Ciències Socials

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2019-2021 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Ciències Socials.

Aceves Vilaseca, Bernat. Plaques fotovoltaiques: l’energia del futur?

El canvi climàtic és un dels principals problemes que afronta la humanitat i les energies renovables poden tenir la clau cap a un futur sense emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest treball pretén avaluar el present i el futur de les plaques solars a Espanya i la viabilitat de fer una inversió en una instal·lació de plaques per a l’autoconsum. En primer lloc, s’expliquen la història i el funcionament de la tecnologia fotovoltaica, i els diferents tipus de plaques i instal·lacions possibles, i es fa un estudi de mercat. En segon lloc, trobem quin serà el futur de les plaques solars i les energies renovables a Espanya amb una entrevista a Josep Maria Serena i Sender, president del Consell de Seguretat Nacional (CSN). Finalment, es conclou la viabilitat econòmica de fer una instal·lació de plaques fotovoltaiques en una casa per a l’autoconsum, exposant el preu final de la instal·lació, la quantitat d’electricitat generada per les plaques, la seva amortització i el posterior estalvi econòmic.

Tutora: Anna Pla

Arcarons Sala, Xavier. Quina és la transformació digital en el comerç local de Vic?

Si la paraula digital ja fa un cert temps que s’ha anat introduint en el llenguatge quotidià, actualment el terme “transformació digital” apareix constantment en tots els àmbits: als diaris, a la ràdio, a la televisió… Aquesta recerca mira d’entendre millor aquest fenomen i el seu origen i de buscar proves o evidències en el comerç local de Vic. El treball es divideix en dues parts principals. La primera, que constitueix el marc teòric, engloba des del significat del concepte de transformació digital fins a les fases en què aquesta pot dividir-se, mentre que en la segona, que és la part pràctica, és on s’analitza concretament el cas del comerç vigatà. A partir d’aquesta anàlisi, i buscant informació sobre la transformació digital en les empreses, s’han pogut detectar tres elements que són els principals impulsors per repensar els negocis, els seus productes i els seus processos. Aquests factors són la revolució tecnològica, l’envelliment de la població i la incorporació de noves cultures. S’ha pogut estimar en quina fase de transformació digital està cada un dels negocis que s’han analitzat, i també s’ha pogut verificar que els que es troben en fases més avançades són els que generen més recursos i tenen una major dimensió. Aquesta situació ha de fer canviar la visió de la societat i ha de conduir a innovar per facilitar l’adaptació a una realitat canviant i transformar els negocis de manera que puguin donar experiències úniques als clients.

Tutora: Mireia Carbonell

Barba Tey, Judit. En quina mesura el marketing digital ha contribuït a l’èxit de l’aplicació BBVA?

L’objectiu d’aquesta monografia és analitzar com s’ha beneficiat el BBVA de tenir la millor aplicació de banca mòbil europea durant tres anys consecutius. Primerament, s’han contextualitzat les estratègies de màrqueting actuals de la companyia, partint de l’anàlisi del nombre de clients de banca mòbil en relació al nombre total de clients de l’entitat, i se n’ha determinat l’augment a partir de l’obtenció del primer premi de l’aplicació l’any Així mateix, s’ha intentat fer una predicció de futur dels clients, partint de la base del percentatge actual, i s’ha elaborat un gràfic de dispersió que mostra les línies de tendència dels clients totals i mòbils. Aquest gràfic ha permès establir un model per determinar, mitjançant l’equació de la recta, el nombre de clients mòbils dels pròxims anys. Finalment, s’han analitzat estratègies de màrqueting que podria seguir BBVA per arribar a aconseguir la tendència de clients. També, s’ha estudiat la incidència que sobre l’augment de clients de banca mòbil ha tingut la pandèmia de la COVID-19.

Tutora: Anna Pla

Casals Canalias, Marc. Josep Peipoch Girmé. Un noi al front

Aquesta recerca parteix de l’interès de l’autor per conèixer les circumstàncies que van conduir el seu besavi, en Josep Peipoch Girmé, a ser internat en diversos camps de concentració i batallons de treballadors franquistes durant més d’un any, i per saber també com havia estat la seva vida, ja que coneixia molt poques coses d’ell, amb l’objectiu final escriure la seva biografia. Aquest objectiu ha suposat una extensa recerca per recopilar tota la informació possible, que inclou entrevistes, consulta de fonts documentals, cartes, fotos, etc., a més de les dades referents al context històric en el qual es va desenvolupar la vida del protagonista, que han permès complementar la informació. En aquesta biografia es parla de la infància de Josep Peipoch a Toses i la vida rural que hi duia a terme, de l’època de la Guerra Civil, de la seva captura i internament en els diferents camps de concentració, dels anys de la postguerra i molt més.

