Psicologia

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2018-2020 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de la Psicologia.

Androne, Elena Madalina. L’Asperger. Estudi d’un cas.

Els psiquiatres Leo Kanner i Hans Asperger van estudiar nens amb diferents problemes de relacions socials i comunicatives i van introduir el Trastorn d’Espectre Autista entre els anys 1942 i 1943. Els nens amb espectre autista tenen una habilitat limitada per a comunicar-se amb els altres, que inclou l’àmbit no verbal (gestos amb les mans, expressions facials i contacte visual). Aquest treball presenta la història de l’Albert, un nen amb un TEA sever o de baix funcionament en la comunicació no verbal. Després d’estudiar, llegir i investigar tot el comportament de l’Albert s’arriba a la conclusió que pateix un autisme sever en la comunicació no verbal i les relacions socials i que, per tant, necessita molta ajuda per poder-se comunicar amb normalitat en el futur.

Tutora: Maite Godayol

Espuny Parés, Joan. Estudi de la sinestèsia en els artistes.

El març és blau, la T és verda i el 7, marró. La sinestèsia és un fenomen neuropsicològic que fa que dos o més sentits s’uneixin i que una experiència sensorial en provoqui una altra automàticament i involuntàriament. Hi ha sinestèsics que veuen el 1944 de color blau mentre que n’hi ha d’altres que recorden l’olor de les maduixes quan senten un violí. Aquest treball és un estudi sobre la sinestèsia i els seus tipus més comuns. També es comprova quina presència i quina incidència té aquest fenomen en la població general i quina importància té sobretot en els artistes, concretament en els que realitzen estudis musicals. Finalment, l’autor fa una anàlisi de la seva pròpia sinestèsia i planteja diferents experiments per a la comprovació d’aquest fenomen.

Tutora: Carme Codina

Gómez Requena, Marta. La ment criminal i la seva presència al cinema.

La ment criminal és quelcom que existeix, tot i que no se’n tingui una consciència clara. El treball té l’objectiu d’entendre el perquè de la satisfacció que algunes persones arriben a experimentar a l’hora d’arrabassar la vida a algú. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’ha realitzat una recerca sobre diversos àmbits relacionats amb la criminologia i les diferents classificacions que els especialistes han usat per catalogar els assassins. També s’ha fet un recull dels assassins més importants de la història contemporània i s’ha estudiat com el cinema ha tingut en compte les seves històries, directament o indirectament, a l’hora de realitzar pel·lícules sobre atrocitats comeses per criminals. Així, amb la teoria recollida anteriorment, s’han analitzat una sèrie de clàssics entre pel·lícules i sèries policíaques.

Tutora: Carme Codina

<<<