Ciències Socials

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2018-2020 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Ciències Socials.

Agramunt López de Santa María, Aida. Giordano, walk safe.

El treball consisteix en la realització d’un Pla d’Empresa orientat a la creació d’un producte per donar resposta a les persones que busquen seguretat quan van per la ciutat. Es tracta d’una bossa de mà que s’obre mitjançant el reconeixement de l’empremta digital. L’elaboració del producte parteix d’una anàlisi detallada i exhaustiva del sector, en la qual s’han identificat diferents necessitats dels usuaris, com la comoditat, el disseny, la qualitat i la funcionalitat. Aquesta anàlisi ha comportat l’elaboració d’un pla de màrqueting i ha conduït al disseny del producte per arribar a l’objectiu final marcat: saber si el projecte és viable o no.

Tutora: Anna Pla

Alcoba Serrat, Guillem. Planifiquem l’estalvi i invertim?

El progrés econòmic de l’Estat espanyol ha produït la millora del patrimoni financer de les famílies i les empreses. L’entrada d’Espanya a la UEM el 1999 va comportar, entre altres conseqüències, assumir una política de tipus d’interès baixos, que van restar atractiu als dipòsits de termini tradicionals. A aquests factors cal afegir-hi una millora de la cultura financera de la població i el desenvolupament que han tingut els mercats financers en els darrers anys, amb la popularització d’altres vehicles d’inversió, com els fons d’inversió, la inversió directa en actius de renda variable, etc. L’objectiu del treball és conèixer per què estalvien les unitats familiars i cap a on canalitzen aquest estalvi. La primera part analitza l’evolució de l’estalvi i la inversió a l’Estat espanyol en comparació amb Europa. Seguidament s’exposen recomanacions d’experts per planificar l’estalvi i conèixer els tipus d’actius financers en què invertir, els riscos que comporten i les estratègies per modelar les emocions en el moment de prendre decisions en aquest camp. Finalment s’ha realitzat una enquesta per conèixer les tendències de l’estalvi i la inversió a Osona.

Tutora: Mireia Carbonell

Arumí Codinach, Cristina. En paper o en digital?

Tothom s’ha preguntat alguna vegada si el paper acabarà desapareixent, ja que ara s’utilitzen molt més les noves tecnologies per treballar, a l’escola, en l’oci, etc. Fins i tot és possible fer la compra al supermercat per internet! Si els nostres besavis poguessin veure tot el que podem arribar a fer només amb un clic, no s’ho podrien creure. A través d’aquesta recerca és possible descobrir fins a quin punt encara es fa servir el paper per a la informació, o bé si ja ha quedat reemplaçat pel món digital. El treball també formula la següent pregunta: si el paper acaba desapareixent, quin suport s’utilitzarà? Les pantalles? El treball permet descobrir la resposta a aquests interrogants.

Tutora: Carme Codina

Arumí Colom, Èric. És possible viure en una economia sense efectiu?

Aquest treball té com a objecte d’estudi la desaparició del diner en efectiu a escala mundial. Actualment aquest fet ja és una realitat, perquè cada vegada s’utilitzen més nous sistemes de pagament que estan en procés d’establir una nova tendència dins de l’economia global. La primera part de la recerca analitza, en termes generals, la situació actual. Tot i que a Espanya l’evolució encara és lenta, en altres països d’Europa, com Suècia, s’està produint d’una manera ràpida i eficaç. Cal dir que el procés comporta certs avantatges, com l’eliminació de l’economia submergida, però també inconvenients, com, per exemple, les dificutats d’adaptació d’un segment de la societat. A la part pràctica del treball s’ha realitzat una enquesta a persones de la comarca d’Osona, per conèixer la tendència d’ús de l’efectiu, i també s’ha contactat amb el Banc d’Espanya i agents del sector financer per saber la seva opinió sobre aquest fenomen.

Tutora: Mireia Carbonell
Col·laboradors: Ignasi Teixidor, gestor comercial del banc BBVA de Calldetenes

Balasch Ciruela, Alba. Sóc el que sobreviu de mi. Anàlisi de la influència social dels lideratges.

El comportament de les persones ve determinat, en bona part, per la influència directa de l’entorn social. Aquest treball se centra fonamentalment en una anàlisi de la figura del «líder» i té com a principal objectiu constatar fins a quin punt l’existència de lideratges resulta determinant en la dinàmica de la societat i dels grups. La part pràctica s’ha basat en la metodologia qualitativa anomenada «observació sistemàtica» i s’ha centrat en tres grups de tipologia diferent: una família, un equip de futbol i una empresa.