Tutora: Maite Godayol

Codina Belmar, Sergi. L’última llum del franquisme

L’autor d’aquest treball s’interessa per les repercussions del franquisme al poble de Tona. Es proposa investigar les desigualtats i discriminacions que van patir alguns col·lectius, més enllà de les caresties pròpies de l’època i del règim polític. Així, per exemple, investiga com van viure aquesta època fosca i de repressió els homosexuals, els ateus o agnòstics, els obrers, les dones i els catalans, com a minoria nacional. En aquesta última qüestió s’interessa especialment pels republicans, els antifranquistes i els independentistes. El treball s’acompanya d’algunes entrevistes a persones que van viure a Tona durant aquell temps.

Tutor: Ignasi Roviró

Colomer Roma, Aniol. Qui allibera el captiu? La formació de la voluntat en democràcia sota la perspectiva de la teoria de la voluntat del dret civil

L’expressió de la voluntat de l’individu, representada a través del vot, és la base de totes les democràcies modernes. Per altra banda, també constitueix l’eix central en qualsevol acte jurídic de l’àmbit del dret civil, aquí representada a través de l’orientació dels actes de l’individu. El treball, tenint clar en tot moment això, es pregunta: ¿és compatible la manifestació de la voluntat en les democràcies occidentals modernes amb la teoria de la voluntat generada en l’àmbit del dret civil? Una comprensió inicial de les dues voluntats en els seus respectius espais fonamentada en els criteris del dret, la ciència i la filosofia política permet, posteriorment, realitzar una part pràctica que té com a objectiu determinar la validesa o no de les democràcies modernes a partir d’una anàlisi comparada dels dos conceptes i, posteriorment, de l’estudi d’un procés electoral sotmès als requisits que exigeix el dret civil a les voluntats manifestades en el seu àmbit.

Tutor: Albert Espona

Coromines Gonzalez, Martí. L’efecte papallona a les xarxes socials

Aquest treball de recerca consisteix a estudiar el funcionament de les xarxes socials i els diferents casos d’efecte papallona que han tingut lloc al llarg de la història, per tal de poder trobar la relació entre aquestes dues temàtiques. L’objectiu principal és respondre la pregunta següent: «Un estudiant de secundària és capaç de provocar un efecte papallona a les xarxes socials?». Per tal de trobar la resposta s’ha fet una part pràctica que ha consistit a estudiar els moments del dia i els dies de la setmana en els quals les xarxes socials eren més visitades pels seus usuaris i, posteriorment, crear contingut propi, penjar-lo a xarxes com Twitter i Reddit i analitzar els resultats obtinguts. Aquest treball ens permet veure que tot i que qualsevol persona pot aconseguir un post viral, això depèn de molts factors.

Tutora: Aina Márquez

Font Serra, Ferran. Acabo 2n de batxillerat; i ara, què?

El treball ha estat formulat a partir del neguit personal que genera en l’autor la incertesa sobre el camí que ha d’agafar un cop acabat el segon de batxillerat, tenint en compte que es tracta d’una decisió que marcarà el seu futur els pròxims anys. En aquest sentit, es planteja una recerca sobre el sistema educatiu català, per tal d’obtenir una visió global de les possibles sortides professionals. També s’han analitzat dades i estadístiques en relació amb el procés de transició entre el sistema educatiu universitari i el món laboral, gràcies a les dades proporcionades per l’AQU (Agència per a la Qualitat del sistema Universitari a Catalunya). En aquesta anàlisi també s’han valorat diversos factors com, per exemple, la remuneració o la capacitat per desenvolupar la feina.

Tutora: Mireia Carbonell

Gaitán López, José Raúl. Hi ha una cançó perfecta per a cadascú? Hi té a veure la personalitat?

