços de realitzar i enllaçar en un espai força reduït. El present treball vol modelitzar les acceleracions que pateix un pilot d’acrobàcia. A aquest efecte s’ha instal·lat un acceleròmetre i un sensor d’altitud a l’interior d’una avioneta elèctrica de ràdio control per tal d’identificar els diferents components de l’acceleració en cada una de les maniobres acrobàtiques i de verificar quina d’aquestes components és la més significativa al llarg de la competició.

Tutor: Miquel Padilla

Tortadès Segura, Gisela. Incidència de diferents factors físics i químics en la freqüència cardíaca de Daphnia magna

El treball és un estudi experimental fonamentat en la determinació de la freqüència cardíaca de Daphnia magna a partir de la incidència de diferents factors químics i físics. Les dàfnies són petits crustacis emprats com a bioindicadors de toxicitat molt vulnerables a diferents substàncies. En un aquari s’han creat les condicions més òptimes possibles per a l’obtenció d’un cultiu amb un creixement exponencial, gràcies a la reproducció partenogenètica del cladòcer. S’han renovat periòdicament les condicions del cultiu per tal que es mantinguessin adequades. Les observacions i recomptes s’han efectuat al laboratori mitjançant un microscopi òptic i un comptador digital. S’ha treballat amb diferents concentracions de diverses substàncies, com ara cafeïna, nicotina, adrenalina o èter etílic, canviant la llum i la temperatura, per tal de comprovar l’efecte estimulant, depressor o neutre sobre l’activitat cardíaca i avaluar la veracitat de les hipòtesis plantejades.

Tutor: Enric Roca

Vergés Ortega, Joan. Com et sona? 

Aquest és un treball d’una temàtica diferent, que no s’acostuma a estudiar: la sonoritat en un concert. És un treball que té l’objectiu de buscar una sonoritat al màxim d’uniforme possible, de manera que la música se senti igual de bé a tot el recinte. Altres objectius són l’estudi de la física del so, juntament amb l’estudi dels equips de so i les necessitats d’un concert en relació amb aquests. Per aconseguir aquests objectius s’ha fet una recerca dels aspectes físics del so i de les característiques dels equips. Després s’han obtingut uns càlculs en relació a uns equips concrets que han estat escollits per a aquest treball. I, finalment, s’han comprovat aquests càlculs en un muntatge real i en un espai concret, on es van realitzar unes mesures demostratives.

Tutor: Carles Saborit

Vilà Pla, Marçal. L’error de Philipp Lenard i l’encert d’Albert Einstein. Estudi històric i experimental de l’efecte fotoelèctric

El debat sobre la naturalesa de la llum va donar lloc a una forta polèmica entre els físics Isaac Newton i Christiaan Huygens durant el segle XVII, però no és fins a principis del segle XX que la revolucionària física quàntica resoldrà aquest problema. Un fenomen que la física clàssica no pot explicar, l’efecte fotoelèctric, serà clau per defensar el comportament corpuscular de la llum. Albert Einstein va aconseguir justificar l’efecte fotoelèctric amb la teoria quàntica de Max Planck, i això li va valdre el premi Nobel l’any 1921. El físic alemany Phillip Lenard ja havia realitzat prèviament un exhaustiu estudi sobre aquest fenomen però va arribar a una conclusió errònia. En aquesta recerca s’analitza l’efecte fotoelèctric des d’un punt de vista històric a partir dels articles científics publicats per Heinrich Rudolf Hertz, Philipp Lenard, Albert Einstein i Robert Andrews Millikan. També s’ha construït un aparell casolà per reproduir els experiments i resultats de Lenard.

Tutor: Miquel Padilla

<<<