Educació

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2017-2019 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Educació.

Rojas Barahona, Ainhoa. Respecte com a repte. El ‘bullying’ i les metodologies alternatives

L’educació ha tingut sempre un paper fonamental en la societat, tant en l’evolució personal com professional de les persones. És, però, una experiència fàcil de gaudir per a tots els alumnes? Aquesta recerca té la intenció d’aprofundir en aspectes relatius a l’ensenyament, l’aprenentatge i la conducta des de diferents àmbits, com el psicopedagògic, l’educatiu i el jurídic, fent especial èmfasi en l’assetjament escolar i les metodologies educatives alternatives. Mitjançant una àmplia recerca bibliogràfica, s’ha constituït una primera part del projecte on es poden observar qüestions rellevants de caràcter teòric sobre el bullying. També s’ubiquen en aquest marc les diferents metodologies educatives alternatives i els diferents pedagogs que les van instituir. En segon terme, la part pràctica s’ha realitzat a partir de visites a escoles, entrevistes i enquestes, amb les quals es pretén tractar la correlació existent entre el bullying i el diferent desenvolupament que pot tenir si es parteix d’una metodologia educativa o d’una altra.

Tutor: Anna Jiménez

<<<