Internacional

Recull de Treballs de Recerca, amb mirada internacional, realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2017-2019 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.

Bosch Masip, Núria. “Cracking Shakespeare’s Code”. Els llatinismes a les obres de William Shakespeare i les seves traduccions al català

Veni, vidi, vici o Cucullus non facit monachum són alguns dels llatinismes que es troben a les obres de William Shakespeare, que en conjunt conformen un corpus considerablement extens. L’objectiu d’aquest treball és l’estudi i la comparació de les traduccions d’aquests llatinismes, mitjançant un buidatge efectuat amb programació Python. Aquest estudi se centra en les vuit obres amb el major volum de frases llatines i mostra i explica aquestes expressions en forma de catàleg, relacionant-les amb el seu context històric i sociocultural, així com les influències que s’hi troben. Posteriorment, s’il·lustren les tècniques que els traductors catalans van emprar a l’hora d’adaptar-les a la nostra llengua.

Tutora: Carme Codina

Codina Fabré, Aleix. La importància dels drets televisius a la indústria del futbol. Comparativa dels models de repartiment existents a les grans lligues d’Europa i creació d’un nou model

El treball presenta una anàlisi del futbol com a concepte esportiu, social i també (d’acord amb l’evolució dels darrers anys) econòmic. L’objectiu és la comprensió del futbol als països d’Europa on és important i la seva influència en les respectives societats. A partir d’un estudi dels models de repartiment de les cinc grans lligues europees, es conforma un model que sigui útil per a totes les lligues del continent i que millori els ja existents. L’elecció d’aquest tema s’explica per la consideració que la gran majoria de criteris de repartiment de drets televisius necessiten una gran reforma, per tal de fer de les lligues un producte molt més potent del que ja són ara i donar-los un grau d’interès popular més heterogeni; es busca, doncs, descentralitzar el poder econòmic dels equips per tal d’aconseguir competicions molt més interessants i amb un component de sorpresa.

Tutor: Carme Codina

Espona Canal, Berta. Tots, diferentment iguals. El tractament i la percepció de la diversitat funcional a Osona i a Guelmim: anàlisi comparativa

Partint d’una perspectiva sociològica, el treball presenta una anàlisi comparada del tractament que reben les persones amb diversitat funcional en un centre de la població de Guelmim (al sud del Marroc) i a l’escola d’educació especial l’Estel de Vic. Es pretén veure si el lloc geogràfic en el qual està situat un centre d’educació especial influeix en la seva dinàmica de funcionament i en el disseny de la seva estructura. Per altra banda, també es planteja la qüestió de si el fet de tenir familiars amb diversitat funcional canvia la mirada d’un subjecte en front d’aquesta circumstància. El gruix del treball es fonamenta en les metodologies qualitatives, entre les quals destaquen principalment el treball de camp dut a terme al centre DEFI de Guelmim, amb el suport de l’ONG Nou Sol, i la recerca i entrevistes realitzades a l’escola Estel, integrada en l’Associació Sant Tomàs d’Osona.

Tutor: Albert Espona

Estavillo Bonet, Noah. «Curioser and Curioser». Anàlisi comparati-va de les traduccions en català dels jocs de paraules d’Alícia al país de les meravelles

Realment s’han traduït bé els jocs de paraules de la molt coneguda novel·la de Lewis Carroll Alícia al país de les meravelles? En aquest treball s’han identificat, buidat i classificat els diferents puns (jocs de paraules) que apareixen a l’obra i se n’ha efectuat una anàlisi. A continuació, s’ha seguit el mateix protocol en les respectives traduccions al català, amb la finalitat d’avaluar i considerar si els jocs de paraules s’han aconseguit adaptar a la nostra llengua o, al contrari, se n’ha perdut l’humor, eliminant per tant una de les grans atraccions de la novel·la original i un dels trets característics de l’autor.

Tutora: Carme Codina

Farré Casacuberta, Miquel dels Sants. Funcionament i inversió de les criptomonedes

Els objectius principals d’aquest treball són aprendre el funcionament intern de les criptomonedes (blockchain, proof of work, etc.) i el seu ús en el món actual, i obtenir coneixements per poder mirar la rendibilitat de les inversions en diferents criptomonedes i aprendre com invertir-hi, a curt i llarg termini, amb una seguretat mínima per evitar la pèrdua del capital. Per aconseguir això s’utilitzen diferents indicadors econòmics, gràfics, indicadors dins els gràfics, fonts fiables d’informació sobre l’evolució i les novetats, etc. Com a treball de camp es presenta la creació d’una criptomoneda i una simulació d’inversió amb criptomonedes a curt i llarg termini.