Tutor: Albert Espona

Campos Escofet, Aina. L’economia circular, estratègia de màrqueting o aposta per un futur millor?

Socialment, s’acostuma a tenir interioritzat el fet que consumir sempre va lligat a la producció de residus. Però, i si no fos així? Avui dia es té en compte per part de moltes empreses l’aportació de valors relacionats amb el medi ambient i la societat. L’objectiu d’aquest treball és veure si aquestes empreses tenen com a finalitat crear aquest valor compartit i dur a terme un desenvolupament sostenible o si veuen l’aplicació de l’economia circular –el model econòmic alternatiu– com una forma de màrqueting i de prestigi social que els permeti augmentar el seu estat financer.

Tutora: Mireia Carbonell

Casanovas Riera, Cristina. Trainy i la gestió de la seva marca.

El treball s’inicia fent una aproximació al brànding, que s’està convertint en una eina clau per a la posició en el mercat de qualsevol empresa i per a la diferenciació de les marques. El treball estudia l’actitud que els consumidors adopten i les característiques més necessàries perquè el procés de brànding sigui útil a les empreses, i es posa interès en el paper que tenen el màrqueting i la publicitat en aquest procés. Per aconseguir una aproximació adequada, es fa un estat de la qüestió, on es presenten set dels especialistes més destacats en la temàtica estudiada. Posteriorment, es presenten sumàriament els mons del màrqueting, de la publicitat i de les marques, i finalment s’entra més profundament en el brànding. En la part final del treball s’apliquen els coneixements exposats al disseny complet d’un pla de màrqueting per a una empresa seguint les fases oportunes: brainstorming, creació del logo, naming, l’eslògan i els productes d’una nova empresa dedicada a la comercialització de roba esportiva: Trainy.

Tutor: Ignasi Roviró

Chaves Juventeny, Joan Carles. El màrqueting aeri.

El present treball vol indagar sobre totes aquelles estratègies, tant econòmiques com publicitàries, que utilitzen les petites i grans aerolínies a escala global. En la introducció es tenen en compte des de la situació del mercat aeri, els ingressos i les anàlisis de clients fins a tots aquells processos que engloben el màrqueting i la publicitat, on podrem trobar les etapes en les quals es divideix el màrqueting aeri, les estratègies usades i els errors comuns que es poden cometre, a més de la gestió, creació i funcionament d’una marca o una introducció a un nou tipus de màrqueting aplicat a l’exigent demanda de les xarxes on-line: el màrqueting de relacions. El treball exposa les funcions, decisions, estratègies i característiques que ha de tenir la publicitat dins d’una aerolínia i els factors que poden condicionar-la. Finalment s’indaga sobre quin serà el futur de les companyies aèries a partir d’ara, tenint en compte la crisi que van viure ara ja fa uns anys i la seva evolució cap a un mercat amb una influència clarament digital.

Tutor: Ignasi Roviró

Escribano Parés, Marc. Un pas cap a la victòria.

El principal objectiu de la recerca és saber en què es basa un jugador no professional de futbol (com els nens i joves que practiquen aquest esport per diversió) a l’hora de comprar una bota o una altra. La part pràctica del treball consisteix en una enquesta,mentre que la part teòrica s’inicia amb un estudi morfològic del peu, continua amb una anàlisi de la bota, parant atenció a la seva tipologia, materials, formes i parts, i acaba amb una referència, més aprofundida, als tipus de tacs i els tipus de terrenys de joc. La raó per la qual la part dedicada als tacs és més extensa és perquè aquest aspecte és el que té més influència a l’hora de decidir quina bota comprar, ja que els tacs estan sempre en contacte amb el terra, de manera que segons en quin terreny de joc es jugui es tendirà a comprar unes botes amb uns tacs o uns altres. Cal dir que aquest factor no és sempre l’únic que es té en compte, ja que n’hi ha molts més, com són el preu, l’estètica o els materials.

Tutora: Montserrat Rovira

Farrés Carreter, Laia. Big Data, un nou món per a les empreses de vídeo. Estudi de l’activitat d’una empresa d’anàlisi de dades de vídeo.

