Humanitats

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2018-2020 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Humanitats.

Figueras Planas, Aloma. Del conte al teatre: adaptació teatral de “Carnaval” de Mercè Rodoreda.

El treball es planteja a partir de l’interès de l’autora per l’obra literària de Mercè Rodoreda i l’objectiu de portar al teatre una peça d’aquesta escriptora. L’estudi comença amb una biografia de Rodoreda i la lectura del volum Vint-i-dos contes, de Mercè Rodoreda. S’ha cercat informació sobre aquesta obra en llibres i articles de referència. S’ha fet una anàlisi dels contes quant al contingut i quant a la seva viabilitat per a ser representats. Després d’escollir el conte que reunia més requisits per a la teatralització, «Carnaval », s’ha fet un estudi de l’argument, els personatges i l’espai per llavors guionitzar-lo. Després s’ha realitzat una tasca de direcció: la cerca d’actors, l’escenografia, la música, l’attrezzo, la cerca d’un lloc i la publicitat de l’obra. Finalment s’ha fet la representació al teatre de Centelles.

Tutora: Carme Codina

Serrat Morales, Laura. Paraules enterrades.

El títol complet del treball és «Paraules enterrades: una novel·la basada en fets reals». El seu objectiu es concreta a realitzar un recorregut per la vida de la poetessa vigatana Mercè Font i Codina (1867-1900) i entendre la realitat del seu moment, que com la de moltes altres dones va venir determinada pel fet de pertànyer al sexe femení. A partir de la investigació realitzada al voltant de la seva biografia i sobre l’etapa històrica en què es contextualitza, s’ha seguit un procés d’elaboració d’una novel·la basada en fets reals, documentats i analitzats a partir de les fonts consultades durant la recerca. Al voltant d’aquest fons històric s’ha creat una trama de ficció que involucra alhora instants de la vida de la poetessa i elements imaginaris, vinculant la vida de l’autora amb l’enigma d’un assassinat que es va produir a la ciutat de Vic l’any 1871.

Tutor: Carme Codina

Simón Suñé, Àngels. Creació d’una ruta turística dels vigatans il·lustres.

El treball es basa en la creació d’una Ruta Turística per la ciutat de Vic sobre alguns dels vigatans il·lustres. Per portar-la a terme s’ha estudiat què és el turisme i els diferents tipus que n’hi ha, així com la seva evolució i l’impacte que pot generar en el conjunt de Catalunya, Osona i Vic. A través de fonts escrites com webs, llibres i, sobretot, amb el suport del llibre Vigatans Il·lustres, s’ha dissenyat una ruta que concorre pel centre històric de la ciutat, on s’assenyala el lloc on van néixer deu dels vigatans il·lustres. Així, a través de la pròpia metodologia del treball es dibuixa un recorregut inèdit sobre la història d’aquests personatges a la ciutat que s’acompanya, també, amb una taula i una imatge (en la majoria dels casos) que relaten els aspectes més rellevants de la seva vida.

Tutor: Anna Jiménez

<<<