Tutors

A continuació us presentem els tutors dels Treballs de Recerca del Col·legi Sant Miquel dels Sants i el seu àmbit d’especialització. 

Mireia Carbonell Casanova
Màster en Integració Europea, especialitat en Integració Econòmica. Llicenciatura en Direcció i Administració d’Empreses.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialització en Ciències Socials.

Carme Codina Contijoch
Llicenciatura en Filologia Catalana.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialització en Ciències Socials I Humanitats.

Marta Dorca Llavina
Llicenciatura en Ciències Químiques, especialitat en Química fonamental. Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Ciències.

Albert Espona Arumí
Llicenciatura en Filosofia.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialització en Ciències Socials.

Maite Godayol Puig
Doctorat en Geografia i Història.
Llicenciatura en Geografia i Història.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialització en Ciències Socials i Psicologia.

Anna Jiménez Fernàndez
Llicenciatura en Geografia.
Màster en Climatologia Aplicada.
Diplomatura en Magisteri.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialització en Psicologia i Educació.

Sílvia Junoy Morató
Llicenciatura en Arquitectura.
Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Enginyeria i arquitectura, i de l’Àrea d’Art.

Oriol Marsó Anglada
Enginyeria en Telecomunicacions.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialtizació en Ciències Socials.

Miquel Padilla Muñoz
Llicenciatura en Física.
Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Ciències.

Ariadna Palacios Prat
Llicenciatura en Biologia.
Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Ciències.

Anna Pla Martí
Llicenciatura en Dret.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialització en Ciències Socials.

Lluïsa Prat Suñé
Llicenciatura en Biologia.
Diplomatura en Professorat d’E.G.B.
Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Ciències.

Mireia Puntí Carné
Llicenciatura en Belles Arts.
Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Enginyeria i Arquitectura i de l’àrea d’Art.

Montse Rovira Costa
Llicenciatura en Educació Física.
Tutoritza treballs de l’àrea de ciències i ciències socials.

Ignasi Roviró Alemany
Doctorat en Filosofia.
Diplomatura en Professorat d’E.G.B.
Tutoritza treballs de l’àrea d’Humanitats, especialització en Ciències Socials i Humanitats.

Carles Saborit Vilà
Enginyeria en Organització Industrial.
Enginyeria Tècnica en Telecomunicació.
Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Ciències i Enginyeria i Arquitectura i de l’àrea d’Humanitats, especialització en Ciències Socials.

Berta Sánchez Nogué
Llicenciatura en Ciències del Mar. Tutoritza treballs de l’area de Ciència, especialització en Ciències.

Toni Torrents Ballús
Llicenciatura en Química.
Tutoritza treballs de l’àrea de Ciència, especialització en Matemàtiques, Ciències, Enginyeria i Arquitectura.

<<<