La recerca comença amb una investigació sobre l’abast i la definició del Big Data, els diferents tipus de dades que es poden recollir, la manera d’analitzar-les i els usos que tenen. Concretament, es parla de les utilitats de l’anàlisi de les dades que generen les empreses de vídeo i com poden ajudar a millorar el seu negoci. La segona part del treball consisteix en l’estudi de Nice People At Work, una empresa que s’ocupa de recollir, ordenar i analitzar totes les dades que generen algunes empreses de vídeo i oferir-les als seus clients perquè puguin detectar errors i maneres de millorar en la seva plataforma. Dins d’aquest estudi trobem entre altres aspectes l’explicació del producte que ofereix l’empresa, com s’organitzen en diferents departaments i alguns dels seus principals competidors. Aquest treball de recerca s’ha pogut realitzar, sobretot, gràcies a l’oportunitat de poder realitzar dues setmanes de pràctiques a NPAW.

Tutor: Ignasi Roviró

Farrés del Castillo, Biel. És viable la creació d’una nova marca de roba per als joves?

El treball proposa el disseny i la creació d’una marca de roba, concretament de samarretes per a un públic jove. L’elecció del tema parteix de la curiositat de l’autor per les persones que tenen una marca pròpia (normalment famosos, influencers…) i que són conegudes i s’introdueixen al mercat no només per la fama dels creadors, sinó també per la qualitat de la roba. L’objectiu ha estat crear una samarreta i vendre’n alguna a un preu molt econòmic. Per assolir aquest objectiu, el treball és precedit d’un marc teòric i inclou, ja com a part pràctica, un pla de màrqueting. Finalment a més del disseny i la creació de la samarreta, l’atenció se centra en el nom de la marca i el logo.

Tutora: Isabel Jordà

Fernández Martínez, Isaac. Com crear el teu propi país? El cas de la República d’Isaàcia.

Què és un Estat, un país? Segons la Convenció sobre els Drets i Deures dels Estats signada el 1933 a Montevideo, un Estat ha de tenir territori determinat, població permanent, govern i capacitat d’entrar en relacions amb altres Estats. No obstant, podem considerar que qualsevol realitat amb aquestes característiques és un Estat? Per exemple, un bloc de pisos? Amb aquest treball de recerca es pretén esbrinar com es fa un Estat, i quines barreres apareixen a l’hora de portar-lo a la pràctica; què impedeix algú fer-se sobirà d’un lloc i proclamar la seva pròpia república independent i en quin sentit aquest projecte d’Estat és viable. El resultat ha estat una combinació d’estudi acadèmic i interès per posar en qüestió la situació política actual, tot sense perdre el sentit de l’humor.

Tutora: Anna Pla

Funes Genís, Paula. Comerç de Vic versus e-commerce

El treball té per objectiu la recerca dels efectes que pateix la vida del comerç tradicional de Vic davant la irrupció de les vendes per internet. Es parteix de la definició general i de les característiques de l’e-commerce en relació amb la capital osonenca, i posteriorment es contextualitza l’estat del sector tenint en compte les dades actuals del comerç minorista a l’Estat espanyol. Pel que fa a l’anàlisi del comerç tradicional de Vic, s’explica la seva situació actual, així com la seva evolució durant els últims sis anys. Gràcies a diferents entrevistes realitzades, s’ha pogut preveure quines accions estan previstes des de diferents entitats, com l’Ajuntament o Vic Comerç, per pal·liar i contrarestar els efectes de l’e-commerce. Finalment, s’han pogut extreure uns resultats que han servit per arribar a unes conclusions finals.

Tutora: Anna Pla

González Hidalgo, Andrea. Ser dona a l’Espanya Franquista.

El tema principal d’aquest treball de recerca és la situació i el rol de la dona a l’Espanya franquista, amb especial atenció als aspectes relacionats amb la seva educació. Per tal de poder documentar tota la informació, la part pràctica ha comportat la realització de tres entrevistes a tres persones que van viure durant el règim, complementades per una sèrie d’entrevistes a deu testimonis del franquisme efectuades per alguns alumnes de 4t d’ESO durant el curs 2018-2019, en el marc d’un projecte de memòria històrica impulsat pel Departament de Socials del Col·legi Sant Miquel. Pel que fa a la metodologia, s’han elaborat un seguit de taules per tal de fer la comparació de la vida dels tretze testimonis en relació amb els diferents àmbits de la vida quotidiana.

Tutora: Maite Godayol

Grassas Vall-llovera, Marc. L’estudi econòmic d’un festival de música.