Tutor: Oriol Marsó

Nogué Guerrero, Gerard. Europa en crisi. Una aproximació al fenomen de l’euroescepticisme a través de la política comparada

La Unió Europea està essent posada en qüestió amb una intensitat sense precedents. Aquest projecte polític, iniciat un cop acabada la Segona Guerra Mundial, ha de fer front en l’actualitat a l’atac constant dels anomenats partits euroescèptics, que estant vivint un creixement electoral espectacular fins al punt d’haver assolit el govern de més d’un estat, algun tan important com Itàlia. El treball, que parteix del previ reconeixement dels elements històrics i conceptuals en què podria fundar-se una certa identitat comuna per al conjunt del continent, es pregunta si el fenomen de l’euroescepticisme és conseqüència d’unes causes equiparables en els diversos països o si, per contra, es deu a les contingències internes de cada lloc. Per respondre a aquesta pregunta s’ha utilitzat el mètode de la política comparada a partir de la selecció de set països, dels quals s’ha analitzat el context socioeconòmic i la resposta que els partits euroescèptics han donat als problemes que cada un d’ells ha travessat en els darrers anys.

Tutor: Albert Espona

Vidal Bayés, Andrea. Els processos atencionals en infants de Ghana
i d’Osona

El treball tracta sobre l’estudi del TDAH i els processos atencionals. Es fa una explicació sobre com afecta aquest trastorn i es mostra com es poden avaluar les dificultats atencionals. S’ha fet una comparació entre els resultats de tres proves psicològiques que mesuren l’atenció sostinguda, és a dir, la concentració, la memòria visual i la velocitat de processament, que són les tres àrees afectades pel TDAH. S’han utilitzat les proves de Claus, Cares i la Figura de Rei per avaluar l’atenció en un grup d’alumnes d’edats situades entre sis i catorze anys de Ghana i s’han buscat els resultats d’aquestes proves en un grup equivalent d’alumnes d’Osona. L’objectiu del treball és estudiar si hi ha uns resultats molt diferents en les proves d’atenció entre els dos grups d’alumnes, i veure quines diferències importants es donen en les condicions d’aprenentatge i si el tipus d’organització escolar afecta els processos atencionals dels alumnes.

Tutor: Maite Godayol

Villà Alsina, Maria. Adaptació d’una arquitectura mediterrània per a refugiats sirians

L’objectiu d’aquest treball és, principalment, plantejar un habitatge en una ciutat espanyola mediterrània que estigui adaptat a la cultura siriana, per tal que un grup de refugiats puguin instal·lar-s’hi i sentir-s’hi al màxim de còmodes i acceptats possible. S’ha fet recerca sobre el conflicte sirià; s’ha estudiat l’arquitectura i la forma de vida de Síria, i també s’ha buscat informació sobre l’arquitectura sensorial per tal de crear espais agradables per a les persones refugiades. Finalment, s’ha fet un projecte d’un habitatge tipus i s’ha acabat creant una maqueta per exposar tots els conceptes treballats anteriorment.

Tutor: Sílvia Junoy

Viñas Jiménez, Pol. Anàlisi macroeconòmica dels països petits. Un model a seguir?

Any rere any, països relativament petits lideren la gran majoria dels rànquings de benestar, riquesa, innovació o felicitat per sobre de les grans potències mundials. És un fet que països com Noruega, Finlàndia, Suïssa o Singapur són un exemple a seguir en moltes matèries, malgrat la seva baixa població. Però quin és l’origen d’aquest desenvolupament econòmic? Existeixen polítiques comunes que hagin portat a certs petits estats a l’èxit? En aquest treball s’han estudiat les característiques dels països petits i les conseqüències que tenen sobre ells les relacions internacionals de caràcter econòmic, polític i militar. A més, s’ha intentat donar resposta a aquestes preguntes mitjançant la comparació de la política econòmica d’una selecció de països, així com amb l’anàlisi de les seves dades macroeconòmiques.

Tutora: Mireia Carbonell

<<<