Aquest treball de recerca tracta de vincular la música i les emocions de cada persona, essencials en el desenvolupament de la pròpia personalitat. Així doncs, l’objectiu principal del treball és saber si a partir de la personalitat d’un individu, en concret, de les seves emocions, es pot trobar una cançó que s’ajusti als seus gustos, tenint en compte abans certs criteris, com l’edat, el sexe, el que sent en un moment concret, quins instruments prefereix, com ha de ser la producció d’aquesta cançó, com ha de ser la veu de l’intèrpret… L’estructura d’aquest treball d’investigació consisteix en dos grans blocs. La primera part, la teòrica, es basa, d’una banda, a explorar el món de la música, descrivint-la, explicant els seus aspectes tècnics, com la defineixen diferents autors o com ha evolucionat durant els anys, entre altres aspectes, i, d’altra banda, en una àmplia referència al món de les emocions. En ambdós casos, s’han utilitzat les fonts escrites com a recurs. La segona part, la part pràctica, consisteix en una sèrie d’enquestes, realitzades de manera virtual i anònima, per confirmar allò que s’ha investigat en el treball, extreure’n resultats mitjançant gràfics i confirmar la hipòtesi plantejada, és a dir, el fonament de tot: «La cançó perfecta per a cadascú té a veure amb la personalitat».

Tutora: Anna Jiménez

Garrido Salgot, Júlia. La publicitat sexista

Aquest treball és una anàlisi sobre la publicitat sexista centrada en la figura femenina. Seguint els últims anuncis emesos en els diferents mitjans de comunicació, s’ha pogut veure com el sexisme encara hi predomina. En un principi, l’objectiu era veure si les persones sabien reconèixer els diferents anuncis sexistes, però a mesura que s’ha anat desenvolupant la recerca han sorgit altres inquietuds, com saber quines són les característiques d’un anunci d’aquestes característiques que ens permeten identificar-lo. També s’ha portat a terme una part pràctica que consta de dos apartats. D’una banda, conté una enquesta distribuïda a una mostra de persones de diverses edats, que té per objectiu saber què pensa la població sobre la publicitat sexista, així com constatar els seus raonament per tal d’identificar-la. D’altra banda, hi ha també una anàlisi de diferents anuncis a través de les seves característiques. Gràcies a aquesta part pràctica s’han pogut treure diverses conclusions, algunes de les quals són que la majoria de persones no saben identificar els diferents anuncis sexistes si aquests no són portats fins a l’extrem i que la majoria de la publicitat d’avui en dia encara fa servir estereotips i connotacions sexistes, que són introduïts de manera indirecta. De fet, aquest sexisme està tan incorporat dins del subconscient que no se sap ni identificar ni es percep que és un reflex de la societat.

Tutora: Isabel Jordà

Isern Batlle, Júlia. Les curses de muntanya. Què s’hi amaga al darrere?

L’objectiu del present treball és descobrir, mitjançant una part teòrica i una part pràctica, com s’organitza una cursa de muntanya, des de la decisió de crear-la fins al moment de presentar-la al públic. Per tal de tenir una bona organització cal determinar diversos aspectes clau, com el terreny, la distància, el recorregut, l’altitud i molts d’altres que l’organitzador ha de tenir en compte per oferir una activitat segura, atractiva, motivadora i sostenible.

Tutor: Antoni Vidal

López Alsina, Marc. La borsa: un mercat imperfecte

L’objectiu d’aquest treball és descobrir i aprendre què és la borsa, quins elements en formen part i analitzar la seva complexitat. L’estudi se centra en la borsa de valors espanyola, els principals productes d’inversió que fan funcionar l’Ibex 35 i les diferents operacions borsàries que s’hi cursen diàriament. Seguint aquest marc teòric, en la part pràctica s’analitzen diverses empreses nacionals i internacionals que cotitzen a borses d’arreu del món, tals com Nasdaq i Nikkei. La investigació es basa en una anàlisi fonamental per cada valor de la companyia, que ha permès conèixer si el preu de les accions està sobrevalorat respecte al seu valor intrínsec, i en una anàlisi tècnica que ha facilitat l’obtenció de dades sobre quin és el bon moment per comprar o vendre un valor segons les tendències i l’evolució del mercat. Finalment, la conclusió es fonamenta en la interpretació dels resultats obtinguts mitjançant les diverses anàlisis que s’han realitzat i ha evidenciat la dificultat de controlar la volatilitat i preveure els resultats estimats.