Aquest treball consta d’una part teòrica que va més enllà d’una simple definició de festival de música i intenta de manera detallada reflectir tots aquells aspectes que són imperceptibles des de la perspectiva d’espectador i conformen una part essencial perquè un esdeveniment d’aquestes característiques pugui funcionar bé. Entre ells podem citar, per exemple, tot el procés legal o la campanya de màrqueting. La part pràctica consta de l’estudi econòmic d’un festival de música de creació pròpia. Genèricament, l’objectiu principal d’aquesta recerca es analitzar la viabilitat d’un festival de Rock Català a Osona.

Tutora: Mireia Carbonell

Grifoll Dinarès, Alba. Una nova addicció. Estudi de l’impacte de la xarxa social Instagram sobre els adolescents.

Aquest treball, ubicat en l’àmbit de la psicologia social, parteix de l’interès de l’autora per conèixer l’impacte de les xarxes socials sobre les persones, i per determinar, concretament, quin és el límit del control que tenen els adolescents sobre Instagram. Per tal d’arribar a aquests objectius, s’ha partit de l’anàlisi teòrica d’estudis pertanyents tant a la psicologia com a la sociologia, i s’ha realitzat un exhaustiu treball de camp a través del qual s’han pogut observar els hàbits diaris d’una sèrie de joves d’entre 16 i 20 anys.

Tutor: Albert Espona

Mallarach Urtós, Carla. Artistes o terroristes? Anàlisi de la situació de la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol des d’una perspectiva comparada

¿Hi està havent actualment una vulneració de la llibertat d’expressió a Catalunya? A partir d’aquesta pregunta, el treball porta a terme una diagnosi sobre el respecte polític i judicial al citat dret fonamental tant al Principat com en el marc general de l’Estat espanyol. La part pràctica, fonamentada en una sòlida comprensió dels principals conceptes teòrics provinents de la filosofia i de la ciència política, es basa en la metodologia qualitativa i consisteix en una anàlisi comparada de la situació actual de l’Estat tant des d’una perspectiva diacrònica, posant-la en relació amb el règim franquista, com prenent per referència, sincrònicament, altres països d’un entorn més o menys proper. Per a aquesta anàlisi s’han reaitzat entrevistes i s’han tingut en compte tant els casos judicials concrets com els diversos textos legals.

Tutor: Albert Espona
Col·laboradors: Teresa Rossell, Pep Sentmartí, Sebastià Bardolet i Sussana Illamola. Xavier Moreno (EART). Ellen Penderson i David Errera (Freemuse)

Marcos de Sande, Anna. Portem roba militar?

L’objectiu d’aquesta recerca és esbrinar si la moda actual inclou peces d’origen militar, quines botigues les venen i si els que les porten en són conscients. Una primera part ha consistit a buscar informació i seleccionar roba que es portava durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945). Posteriorment s’ha procedit a una recerca a les grans botigues espanyoles del sector per veure si venien el tipus de roba seleccionat, i s’han recollit els resultats en una taula. La segona part s’ha basat en un qüestionari que ha estat passat a persones de Vic i de Zarza la Mayor (Extremadura), per saber si tenien a l’armari el tipus de roba recollit a la taula.

Tutora: Maite Godayol

Mas Martín, Sergi. Què hi ha darrera de les vendes de cotxes particulars?

El treball es divideix en dues parts. En primer lloc, presenta una anàlisi sobre el sector automobilístic a Espanya i a Catalunya, que té en compte quina és la seva història, la seva evolució i en quin punt es troba en l’actualitat. A partir d’aquesta anàlisi, la part pràctica busca entendre el que mou les famílies a comprar-se un cotxe, per què adopten determinades actituds i per què la majoria tendeix, de cara al futur, al perfil de vehicle més sostenible (elèctric/híbrid). Aquesta part pràctica s’ha basat en una enquesta a múltiples persones de diferents perfils, les quals tenen la majoria d’edat per poder adquirir un vehicle o ja en posseeixen un. El treball mira de determinar, com a conclusions, quin és el tipus de vehicle adequat en funció de cada perfil, quins són els factors que tenen més rellevància a l’hora de decidir-se a realitzar la compra i com s’haurien d’enfocar la fabricació i les vendes de vehicles.

Tutora: Mireia Carbonell

Molist Garcia, Àlex. No sóc racista, però…

L’objectiu principal del treball és conscienciar el lector en relació al racisme, una realitat molt viva en una societat que, aparentment, es considera avançada i a la qual atribuïm «modernitat» i «tolerància». A la part teòrica s’exposen els models de dissociació, que expliquen els prejudicis socials a partir dels quals, sense que se’n sigui conscient, pot néixer una actitud racista. A més, s’inclou una anàlisi del racisme en diferents èpoques històriques, acompanyada amb informació visual, que mostra molts paral·lelismes amb el que passa avui dia, o amb allò que ha tingut lloc en un passat no tan llunyà. La part pràctica constata, a partir d’una enquesta (en la qual s’han tingut en compte els citats models de dissociació), el fet que a vegades hi pot haver determinades actituds properes al racisme que poden semblar part de la quotidianitat.

