Matemàtica i Informàtica

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2018-2020 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Matemàtica i l’Informàtica.

Ajayi Mayokun, Joseph. Creating a Video Game.

Els videojocs són aplicacions que no només s’utilitzen per a l’entreteniment, sinó també per a propòsits seriosos en àmbits com l’educació, els negocis i la salut. Els seus desenvolupaments són de naturalesa multidisciplinària: combinen so, art, sistemes de control, intel·ligència artificial (IA) i factors humans. En aquest treball es descobreixen els fonaments que fan realitat aquests jocs i s’avalua tot el procés d’enginyeria del software que hi ha darrere del seu desenvolupament, explicant els conceptes de modelatge, animació, programació… Veurem com, amb el disseny assistit per ordinador (CAD), cada individu pot dissenyar el seu propi joc. S’ha creat també un tutorial, que explica pas a pas com es pot crear, mitjançant el programa Blender, un primer joc bàsic. I, finalment, a la part pràctica del treball es desenvolupa tot un joc de principi a fi: «Siluria’s fate», un joc que combina dos modes, un de tir i una d’aventura gràfica.

Tutor: Oriol Marsó

Freixa Cesari, Èric. Les aplicacions mòbils.

En aquest treball s’estudien les aplicacions mòbils a partir de diferents punts de vista. En primer lloc s’analitzen els diversos sistemes operatius que hi ha, fent referència als avantatges i inconvenients que aporten. També es realitza un estudi de tipus econòmic, en el qual es té en compte la monetització de les aplicacions i el paper que hi té la publicitat. Hi ha, encara, un apartat on s’explica a quins tipus de dades o informació poden accedir les aplicacions, i com cal protegir els dispositius. Per a aquest últim apartat, es tenen en compte les persones que no estan ben informades sobre les noves tecnologies, per poder fer un manual de seguretat que permeti que tothom pugui tenir l’opció d’estar al cas i saber com activar o desactivar les diverses opcions que hi ha en els mòbils. L’objectiu general és poder desenvolupar una aplicació per al mòbil, de manera que tant els usuaris d’iOS com d’Android puguin saber com tenir una mica més de privacitat.

Tutor: Oriol Marsó

Nogué Ullastre, Bernat. La doble cara de les apostes esportives.

El treball se centra en les apostes esportives i en com aquestes influencien en diversos àmbits. D’una banda, s’estudia en què consisteix aquest tipus d’apostes, la seva història i la seva evolució, s’aclareix el concepte de «quota» i com les cases d’apostes utilitzen aquesta noció per al seu benefici, i es presenta la nova activitat professional sorgida d’aquest món: els «tipsters». D’altra banda, com que a la vida res no és perfecte, al treball li toca parlar també de les cares dolentes del fenomen estudiat en relació a la societat: la seva incidència en les ludopaties, la gran despesa en publicitat, les diverses tècniques de màrqueting utilitzades i com afecten les persones i, per acabar, el fenomen dels «tripijocs». L’objectiu principal del treball és elaborar i contrastar un model d’estratègia per obtenir beneficis de les apostes esportives de manera sostinguda. El model es crea a partir d’un estudi propi elaborat mitjançant l’anàlisi de les últimes cinc temporades de la Liga Santander. Un cop realitzada la fase de simulació i la contrastació de resultats, s’extreuen unes conclusions que permetrien la revisió de l’estratègia.

Tutor: Toni Torrents

<<<