Tutora: Anna Pla

Manzano Verdaguer, Enric. El consumisme i la societat de consum: una felicitat real o artificial?

És veritat que en consumir som més feliços? Quin és el nostre comportament a l’hora de consumir? Aquestes són algunes de les qüestions plantejades en aquest treball de recerca, ubicat dins del camp de les ciències socials, i més concretament entre els àmbits de la psicologia i la sociologia. L’objectiu principal és determinar els aspectes clau de la conducta consumista, quins elements hi influeixen i fins a quin punt podem dir que la societat de consum afavoreix el benestar de les persones. La hipòtesi principal del treball és que les persones mai no obtenen la felicitat que promet la societat de consum, ja que aquesta les incentiva a la incansable recerca de desitjos que ella mateixa crea i estimula per mantenir-se viva. Per aconseguir l’objectiu i contrastar la hipòtesi principal del treball s’ha utilitzat la metodologia quantitativa de l’enquesta, amb la pretensió de demostrar si les persones més consumistes mostren un grau de felicitat inferior a aquelles que no ho són tant, i la metodologia qualitativa de l’entrevista, que ha permès comptar amb el criteri de dues professionals dels àmbits de la psicologia i la sociologia.

Tutor: Albert Espona

Martori Nuñez, Guillem. Les col·laboracions i els mercats de revenda de sabates

La revenda on-line de sabates esportives, conegudes en el mercat com a sneakers, ha esdevingut una pràctica comercial que genera una gran quantitat de beneficis econòmics. Així, per exemple, alguns models que Adidas té a la venda per uns 300 € poden arribar a valer en el mercat de revenda on-line uns 1.500 €. És conegut el cas de les Air Yeezy 1 Grammy de Kanye West, per les quals es van arribar a pagar 50.000 €. Hi ha plataformes digitals especialitzades en aquest producte, que ha acabat essent un bé de consum de prestigi i, en certs casos –com hem vist–, de luxe. Inicialment es pot pensar que aquesta pràctica afecta negativament les grans marques, i, òbviament, en demanen un persecució legal. Amb tot, s’ha comprovat que la revenda genera expectació i la demanda de més producte, cosa que beneficia aquestes empreses. El treball analitza aquest fenomen tot estudiant els models de sneakers més perseguits en les revendes.

Tutor: Ignasi Roviró

Masnou Domènech, Biel. La religió i la felicitat. Ens fa més feliços la religió?

Aquest treball de recerca consisteix en l’estudi i l’anàlisi de la relació entre la religió i la felicitat, dos temes que han afectat de manera considerable la societat durant tota la història. L’objectiu principal del treball és respondre de manera raonada la pregunta de si la religió fa que els humans siguem més feliços. S’ha arribat a aquesta resposta mitjançant una part teòrica on s’ha estudiat el concepte de la religió, juntament amb el seu origen, i també el concepte de la felicitat. I una part pràctica on s’han entrevistat líders religiosos vigatans de diferents religions. Aquest contacte amb la mentalitat religiosa ha permès aprofundir en el tema, corroborar la part teòrica elaborada anteriorment i també aportar interessants idees al projecte, com poden ser les millores socials que aporta la religió, i que han estat analitzades al final del treball. Aquesta investigació ha permès determinar que la religió pot ajudar la gent a ser més feliç i millora molts altres aspectes de la seva vida.

Tutora: Anna Jiménez

Masoliver Bigas, Laura. El camp d’aviació d’El Graell durant la Guerra Civil espanyola

Per les necessitats d’intendència, de comunicació entre el front i la rereguarda i de defensa contra els bombardeigs enemics, va ser habitual durant la Guerra Civil (1936-1939) la construcció de camps d’aviació en zones on en temps de pau eren innecessaris. Aquestes construccions es van fer de manera un xic apressada, cercant llocs del territori que ho permetessin. El present treball està basat en l’anàlisi de fonts primàries i d’estudis d’experts sobre el camp que es va construir a Vic, a la zona del mas El Graell, i en els rastres que avui encara en queden. S’explica tot el moviment que comportà aquesta infraestructura, com ara la construcció d’una torre de vigilància al costat del mas, amb una sirena, diversos polvorins i refugis i un hangar. Així mateix, s’exposen els esforços de la Junta Local de Defensa massiva de Vic per planificar-ne l’ús. La mà d’obra per a la construcció va provenir essencialment dels sindicats (UGT, CNT…). Aquest camp d’aviació va ser usat per la 2a esquadreta del grup 30. A més de ser un lloc per a l’enlairament i l’aterratge, també va ser un espai de muntatge d’aeronaus.