Tutora: Anna Jiménez

Muntada Valdivieso, Elsa. Convivint amb la postveritat.

L’adveniment de la postveritat s’ha integrat a la perfecció en la nostra societat. Aquest fenomen ha portat a una era on la realitat objectiva i els fets han desaparegut i les úniques referències que hi ha presents són les subjectivitats i les interpretacions a partir de les emocions. En aquest treball s’han estudiat els efectes més directes d’aquest fenomen en la societat. Recursos com les xarxes socials i internet són utilitzats per contribuir a la construcció de la realitat ideal per a cadascú a partir de la selecció d’informació que confirma el punt de vista dels usuaris. Degut a la desinformació a la qual s’arriba, es produeix una gran facilitat per considerar les fake news com a notícies fiables. La conseqüència d’aquesta manipulació d’informacions es reflecteix en la presa de decisions basada en la subjectivitat. La mateixa idea és aplicada en la política actual, la qual té un únic objectiu: aconseguir el màxim de vots. Per aquest motiu els partits polítics utilitzen qualsevol tècnica (emotivisme, cherry picking, framing…) per implantar les seves idees en els ciutadans.

Tutor: Ignasi Roviró

North Puntí, Chloe Gemma. Cultures i productes: la publicitat arreu del món.

El treball parteix de l’inerès personal de l’autora pels recursos que utilitzen les grans i petites empreses per convèncer els consumidors i mostrar un producte bo i adequat, i les estratègies que utilitzen per tal que aquests consumidors el comprin. El treball presenta una recerca sobre diversos productes a cinc països: Espanya, Austràlia, l’Uruguai, el Japó i els Emirats Àrabs Units. Es tracta de cultures ben diferents, en relació a les quals s’ha analitzat el comportament, a través de la publicitat, de cinc productes d’àmbits que no tenen res a veure: la cervesa, el perfum, els números de loteria, els productes de neteja i els productes Apple. El treball inclou un anunci, com a mínim, de cada producte per cada país i una enquesta que té per finalitat observar la reacció en veure un anunci i el grau de reconeixement sobre a quin país pertany. Al final es poden observar moltes diferències en els recursos i els tipus d’anuncis en funció dels llocs.

Tutora: Anna Jiménez

Perarnau Vilardell, Mireia. Invesió a borsa: en parlem?

La borsa és un mercat on es compren i venen actius financers sota la llei de l’oferta i la demanda. Posa en contacte els emissors d’actius, empreses o organismes públics, que busquen finançament per als seus projectes, amb qui ofereix recursos, els inversors, que els darrers anys han guanyat una gran importància a causa dels baixos tipus d’interès. Els objectius principals d’aquest treball són aprofundir en els conceptes teòrics de la borsa, obtenir coneixements per poder calcular la rendibilitat de les inversions i aprendre com invertir-hi, a curt i llarg termini. En la part pràctica s’ha realitzat una inversió fictícia que consta de l’adquisició d’accions, l’anàlisi de les ràtios i els balanços de les empreses en què s`ha invertit i l’estudi de l’evolució de les seves cotitzacions al llarg de tot el primer semestre del 2019. Alhora, s’ha analitzat una SICAV (Societat d’Inversió de Capital Variable) que inverteix els seus recursos a la borsa amb la finalitat d’obtenir rendibilitat. Aquesta anàlisi s’ha dut a terme mitjançant una entrevista al gestor de l’entitat. Finalment, s’ha realitzat un estudi dels coneixements de la població sobre borsa amb una enquesta.

Tutora: Anna Pla

Piquer Arrebola, Gerard. Kakau: la venda de la xocolata per internet.

