Publicacions

Cada any, coindicint amb la Jornada de Recerca, el Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic edita In_certeses. Es tracta d’una col·lecció que consta de diferents volums que recopilen en un únic document els Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat.

<<<