Tutor: Ignasi Roviró

Montes Megias, Clàudia. La revolució de l’e-commerce

Aquest treball és un estudi de com la nostra societat durant l´últim any ha realitzat una important transformació a nivell comercial. Són diversos els sectors que han apostat per la venda online i això ha propiciat noves tendències que han forçat a determinats sectors a reinventar-se. Aquest treball de recerca es situa en aquest context: la revolució del e-commerce. El recull de canvis, transformacions, adaptacions i reinvencions són l’objectiu d´aquesta investigació en què, des d’un punt de vista operatiu, s´han analitzat els diferents escenaris de l’e-commerce i com cada empresa s´ha adaptat a la nova situació operant amb nous mercats o bé oferint diferents productes o serveis.

Tutora: Anna Pla

Morató Caralt, Anna. La Marató de TV3 com a model d’èxit comunicatiu

Tothom coneix el fenomen de La Marató de TV3, i fins i tot la majoria de persones potser hi han col·laborat en alguna ocasió. Però, com és que aquest projecte ha esdevingut tan reconegut i important per a la societat catalana? En aquest treball de recerca s’analitzen els factors que fan que La Marató de TV3 sigui, pel seu impacte social, un model d’èxit comunicatiu. Per tal de dur a terme aquest objectiu, el treball parteix d’un marc teòric que presenta una reflexió sobre les teories de la comunicació i el paper dels valors ètics en les societats democràtiques. La part pràctica compta amb un treball que combina diferents metodologies pròpies de les ciències socials, tant quantitatives com qualitatives: una anàlisi del fenomen de La Marató des de la perspectiva de les teories de la comunicació; una entrevista de caràcter exploratori al director del diari El 9 Nou; un qüestionari que permet veure l’impacte social de l’esdeveniment, i una anàlisi comparativa amb altres referents internacionals del mateix tipus.

Tutor: Albert Espona

Pagespetit Coma, Aina. La moda i les noves tendències

Al llarg de la història, la moda s’ha vist modificada i interpretada per diferents factors, com l’època, l’espai geogràfic o el temps. L’objectiu principal del treball és descobrir, a grans trets, les diferents modes i estils que han sorgit a partir del segle XX. L’autora de la investigació es centra en l’actualitat de la moda i pretén descobrir les noves tendències basades en la sostenibilitat ambiental i concretament en la reutilització de peces de roba. En la part teòrica s’introdueix què és la moda, els diferents estils i tendències i la influència i l’aportació de diferents dissenyadors que han marcat un abans i un després en aquest àmbit. Igualment, també hi ha referències a la sostenibilitat i a les tècniques de reutilització de la roba, és a dir, a com donar una segona oportunitat a la roba vella o que està en desús. La part pràctica, se centra en l’elaboració d’una peça de roba seguint els patrons mediambientals i les tècniques d’elaboració que li són pròpies. Així es donen a conèixer diferents punts de vista de la història de la moda i es posa èmfasi en la reutilització de la roba, tot transmeten una crítica envers als comportaments de la societat actual, concretament del jovent, a qui es dona resposta a través d’una visió i unes maneres de fer més humanes i circulars.

Tutora: Anna Jiménez

Rosell Ruiz, Pau. Frigorífics Ferrer

Aquesta recerca exposa el recorregut històric de l’empresa Frigorífics Ferrer i les seves fases d’expansió comercial. El 1924 s’establí la primera botiga de venda de peix fresc a Vic, al carrer de la Ramada. Cinc anys més tard es desplaçaren al carrer dels Argenters, on obriren una botiga sota el nom de «Ca la Manela», un establiment de referència durant molts anys per als vigatans i els osonencs en general. Superada la Guerra Civil, arribà una fase d’expansió amb el proveïment de peix fresc i de qualitat tant al detall com als restaurants més destacats de la ciutat. També es va començar a oferir gel i, poc més tard, peix congelat. A finals dels anys 60 i primers dels 70 l’empresa va obtenir la representació de marques com Pescanova i Frudesa, cosa que els va permetre obrir un nou mercat. Aquesta expansió comercial no ha parat de créixer fins que l’empresa ha arribat a ser líder a Catalunya en la distribució de congelats.