El comerç electrònic engloba tot un conjunt d’activitats econòmiques a través d’internet, les quals es troben en constant moviment, per la qual cosa el mercat on-line esdevé una oportunitat d’expansió i a la vegada de creixement per a aquelles botigues o petites empreses que tenen la intenció de donar-se a conèixer tant a nivell regional com nacional. El treball té com a objectiu ajudar a fer créixer el negoci familiar amb la creació d’una botiga on-line per a la venda de diferents productes relacionats amb la xocolata. S’ha partit d’una recerca general sobre aquest producte alimentari, que ha anat seguida de la realització d’un estudi de mercat i d’un pla de màrqueting. També es plantegen diverses situacions d’incertesa a partir d’un conjunt de criteris i variables que cal tenir presents a l’hora de decidir quin producte s’ha de seleccionar amb la intenció d’augmentar els ingressos del negoci i, per tant, acabar obtenint uns beneficis que permetin el funcionament simultani de la botiga física i la botiga on-line.

Tutor: Oriol Marsó

Prats Illana, Rut. Boussole.

El treball proposa la redacció del pla d’empresa per a un projecte ’emprenedoria lligat a la comercialització de roba femenina. L’objectiu és la posada en marxa d’una empresa on-line dins del sector de la moda, en el qual hi ha molta competència, fet que dificulta l’entrada d’empreses emergents. El pla d’empresa és l’eina principal que s’utilitza per decidir si el projecte és prou sòlid per crear el negoci, o bé si és necessària la modificació d’algun aspecte comercial, productiu, d’organització o financer. També permet analitzar la futura situació de l’empresa davant del mercat real i els seus competidors, així com determinar el model de direcció i organització adequats per assolir els objectius fixats. En aquest projecte, el lector podrà trobar un estudi exhaustiu dels punts més importants a tenir en compte per estudiar la viabilitat de l’empresa. Alguns d’aquests punts són: l’estudi de l’entorn, el pla de màrqueting, el pla de recursos i operacions i, principalment, el pla financer, que serà el que ens indicarà si la viabilitat és positiva o negativa.

Tutora: Anna Pla

Pujol Llauradó, Eloi. Estudi de les restes de l’heràldica medieval als escuts d’Osona.

L’heràldica, la ciència que estudia els escuts d’armes, va néixer arran de la necessitat de representar senyors i nobles a la batalla durant l’alta edat mitjana i ha evolucionat fins a l’actualitat amb l’ús de senyals heràldiques en els escuts dels nostres municipis. La hipòtesi del treball és que queden restes de l’heràldica medieval en els escuts dels municipis de la comarca d’Osona. En aquest sentit, es pretén estudiar les característiques i els elements dels escuts de les poblacions osonenques, i analitzar-ne l’origen i l’evolució. Per això s’analitzen els llinatges –i els seus corresponents escuts– que es trobaven a Osona durant l’edat mitjana. Aquesta anàlisi pretén veure l’evolució dels diferents llinatges, sobre la base de les diferents aliances matrimonials o possibles confrontacions bèl·liques forjades durant el comtat, fins a poder constatar si queden restes dels elements dels blasons de les famílies feudals en els escuts dels municipis actuals de la comarca d’Osona.

Tutora: Maite Godayol

Roca Coma, Laia. Volgia, el Sol del futur.

Cada vegada més, el món es caracteritza per ser ecològic, environmentaly- friendly, i zero waste. És evident l’augment de la consciència per part de les persones de fer el possible per aturar el canvi climàtic. Per tant, què passaria si una empresa d’instal·lacions solars fotovoltaiques entrés al mercat espanyol o català ara mateix? En aquest treball de recerca s’investiga la viabilitat o no d’aquest tipus d’empresa i, en cas que fos viable, com hauria d’estar dissenyada. És per aquest motiu que s’ha fet una anàlisi externa de l’entorn econòmic, demogràfic, mediambiental, legal i DAFO per contextualitzar l’empresa i poder concloure si el mercat generalment està preparat. A partir d’aquí, amb un pressupost que es concreta en un pla de costos i vendes, s’ha creat un pla de màrqueting, on s’analitzen el consumidor i el mercat intern de les plaques solars fotovoltaiques per tal de saber com arribar als clients i que aquests confiïn en els serveis i productes que s’ofereixen. A més, s’ha elaborat un pla comercial, on s’explica detalladament el funcionament de l’empresa a escala interna. I finalment, gràcies al fet de determinar tots els costos i ingressos, calcular unes ràtios i elaborar balanços, i especificar un pla de finançament, es pot arribar a la conclusió de si l’empresa és viable o no.

Tutora: Anna Pla

Sala Busquets, Alexandra. Coneixement i percepció socials dels trastorns alimentaris: el cas de la celiaquia.

