Psicologia

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2017-2019 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de la Psicologia.

Alonso Quintana, Paula. L’educació i la gestió emocional d’un infant en un centre de salut

Parets de colors, pallassos lluint bates blanques i voluntaris i voluntàries amb el millor dels seus somriures són imatges habituals avui dia en un centre de salut. Cada ingrés a l’hospital compta amb una realitat concreta al darrere, cada infant hi entra amb unes pors diferents i amb una família preocupada i plena de dubtes. Fer vida en un lloc que no és la pròpia casa mai no és fàcil, i d’això cada dia en són més conscients els hospitals pediàtrics, on a poc a poc es va donant més importància a les emocions i a la manera de gestionar-les. El treball està basat en entrevistes, realitzades a persones que han viscut de primera o de segona mà una hospitalització infantil, de les quals s’han extret les conclusions sobre els objectius marcats, ja que han estat considerades com la metodologia més fiable per contrastar la part teòrica sobre l’educació i la gestió emocional.

Tutor: Anna Jiménez

De la Osa Soldado, Ainoa. DiSlèxiA De la DeTeCcIÓ

Recentment hi ha hagut un gran interès des del sistema educatiu del nostre país per ajudar els alumnes que pateixen el trastorn de la dislèxia a les aules. En aquest treball s’ha fet una recerca, mitjançant diverses fonts, sobre els tipus de dislèxia que hi ha, els signes de risc, la seva detecció i el protocol a seguir un cop s’identifica. En la part pràctica del treball, l’objectiu ha estat detectar el trastorn de la dislèxia en l’escriptura en tres voluntaris, analitzant textos cedits per ells mateixos mitjançant una taula d’elaboració pròpia per tal d’avaluar el seu grau en cada cas. Per realitzar-la, s’han tingut en compte altres models a seguir, com dos protocols que fan referència a la detecció i l’actuació en dues regions de l’Estat espanyol.

Tutor: Anna Jiménez

Gil Roca, Jana. El preu d’un somriure

T’has parat mai a pensar com n’eres de feliç quan tenies deu anys? O com en són de feliços ara els nens i les nenes del teu entorn? D’això és del que tracta aquest treball, que es basa en la comparació de la influència de l’entorn en la felicitat dels infants ghanesos i dels catalans, amb un únic objectiu: veure si realment els uns són igual de feliços que els altres. Per fer-ho s’han passat uns qüestionaris a nens d’entre vuit i dotze anys on se’ls pregunta sobre qüestions referides a la felicitat, que després serviran per fer una comparació de la felicitat entre ambdós països.

Tutor: Maite Godayol

Marcos Aoukhiyad, Abel. La psicoanàlisi. El malestar en la cultura

El malestar en la cultura, publicada el 1929, és una de les obres més representatives de Sigmund Freud, el pare de la psicoanàlisi, i una de les de més contingut crític respecte de la cultura de tot el segle XX . El tema que s’hi estudia són les restriccions i exigències que imposa la cultura contra els instints naturals dels humans. Així doncs, els humans ens trobem en una cruïlla d’eixos existencials: hi ha, d’una banda, els requisits que la cultura demana a cada membre del cos social, i, d’altra banda, el impulsos propis de l’espècie que s’expressen en els instints. El treball s’ha realitzat a través de la necessària recerca d’informació i d’una lectura personal. 

Tutor: Ignasi Roviró

Vidal Bayés, Andrea. Els processos atencionals en infants de Ghana
i d’Osona

El treball tracta sobre l’estudi del TDAH i els processos atencio-nals. Es fa una explicació sobre com afecta aquest trastorn i es mostra com es poden avaluar les dificultats atencionals. S’ha fet una comparació entre els resultats de tres proves psicològiques que mesuren l’atenció sostinguda, és a dir, la concentració, la memòria visual i la velocitat de processament, que són les tres àrees afectades pel TDAH. S’han utilitzat les proves de Claus, Cares i la Figura de Rei per avaluar l’atenció en un grup d’alumnes d’edats situades entre sis i catorze anys de Ghana i s’han buscat els resultats d’aquestes proves en un grup equivalent d’alumnes d’Osona. L’objectiu del treball és estudiar si hi ha uns resultats molt diferents en les proves d’atenció entre els dos grups d’alumnes, i veure quines diferències importants es donen en les condicions d’aprenentatge i si el tipus d’organització escolar afecta els processos atencionals dels alumnes.

Tutor: Maite Godayol

Vilaplana Lluch, Margarida. Sents el que escoltes?

Encara que pugui no haver-hi cap relació directa, darrera de cada cançó hi ha unes emocions i uns motius vivencials pels quals aquesta s’ha escrit, i molts, sense voler-ho, se sentiran identificats amb vivències semblants a les que explica l’autor. És a partir d’aquesta curiositat que l’objectiu d’aquest treball de recerca és poder entendre quina relació hi ha entre les emocions i la música. El treball està dividit en dos grans blocs. El primer és la part teòrica, on s’expliquen, amb el suport de diverses fonts, aspectes importants com la personalitat, el caràcter, les emocions, la memòria emocional, etc. En el segon bloc, a través d’una enquesta, s’ha analitzat com influeix la música en cada un de nosaltres i en les nostres emocions.

Tutor: Anna Jiménez

<<<