Tutor: Ignasi Roviró

Rovira Comas, Pol. Una altra Formentera

El present treball pretén donar a conèixer una altra vessant de Formentera, una illa coneguda bàsicament per les seves platges situades entre les millors del planeta, amb aigües cristal·lines i de tonalitats turqueses, així com per un estat de conservació gairebé salvatge de les seves cales. L’objectiu principal del treball ha estat descobrir aquesta illa a través dels seus habitants, història i cultura, com també allò que l’ha fet tan especial i diferent. Es vol donar a conèixer el seu patrimoni cultural, amb les torres de defensa i els fars; la seva història, amb llocs com la colònia penitenciària i les salines; i els recursos terrestres i marítims que l’han definit tal i com és en l’actualitat. També s’hi descriu un interessant patrimoni submergit, amb importants troballes arqueològiques, i una gastronomia ben representativa de la dieta mediterrània. Sens dubte el tarannà dels seus habitants compromesos i responsables està fent possible que existeixi aquesta altra Formentera, i que els seus amants en puguin gaudir. El fet de conèixer l’illa ha permès a l’autor d’aquest treball parlar amb la gent del territori i, així, encara conèixer-la més a fons. Per aquest motiu, i tenint en compte tot el relat teòric que s’hi exposa, amb la seva geografia física i humana, així com també amb l’estudi dels itineraris descrits, el treball presenta una part pràctica on s’elaboren unes rutes per visitar alguns dels racons més emblemàtics, desconeguts i significatius de l’illa.

Tutora: Anna Jiménez

Saborit Sayós, Berta. En busca del botó de compra

El neuromàrqueting està més present a les nostres vides del que creiem; però realment permet entendre i explicar totes les decisions de compra? Els principals objectius del treball han estat: entendre què estudia concretament el neuromàrqueting i com ho fa i comprovar si les estratègies i tècniques que fa servir per cridar l’atenció del consumidor realment són efectives. Per respondre a la primera qüestió s’ha fet una recerca per entendre totes les eines, estratègies i tècniques que utilitza el neuromàrqueting per estudiar el cervell humà i les seves reaccions davant diferents estímuls. Posteriorment s’han estudiat aquestes estratègies des d’un punt de vista pràctic mitjançant dos experiments diferents. Per una banda s’ha elaborat una enquesta, amb el Google Forms, per veure si totes les estratègies estudiades anteriorment funcionaven i se n’han extret algunes conclusions. Per altra banda, també s’ha realitzat un experiment en el qual els subjectes, sense que ho sabessin, provaven dos productes d’un mateix tipus però de marques diferents i havien d’escollir el que els agradava més. L’objectiu d’aquesta prova ha estat veure si la marca dels productes afecta en la decisió de compra.

Tutora: Sílvia Junoy

Teixidó Rivera, Berenguer. El capitalisme: el sistema malalt

Aquest treball vol mostrar com el sistema capitalista de producció de béns i serveis està arribant al col·lapse. Els factors que ho provoquen són la sobreexplotació dels recursos naturals, el creixement exponencial de la població mundial, la polarització de la riquesa i les conseqüències d’aquest fet sobre la disposició de recursos econòmics en una gran part de la població, i la pèrdua constant i la precarització de llocs de treball a causa de la tecnificació i l’envelliment de la població en els països rics. L’autor defensa que tots aquests factors comportaran un esgotament del model econòmic. El treball exposa també els orígens precisos d’aquest model, que es concreten ara fa uns tres-cents anys. En primer lloc, analitza «el capitalisme pur» i el vincula amb el naixement del liberalisme i les revolucions americana (1783) i francesa (1789). Més tard, estudia el «capitalisme mixt», sorgit a partir de la revolució productiva i tècnica dels anys 20 als EUA. D’altra banda, i a nivell pràctic, no ha fructificat cap dels models alternatius que s’han presentat. Com a annexos, el treball incorpora la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà i la Declaració
d’Independència dels EUA.

Tutora: Ignasi Roviró

Tremosa Roura, Clara. Instagram: una realitat idealitzada?