El treball presenta una investigació de tipus sociològic sobre la celiaquia, que té per objectius descobrir tant la realitat quotidiana d’aquest trastorn alimentari com el coneixement i la percepció que en té la població en general. Aquesta investigació combina elements metodològics de tipus qualitatiu, que passen bàsicament per una entrevista exploratòria a un metge especialista, i de tipus quantitatiu, que han consistit, d’una banda, en l’anàlisi comparativa dels continguts de les cartes de restaurants de Vic i Barcelona i, d’altra banda, en la realització de dues enquestes, una dirigida a persones afectades per la malaltia, amb l’objectiu de conèixer les seves condicions de vida, i una altra adreçada a la població en general.

Tutor: Albert Espona

Sala Sánchez, Àgata. Resiliència.

«Resiliència» és un treball de recerca basat en un tema d’actualitat i malauradament força invisible: el maltractament infantil, tant físic com psicològic. L’autora aprofundeix en diversos aspectes com l’origen, tipus de maltractament, causes i conseqüències, possibles indicadors… El producte final de tota la recerca és la creació d’una peça audiovisual, concretament un curtmetratge. Fer un curtmetratge implica un llarg procés: una preproducció, una producció i, finalment, una postproducció. En la realització del curt hi han col·laborat estudiants, professors i un exalumne del mateix Col·legi Sant Miquel. El curtmetratge «Resiliència» té la finalitat de conscienciar els espectadors sobre la invisibilitat del maltractament infantil davant d’altres danys com l’abús sexual a menors, que no passa tan desaparcebut.

Tutora: Carme Codina

Salvans Segalés, Irene. Què s’amaga darrera el hashtag #mediterràniament. La publicitat d’Estrella Damm.

Estrella Damm és probablement una de les marques que més bé ha promocionat el seu producte. El treball consta de tres grans blocs: la part teòrica, que tracta sobre la publicitat, la psicologia i el neuromàrqueting; la part d’anàlisi dels anuncis de l’empresa de cervesa, i la part pràctica, que consta d’una enquesta i un vídeo. Al llarg de la recerca s’han utilitzat les metodologies qualitativa i quantitativa per poder estudiar fins a quin punt la campanya publicitària d’estiu d’aquesta marca ha generat impacte en la població, especialment la jove, durant una dècada. L’objectiu principal del treball és analitzar de quina manera aquests anuncis han influenciat els consumidors i
la creació de valors en les persones.

Tutora: Mireia Puntí

Sancho Verdaguer, Aina. Aptituds i actituds: què ens fa triomfar?

«Es pot ser molt intel·ligent, però amb una mala actitud no s’arriba enlloc.» Segur que més d’una vegada heu sentit a dir aquesta frase que planteja el quid de la qüestió: la intel·ligència emocional. S’entén aquest concepte com la capacitat de detectar, comprendre i regular les emocions i sentiments, propis i aliens. Però, realment, es dona a aquesta intel·ligència la importància que mereix? Les actituds tenen un pes més important que les aptituds a l’hora de tenir èxit? En aquest treball de recerca s’han analitzat cinquanta treballadors d’una empresa líder a nivell nacional, que han respost tres qüestionaris que han permès analitzar el seu coeficient intel·lectual i la seva intel·ligència emocional, amb l’objectiu de trobar una relació amb el seu èxit professional. Per estudiar aquesta última variable s’han utilitzat tant criteris objectius (com, per exemple, el salari de cadascun dels treballadors) com criteris subjectius (la satisfacció personal d’aquests treballadors). Per tant, el que s’ha pogut respondre al final d’aquest treball és quina és la intel·ligència que realment condueix a l’èxit: la racional o l’emocional.

Tutora: Maite Godayol

Shushkov Ralovets, Alexandre. Com entrar a la ment d’un consumidor?

Aquest treball de recerca consisteix a analitzar com les empreses aconsegueixen influir en el comportament dels consumidors gràcies als anuncis. L’objectiu principal és saber si les campanyes publicitàries són realment efectives i si aconsegueixen el seu objectiu, ja sigui impactar o fer arribar el seu missatge de manera clara. Per portar a terme el treball s’ha utilitzat una metodologia que s’ha basat a recollir la informació a través de la cerca de fonts escrites a internet i que es complementa amb unes enquestes. Per tant, el treball consta d’una primera part que és teòrica, on s’inclouen les definicions de diversos conceptes relacionats sobretot amb el tema de la publicitat, concretament centrada en l’àmbit de la psicologia. I l’acompanya una segona part, pràctica, formada per una enquesta que han respost 36 persones. Dels resultats obtinguts se n’han extret uns gràfics que permeten acabar de contrastar la hipòtesi que planteja el treball.

