Matemàtica

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2017-2019 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de la Matemàtica.

Antentas Oliveras, Sara. Els nombres primers: el teorema d’Euclides i la hipòtesi de Riemann 

Els nombres primers són fonamentals en el món de les matemàtiques, ja que són considerats els pilars de l’aritmètica, uns elements imprescindibles tant per la seva presència com per la seva naturalesa i utilitat. Els objectius principals d’aquest treball de recerca consisteixen a analitzar i estudiar els nombres primers, així com la teoria i les seves propietats bàsiques. Complementàriament, es vol conèixer i examinar la rellevant hipòtesi de Riemann i l’antic teorema d’Euclides. La metodologia del treball ha consistit en la realització d’un aprenentatge del funcionament del llenguatge de programació Python per tal de poder implementar validacions del teorema d’Euclides i de la hipòtesi de Riemann.

Tutor: Toni Torrents 

Mulet Solà, Roger. El codi indesxifrable. Estudi del codi criptogràfic de Vigenère

El principal objectiu d’aquest treball és estudiar i mostrar des dels aspectes criptogràfics com funciona el codi de Vigenère. Tot i ser molt antic, encara ara ofereix oposició davant de la criptoanàlisi per intentar trencar-la. Per això en el treball s’utilitza l’entorn de programació Scratch per mostrar visualment els passos de xifratge i desxifratge d’aquest codi d’alta seguretat amb l’objectiu de fer-lo més fàcilment comprensible.

Tutor: Toni Torrents

<<<