Instagram és una xarxa social que permet als usuaris mostrar la seva vida a través de publicacions. En els últims deu anys aquesta plataforma s’ha tornat primordial en la quotidianitat de milions de persones, i concretament en el sector dels joves i els adolescents. Dins d’Instagram hi ha un conjunt d’usuaris anomenats influencers, que destaquen per la seva quantitat de seguidors i que, mitjançant les fotos i vídeos que pengen, exposen un estil de vida i unes maneres de fer que, tal com indica el seu nom, tenen influència sobre moltes persones. Aquesta recerca se centra a analitzar el grau d’aquesta influència i el contingut en què es basa, ja que sovint és superficial i mostra una realitat fictícia (tenint en compte que projecta un estil de vida poc accessible per a la gran majoria de joves). En relació a això, el treball analitza la percepció de certs estereotips promocionats en les publicacions dels influencers, com el que vindria a ser un cànon de bellesa (tant masculí com femení). L’anàlisi de desenes de perfils i de més de dues-centes respostes a una enquesta ha portat a la conclusió que, efectivament, hi ha patrons que mostren que la majoria de la joventut es guia pel que transmeten els influencers i que el contingut que es troba a Instagram no equival a una realitat habitual.

Tutora: Maite Godayol

Viladecàs Mirón, Marc. Per què som una societat consumista?

El consumisme és una tendència que consisteix en l’acumulació de béns materials que no es necessiten. Aquest treball presenta una recerca, tant en l’àmbit econòmic com en l’àmbit sociològic, que té per objectiu veure les causes que fan que les persones siguin consumistes. Entre aquestes causes hi ha la influència de la publicitat, el desenvolupament electrònic i tecnològic i el caràcter materialista de la societat. El marc teòric parteix d’una documentació sobre les diferents teories econòmiques sobre el consum, i conté una revisió de les noves tendències que hi estan relacionades. En la part pràctica s’ha realitzat una enquesta a una mostra de 79 persones de diferents edats i sexes, que reflecteix el nivell de consumisme que hi ha en la societat i com, tot i saber-ne les conseqüències, les persones accepten aquest tipus de comportament. Entre les diferents causes d’aquest consumisme, una de les principals és el fet de ser una societat materialista que, sobretot en els últims anys, s’ha anat caracteritzant per una constant insatisfacció, de manera que si bé és veritat que quan una persona compra un producte això li genera felicitat, aquesta és efímera, ja que el mercat va tan ràpid que l’adquisició de seguida queda antiquada o obsoleta, i aquella felicitat s’acaba convertint un altre cop en insatisfacció, pel desig de voler comprar un producte més nou o millor al cap de poc temps.

Tutora: Mireia Carbonell

Vilaseca Crosas, Clàudia. Un món ple de significat. A la recerca de les emocions

La publicitat ha estat des dels seus inicis una forma de propaganda impersonal que vol donar a conèixer una idea, un bé o un servei amb la finalitat d’informar i, en la majoria de casos, persuadir. El primer objectiu d’aquest treball ha estat recollir tota la informació necessària per definir el procés de producció d’un anunci i les bases per fer-lo, bàsicament a través d’entrevistes a professionals que han proporcionat una visió molt propera i concreta en relació a aquest àmbit. En segon lloc, s’ha elaborat un anunci propi per a un target escollit. Es pot destacar, com a conclusió, que la publicitat no només és una manera de vendre per a les empreses. És també la creació de cultura, l’intent de fer la vida més fàcil a les persones i la capacitat d’adaptar-se constantment a la situació i de veure d’una manera molt propera els canvis i les necessitats de la societat en general.

Tutora: Sílvia Junoy

Voltas Pujols, Joaquim. El finançament de les pimes

Les pimes (petites i mitjanes empreses) tenen un gran pes en l’economia en què vivim; però, com funciona el seu finançament? L’objectiu d’aquest treball és analitzar cap a quin tipus de finançament tendeixen aquesta mena d’empreses i veure si introdueixen models alternatius i poc habituals. El treball consta d’una primera part teòrica, en la qual s’exposen els diferents tipus de finançament juntament amb les seves característiques. A partir d’aquesta, es desenvolupa una segona part pràctica, amb la qual es busca saber quines són les tendències de finançament de les pimes. Aquesta segona part s’ha basat en una enquesta feta a múltiples pimes situades a la comarca d’Osona, de diferents mides i sectors.

Tutora: Mireia Carbonell

<<<