Tutora: Anna Jiménez

Singh, Gurdev. Una religió perseguida? Estudi de la situació del sikhisme en la història contemporània de l’Índia.

¿Es pot considerar el sikhisme com una religió perseguida al subcontinent indi? A partir d’aquesta pregunta, el treball desenvolupa una aprofundida recerca que es mou entre la història i la sociologia. Les dues primeres parts ofereixen una aproximació al marc històric, religiós, social i lingüístic del subcontinent, amb especial atenció als elements lligats a la fundació i a l’evolució del sikhisme, al domini britànic i al procés des de la independència fins a l’actualitat. Pel que fa a la part pràctica, combina elements metodològics qualitatius i quantitatius. D’una banda, s’han realitzat entrevistes a una sèrie de persones que han viscut de manera més o menys directa els fets més importants dels últims setanta anys, aproximadament. D’altra banda, s’ha dut a terme una enquesta dirigida a estudiants pertanyents als diversos grups religiosos.

Tutor: Albert Espona

Solà Saborit, Pau. Les indústries de la carn a Osona.

El treball exposa un dels temes més polèmics de l’actualitat: les càrnies. En aquesta recerca s’intenta explicar quina és la seva situació actual a partir de fonts documentals i orals i es tenen en compte les qüestions mediambientals, legals i de l’àmbit del mercat. També es vol oferir una visió objectiva, sense posicionar-se per cap part. S’explica l’evolució del sector a la comarca i la d’un dels productes més preuats, la llonganissa. Seguidament, es posen en relació tres sectors: porcí, boví i aviram, i s’estudia quin té més rellevància a Osona. Amb aquestes dades es compara Osona en relació amb Catalunya i es fa evident la importància d’aquests sectors a a la comarca. S’observa tot el que dinamitza aquesta indústria i què és el que fa que sigui tan important per a l’economia catalana, ja que tota aquesta infraestructura representa un percentatge molt elevat del PIB.

Tutora: Maite Godayol

Vilaró Ribera, Albert. Els e-sports.

Aquest treball de recerca tracta dels esports electrònics, els e-sports. La intenció és que es comenci a entendre el món dels videojocs, sovint vist amb mals ulls, mitjançant aquesta nova modalitat que cada vegada atrau més gent. En una primera part s’expliquen els jocs més importants d’aquests nous esports digitals, els equips més destacats que hi competeixen i com es preparen per als esdeveniments més importants. I en la part pràctica del treball s’estudia la viabilitat d’un esdeveniment d’aquestes característiques a la comarca d’Osona.

Tutor: Oriol Marsó

Vilaseca Ramos, Marc. Barcelona i la seva evolució a través dels jocs olímpics del 1992.

Quan ens fixem en els jocs olímpics de Barcelona, trobem que sempre se n’ha parlat com d’uns dels millors de la història. Però, per què qualifiquem els jocs de Barcelona d’aquesta manera? Es podria valorar la pregunta des d’un punt de vista superficial i pensar que es qualifiquen així per les característiques del territori, Catalunya, el clima o les instal·lacions, o potser fins i tot pel nivell dels esportistes. Però si volem classificar uns jocs olímpics com uns dels millors no podem parlar només de l’aspecte superficial, sinó que caldria endinsar-nos en un punt de vista molt més detallat i específic; s’hauria de parlar de tot el que hi va haver al darrere dels jocs. Aquesta pregunta serà una de les que es desenvoluparan durant la recerca per tal d’assolir l’objectiu principal d’aquest treball.

Tutora: Montserrat Rovira
Col·laboradors: Fundació Barcelona Olímpica i Ajuntament de Barcelona

Zanini Traserra, Mariona. Noves tendències de consum de roba juvenil: mercats de segona mà.

L’economia col·laborativa és el conjunt de relacions i interaccions dels diferents agents econòmics amb la finalitat de posar en circulació tots els béns que ja existeixen. El mercat de segona mà és un sector important dintre d’aquest tipus d’economia i consisteix en la compravenda de béns que no siguin nous. L’economia col·laborativa i el mercat de segona mà són sectors que estan en ple desenvolupament gràcies a les noves tecnologies, el respecte al medi ambient i la falta d’ingressos de la unitat familiar. En aquest treball es pot veure un estudi del mercat de segona mà de roba juvenil, la seva presència a Catalunya i la visió que en té la societat.

Tutora: Mireia Carbonell

<<<