Educació

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2018-2020 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Educació.

Balcells Oslé, Judit. Ensenya’m a viure les emocions.

L’interès per conèixer el món interior és el que ha mogut aquest treball de recerca, que consisteix en un estudi dels diversos tipus d’emocions i les teories que les expliquen, i també de l’ús dels contes per explicar-les als més petits. A partir d’aquest estudi, l’autora ha creat cinc contes que reflecteixen les emocions bàsiques: la por, l’alegria, la tristesa, l’enuig i el fàstic. Aquests contes van acompanyats d’una guia per als adults com a eina perquè les puguin treballar a través de la seva didàctica, i d’un CD on es reprodueixen oralment els textos. L’estudi de la primera part s’ha basat en fonts escrites i visuals, sobretot articles de psicòlegs i blogs d’educació. El treball permet veure quin és el procés que viuen els nens en relació a les emocions i construir algunes pautes per aconseguir reconèixer-les i controlar-les.

Tutora: Anna Jiménez

Vivet Masó, Maria. La influència del llenguatge no verbal dels professors en l’èxit acadèmic dels alumnes.

Aquest treball parteix de la base que la condició humana està estrictament lligada a la comunicació i més concretament al llenguatge no verbal, que és el que transmetem a través d’expressions com poden ser petits gestos, mirades, pauses… que són difícils de percebre, i que majoritàriament són fruit del nostre subconscient. L’habilitat d’interpretar aquests missatges que s’intercanvien constantment durant un procés comunicatiu entre l’emissor i el receptor, permet percebre amb més precisió les intencions de l’altre i alhora dominar el que un mateix vol transmetre. En resum, permeten tenir una posició avantatjosa. Si ho apliquem en un procés d’aprenentatge en el qual el professor està dotat d’aquest domini respecte als seus alumnes, la possibilitat que els coneixements impartits siguin adquirits correctament serà més alta. Tenint en compte aquest marc teòric, s’ha elaborat la part pràctica en la qual s’han utilitzat dos mètodes d’estudi. Un ha estat l’elaboració de dues enquestes per valorar el nivell de coneixement que tenen els alumnes, per una banda, i els professors, per l’altra, sobre la comunicació no verbal; l’altra via d’estudi ha estat l’anàlisi d’unes filmacions de professors impartint classe.

Tutora: Isabel Jordà

<<<